24 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Кваліфікаційна характеристика сільськогосподарського експерта-дорадника завтерджена Міністерством аграрної політики України за погодженням Міністерства праці та соціальної політики України


Кваліфікаційна характеристика

код КП 2213.2


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ЕКСПЕРТ-ДОРАДНИК

Сільськогосподарський експерт-дорадник -  фізична особа, яка проводить дорадчу діяльність не на постійній основі, має достатній фаховий рівень та одержала кваліфікаційне свідоцтво відповідно до вимог законодавства і надає дорадчі послуги на запит дорадчих служб та дорадників і відповідає вимогам, передбаченим законом “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”. Експертами-дорадниками є працівники закладів освіти та науки, інші вузькоспеціалізовані фахівці, які внесені до Реєстру дорадників.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВЯЗКИ. Не на постійній основі, на запит дорадчих служб, надає дорадчі послуги та кваліфіковані експертні висновки  з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо. Всесторонньо і в повному обсязі проводить експертні дослідження на науковій і практичній основі з визначених напрямів у межах відповідної спеціальності. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів та рекомендацій; у проведенні наукових досліджень і експериментів, проведенні аналізу стану виробничих й соціально-економічних умов господарювання підприємства чи його структурних підрозділів. У межах компетенції бере участь у роботі з проведення експертних оцінок визначення якості продукції сільськогосподарського виробництва, вартості сировини, майна тощо. Відповідно до чинного законодавства, консультує органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів. Поширює інформацію щодо сучасних технологій та їх впливу на довкілля, новітніх досягнень науки і техніки та надає поради (консультації) щодо їх впровадження у виробництво. Досліджує соціально-економічні проблеми сільської місцевості та розробляє варіанти їх розв’язання. Дотримується конфіденційності в роботі зі службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: законодавчі акти, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють діяльність  підприємств сільського господарства; основи законодавства про виробничі об’єднання громадян та кооперативи; основи андрагогіки; методологію роботи з окремими людьми, групами громадян та громадськими організаціями; методологію організації навчальних заходів: консультацій, семінарів, демонстрацій, Днів поля (ферми) тощо; основи економічної політики сільськогосподарського виробництва; ситуативний аналіз та конфліктологію, особливості  роботи дорадчих служб у провідних країнах світу; роль освіти та суть теорії змін, філософські  та етичні аспекти дорадчої діяльності; основи екології; основи комплексного розвитку сільської місцевості та розвитку територіальних громад; основи роботи з інформаційно-комунікаційними системами, етику ділового спілкування.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність кваліфікаційного свідоцтва встановленого зразка сіль-ськогосподарського експерта-дорадника. Підвищення кваліфікації один раз на 5 років. Стаж роботи в аграрному секторі економіки або в закладах науки та освіти – не менше 3-х років.
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.