19 вересня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Каталог тварин
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
Рибництво
Шовківництво
Бджільництво
Годівля тварин
Корми та кормова база
Норми годівлі
Племінна справа
Племінні господарства
Корисна інформація
Ветеринарія
Хвороби тварин
Діагностика
База ветеринарних препаратів
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Тваринництво - Бджільництво - Корисна інформація - Екотоксикологічна оцінка впливу пестицидів на медоносних бджіл


Бджільництво
Екотоксикологічна оцінка впливу пестицидів на медоносних бджіл

В.Д. Броварський – доктор сільськогосподарських наук;
І.І. Головецький – кандидат сільськогосподарських наук;
О.М. Лосєв– кандидат сільськогосподарських наук;
Д.Г. Штанько – студент магістратури.
кафедра бджільництва ім. В.А. Нестерводського (http://www.beeschool.kiev.ua/) 
Національний університет біоресурсів і природокористування україни, м. Київ

Хімічний токсикоз (отруєння бджіл пестицидами) часто проявляється непередбачено, комахи гинуть без явних клінічних ознак. Переважно це спів­падає із проведенням хімічних обробок сільськогосподарських культур. До­ведено [4 - 7], що в 95 % випадках хімічний токсикоз комах-запилювачів викликають інсектициди, в 4 % – гербіциди і 1% припадає на інші отрутохі­мікати. Пестициди проникають в організм бджіл з кормом, водою, при безпосередньому контакті (що найбільш небезпечно) та фумігації.

Першочергово отруєнню піддаються бджоли які зайняті збирання та принесенням нектару – бджоли-збирачки. Після відвідування оброблених квіток бджоли-збирачки заносять нектар і пилок у вулик. Корм, що надійшов, передається від бджоли до бджоли, надходить до матки, трутнів, личинок.

На ступінь отруєння впливає чисельність бджіл в сім’ї, порода та вік бджіл. Якщо джерело отруєння віддалені від пасіки, то мертві бджоли на території точка зустрічаються рідко. При потраплянні до гнізда отруйного нектару та пилку гине велика частка бджіл молодого віку, а ті, що залишились – викидають мертвий розплід [3]. При хімічному токсикозі бджолині матки припиняють відкладання яєць і нерідко також гинуть.

Водночас, введення у практику захисту рослин нових препаратів викликає необхідність вивчення їх небезпечності та токсичності для бджіл.

Враховуючи широке використання отрутохімікатів у боротьбі із шкідниками сільськогосподарських культур, а в останній час і екометодів, перед нами було поставлено за мету: вивчити вплив нових хімічних засобів захисту рослин на бджіл.

Методика досліджень. Визначення ступеня небезпеки і токсичності отрутохімікатів для бджіл проводили за загальноприйнятою методикою випробовування чутливості бджіл до отрутохімікатів [1, 2]. Дослідження виконували в лабораторії кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського Національного університету біоресурсів і природокористування України впродовж літнього періоду 2010 р.

Ступінь чутливості медоносних бджіл до нових отрутохімікатів визначали в ентомологічних садках. Для цьогов садки набирали по 10 робочих бджіл і утримували їх впродовж досліду при температурі 24-25о. Препарати, які підлягали екотоксикологічній оцінці додавали до 50% цукрового сиропу в різних концентраціях і згодовували бджолам. За контроль брали таку ж кількість бджіл, які споживали цукровий сиропу без препарату.

Після того як в садки поставили годівнички ми проводили спостереження за поведінкою робочих бджіл, які споживали запропоновані їм корми. За цей період встановлювали початок загибелі бджіл, відсоток загинувши від отруєння.

Визначення ЛД50  проводили за формулою:

ЛД50 = ЛД100- ∑(zd)/m,

де ЛД100– доза речовини, яку досліджували, що викликала врахований ефект у всій групі бджіл;

d – інтервал між кожними двома суміжними дозами;

z – середньоарифметичне з числа робочих бджіл, у яких спостерігали враховану реакцію під впливом кожних двох суміжних доз;

m – чисельність особин у кожній групі.

Одержані дані підлягали математичній обробці та аналізу.

Результати досліджень. Останнім часом запропоновано багато нових хімічних засобів захисту рослин одні з яких вже рекомендовані виробництву, інші ж проходять лабораторні та виробничі випробування. До них відносять: інсектициди і акарициди; фунгіциди та гербіциди.

Найбільш небезпечною групою, що викликають порушення травлення у бджіл, а інколи і загибель всіх сімей на пасіці, є інсектициди. Проте ступінь токсичності та небезпеки пестицидів для медоносних бджіл вивчено не достатньо, а заходи по охороні бджіл при обробці сільськогосподарських культур не завжди розроблені. Тому завданням наших досліджень було вивчення ступінь токсичності для медоносних бджіл пестицидів.

