24 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Особливості становлення агроконсалтингової діяльності в Україні

Процесним консультуванням (впровадженням) в аграрному секторі економіки країни> займається мережа установ з впровадження досягнень науково-технічного прогресу та розповсюдження передового досвіду. Вона представлена 25-ма обласними сільськогосподарськими дослідними станціями та науково-дослідними інститутами, які виконують їх функції, інноваційними підрозділами і дослідними станціями близько 50-ти науково-дослідних інститутів аграрного профілю УААН і НАН України, 20-ма галузевими проектно-технологічними інститутами Міністерства аграрної політики та інших відомств сфери АПК, районними і обласними управліннями сільським господарством.

Перераховані науково-дослідні установи, як і аграрні університети, мають потужний науково-технічний потенціал дляорганізації якісного консультування, в т.ч. докторів і кандидатів наук, лабораторії з якості та безпеки сільськогосподарської продукції і ресурсів, аудиторний фонд. Проте вони не оволоділи достатньою мірою методами інноваційного маркетингу та не налагодили тісну співпрацю з підприємствами і об’єднаннями з виробництва засобів виробництва. Як наслідок, ці установи в більшості поступаються у конкурентній боротьбі з іноземними компаніями не тільки на зовнішньому, а і на внутрішньому ринках агротехнологій та агротехнічних послуг.

Разом з тим, більшість проблем цієї групи сільгоспвиробників стосується інвестиційного консультування, яке поєднує в собі не тільки технологічні, а і фінансово-економічні та організаційно-господарські питання. Як наслідок, і ці формування ринку агроконсалтингових послуг потребують часткового (близько 50%) державного фінансування.

Досить успішно на ринку агроконсалтингових послуг працюють і інформаційно-консультаційні підрозділи аграрних університетів, особливо у випадках, коли їх дорадча діяльність поєднується з діяльністю з підвищення кваліфікації або науковою роботою кафедр і лабораторій. Так, успішно, на повній самоокупності, працює інформаційно-консультаційний центр “Агро-Таврія” при Таврійський державній агротехнічній академії, а також Інститут післядипломної освіти і дорадництва Вінницького державного аграрного університету, який, проте, користується фінансовою підтримкою Агентства з міжнародного розвитку США (USAID).

Формування мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні є пріоритетним напрямком державної аграрної політики, відповідно до статті 2 Закону України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 – 2004 років”, прийнятого Верховною Радою України у січні 2001 року.

Це обумовлено кардинальними змінами в аграрному секторі економіки України, що відбулися за останні роки в процесі здійснення аграрної реформи. Особливого розвитку вони набули з прийняттям Указу Президента України від 3 грудня 1999 року “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”, в результаті реалізації якого реформовано колективні сільськогосподарські підприємства. На їх базі, відповідно до вимог чинного законодавства України, створено 15,3 тис. господарств, заснованих на засадах приватної власності на землю і майно: приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю та інші, які разом з 43 тис. фермерських та 12,8 млн. особистих селянських господарств заклали основу приватного господарювання на селі.    
 На початку 90-х років минулого століття було створено один із перших центрів інформаційного забезпечення фермерів у Тернопільській області.

Нині аграрні дорадчі служби різних організаційно-правових форм господарювання функціонують у 22 областях, в основному, за підтримки проектів технічної допомоги.

В Автономній Республіці Крим з 1997 року функціонує Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр, який забезпечує надання інформаційних та консультаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам.


  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.