24 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Види організаційно-правових форм агроконсалтингових формувань

 

Міністерство аграрної політики України, Головні управління сільського господарства і продовольства, облдержадміністрацій, Українська академія аграрних наук, Національний аграрний університет за технічної допомоги країн Європейського Союзу, США та Канади формують мережу сільськогосподарських дорадчих служб у регіонах.

Координація їх діяльності, методологічне керівництво та навчання персоналу дорадчих служб здійснюється Національною асоціацією дорадчих служб України.

Організаційно-правові форми цих формувань визначаються завданнями, які їм треба вирішувати, джерелами фінансування, конкретними умовами, що складаються в регіонах, і діючим законодавством України, яке регламентує організаційно-правові засади діяльності таких формувань, і в першу чергу,:

 • Законом України "Про господарські товариства",
 • Законом України "Про об'єднання громадян",
 • Законом України "Про підприємства в Україні",
 • Законом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" та іншими.
Законодавство України визначає такі організаційно-правові форми господарських суб'єктів:Державне підприємство

     Державна форма може включати такі види консалтингових служб:

 • державне госпрозрахункове підприємство;
 • підрозділ науково-дослідної установи, що фінансується змішано-частково з бюджету, частково з госпрозрахункової діяльності;
 • самостійний підрозділ закладу аграрної освіти, що використовує потенціал закладу освіти для впровадження інновацій і фінансується за рахунок госпрозрахункової діяльності;
 • структурний підрозділ державного органу управління АПК фінансується з бюджету в межах асигнувань на утримання апарату органу управління.

Підприємство з колективною формою власності

Підприємство з колективною формою власності може набувати такі організаційно-правові форми:

 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • відкрите акціонерне товариство;
 • закрите акціонерне товариство;
 • інші форми.

Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю регламентує свою діяльність Законом України "Про господарські товариства" ви 19.09.1991 р. № 1576-12

Переваги

 • може створюватися юридичними особами та громадянами на засадах угоди з метою одержання прибутку;
 • для заснування необхідно не меньш 4 чол.; ( 3 чол. – ревізійна комісія);
 • може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України;
 • державна реєстрація проводиться за наявним принципом протягом не більше п'яти робочих днів;
 • учасники товариства несуть відповідальність лише в межах їх вкладів;
 • мобільні в управлінні та прийнятті рішень;
 • при середньо обліковій кількості працівників не більше 50 чол. та виручки від надання послуг 1 грн. за рік може на спрощену систему оподаткування.

Недоліки

 • необхідно 100 мінімальних заробітних плат для створення статутного фонду;
 • статут і установча угода потребують нотаріального посвідчення;
 • відсутність ознак неприбутковості;
 • оподаткування всіх цільових і нецільових грантів та спонсорської та безповоротної фінансової допомоги;
 • учасниками товариства не може бути та категорія громадян, що віднесені до державних службовців і покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств;
 • важко отримати грант чи іншу фінансову безповоротну допомогу за рахунок державного чи місцевого бюджетного фінансування

Приватне підприємство

     Приватне підприємство засновується на власності фізичної особи і реєструється як юридична особа. Якщо така реєстрація не здійснюється, тоді фізична особа може зареєструватися як приватний підприємець.

Організаційно-правова форма  Приватне підприємство регламентує свою діяльність Законом України "Про підприємництво" №698-ХП від 7.02.91 та "Про підприємництво в Україні" №887-ХП, 27.03.91

Переваги

 • державна реєстрація проводиться за заявним принципом протягом не більше п'яти робочих днів у виконавчому комітеті міської ради або в районній адміністрації за місцем знаходження або місцем проживання даного суб'єкта підприємства, за державну реєстрацію вноситься плата в розмірі 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 • не має необхідності вкладати установчий договір;
 • майно підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у його незалежному бізнесі і належить йому за правом власності або повного господарського володіння, користування і розпорядження;
 • у випадку ліквідації майно і фінансові кошти після розрахунків з бюджетом і іншими кредиторами, виплати вартості вкладів працівникам підприємства залишок повертається власникові.

Недоліки

    • засноване на власності тільки фізичної особи

Громадська неприбуткова агроконсалтингова організація

     Громадська неприбуткова агроконсалтингова організація створюється, як правило, як асоційований орган, що здійснює агроконсалтингову діяльність серед сільськогосподарських товаровиробників одного типу (фермерські спілки, асоціації, інші галузеві об'єднання).

Організаційно-правова форма  Громадська організація регламентує свою діяльність Законом України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992р. №2460.

Переваги

 • створюється виключно фізичними особами і колективними членами;
 • для заснування необхідно не менше 3 чол.;
 • може бути місцева, всеукраїнська і міжнародна;
 • реєстрація проводиться шляхом легалізації і повідомлення в управлінні юстиції;
 • не потрібно статутного фонду та установчої угоди;
 • може отримати статус неприбуткової організації з ознакою неприбутковості (код 0006);
 • не є платником ПДВ.

Недоліки

 • не може об'єднувати юридичних і фізичних осіб;
 • не може надавати платні послуги;
 • не може займатися підприємницькою діяльністю;
 • реєстрація обтяжена і проводиться протягом 2-х місяців в обласному управлінні юстиції, всеукраїнська в Мінюсті;
 • якщо організація одержала і не витратила коштів до кінця першого кварталу наступного року і залишок становить більше 25 відсотків. То сплачується податок на прибуток у розмірі 30 відсотків;
 • при ліквідації засновникам майно не повертається.

Благодійна організація

Організаційно-правова форма  Благодійна організація регламентує свою діяльність Законом України "Про благодійництво і благодійні організації" від 16.09.1997 р., №531

Переваги

 • створюється як фізичними, так і юридичними особами з метою надання послуг для суспільного споживання, зі створенням системи соціального самозабезпечення громадян відповідно до законів про неприбуткові організації;
 • може отримати статус неприбуткової організації з ознакою неприбутковості (код 0005-благодійші фонди).

Недоліки

 • кошти можуть використовуватися тільки на благодійництво за цільовим призначенням;
 • витрати на господарську діяльність організації не можуть перевищувати 20 відсотків річного кошторису;
 • в установчих документах має бути передбачена обов'язкова звітність не рідше одного разу на рік про джерела залучення коштів та їх використання за запитом будь-якому благодійнику такої організації;
 • реєстрація проводиться протягом 2-х місяців в управлінні юстиції;
 • джерелом формування майна та коштів організації не можуть бути кредити;
 • кошти благодійної організації не можуть бути предметом застави.

  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.