Висновки токсикологічного тесту базувались на багаторазових дослідженнях пестицидів на медоносних бджолах. Характерною ознакою отруєння був збуджений стан бджіл. Вони невпорядковано злітали і падали. У отруєних бджіл черевце було дуже збільшене, внаслідок переповнення задньої кишки. Багато бджіл повзали по стінах ізолятора, потім вони падали, втрачаючи здатність до польоту. Після збудження у бджіл наставала депресія. Певний час вони зберігали ознаки життя, зрідка здригалися всім тілом або кінцівками, а потім гинули. За візуального обстеження трупів бджіл було виявлено наступне. Хоботок їх був випрямлений, більша частина екзоскелету мала темний відтінок через наявність на ньому залишків корму. За тих концентрацій, де бджоли залишались живими після споживання препарату з кормом, вели подальші спостереження за робочими особинами.

Дослідженнями встановлено дольове та відсоткове співвідношення препарату (пестициду) в кормі спожитого бджолами за ЛД50 (табл.1).

1. ЛД препарату при споживанні робочими бджолами токсичного корму, n=3

Назва препарату

Співвідношення препарату та корму за ЛД 50%

дольове співвідношення

%

фунгіцид«Купер»

1:2

50,00

фунгіцид «Аккорд»

1:3

33,33

інсектицид «Кілер»

1:400

0,25

гербіцид «Фактор»

1:0,8

125,00

гербіцид «Вимір»

1:5

20,00

гербіцид «Рішення»

1:10

10,00

гербіцид «Консультант»

1:1,8

55,56

гербіцид «Директор»

1:2

50,00

гербіцид «Тест»

1:10

10,00

Встановлено, що гербіциди «Консультант», «Дирек­тор» та фунгіцид «Купер» характеризується незначною токсичністю для медоносних бджіл.

Експериментально доведено, що ЛД50 проявляється при згодовуванні бджолам корму, де концентрація препарату «Консультант» становила 55,6%, а «Директор» і «Купер» – 50%. За збільшення в цукровому сиропі концентрації препарату життєздатність робочих бджіл знижувалась та зростав відсоток їх загибелі. А такі пестициди як гербіцид «Вимір»,«Фактор» і фунгіцид «Аккорд» виявили слаботоксичну дію на медоносних бджіл. Встановлено, що при згодовуванні бджолам токсичного корму, ЛД50наставала за концентрації гербіциду «Вимір» в цукровому сиропі була 20%, гербіциду «Фактор»– 125%і фунгіциду «Аккорд» – 33,3%.

Значно більшу токсичну дію на медоносних бджіл мали такі препарати як гербіциди «Рішення» і «Тест». Доведено, що при згодовуванні бджолам токсичного корму летальна доза (50%) була за концентрації 10% цих препаратів у сиропі.

Найбільш небезпечним для медоносних бджіл виявився інсектицид «Кілер», який характеризується значною токсичністю. Споживаючи корм ЛД50 було виявлено у бджіл за концентрації цього препарату 0,25%.

Висновок. На підставі проведених досліджень встановлено, що найменшим токсичним впливом для бджіл є такі пестициди: Фактор, Консультант, Директор і Купер, де ЛД50для робочих бджіл відповідно становило за 125%, 55,6 та 50% внесення пестициду до корму.

Найбільш токсичними препаратом для медоносних бджіл є інсектицид Кіллер, де ЛД50становить 0,25%. Тому при використанні цього препарату ми рекомендуємо паралельно застосовувати репеленти, що забезпечить збереження життя робочих бджіл на період токсичної дії отрутохімікату.

Список літератури

1. Осинцева Л. А. Экотоксикологическая характеристика пестицидов. // Пчеловодство. – 2000. –  №4. – С. 17.

2. Осинцева Л. А. Экотоксикологическая характеристика пестицидов. // Пчеловодство. – 2000. –  №5. – С. 14.

3. Поль Ф. Болези пчел: Диагностика и лечение. М.: ООО Изд – во АСТ: ООО  Изд – во Астрель. – 2004. – 199с.

4. http://www.medovik.info/bolezni/pchel/himt.php

5. Пасічницький журнал [Електронний ресурс]: Режим доступу :// http://pchelo-vodstvo.ru/doctor/171-khimicheskijj-toksikoz.html

6. Пасічницький форум [Електронний ресурс]: Режим доступу://http://www.airbees.com/forum/viewtopic.php?t=2982&sid=26c511a4101da069d795418472340d0c


Summary

V. Brovarskiy, I. Holovets'kiy, A. Losyev, D.Shtan'ko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECOTOXICOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT OF SOME PESTICIDES ON HONEY BEES

The ecotoxicological estimation of influence of pesticides is carried out on melliferous bees. They are set lethal concentration (LD50).

Корисна інформація | дивіться також:
Свіжі обговорення на агро-форумі: Очистка сельхоз культур Гусеничная пара - кто что знает? Кукуруза Поилки для КРС с нагревателем Вопрос по рекультивации
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.