19 вересня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Каталог тварин
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
Рибництво
Шовківництво
Бджільництво
Годівля тварин
Корми та кормова база
Норми годівлі
Племінна справа
Племінні господарства
Корисна інформація
Ветеринарія
Хвороби тварин
Діагностика
База ветеринарних препаратів
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Тваринництво - Бджільництво - Корисна інформація - Розвиток органічного виробництва продукції бджільництва у світі та в Україні


Бджільництво
Розвиток органічного виробництва продукції бджільництва у світі та в Україні
О.М. Лосєв, к.с.-г.н., доцент; І.І. Головецький, к.с.-г.н., доцент; Н.В. Крикун, магістр., кафедра бджільництва ім. В.А. Нестерводського (http://www.beeschool.kiev.ua/), Національний університет біоресурсів і природокористування україни, м. Київ
Д.О. Білоус, спеціаліст, Білоцерківський національний аграрний університет

В третьому тисячолітті ринки агропромислової продукції мають глобальний характер, де постійно зростає попит і пропозиція на органічну продукцію, однією з якої є продукція бджільництва. Україна має всі природні умови для розвитку органічної продукції бджільництва, якість якої підтверджена в першу чергу відповідними українськими стандартами, сертифікатами та маркуванням.

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного (органічного) походження [1, 8].

Органічна продукція бджільництва – це продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва. Розвиток органічного виробництва у світі дало поштовх українським виробникам продукції бджільництва виробляти органічну продукцію. Проте, український ринок тільки починає розвиватися порівняно із світовим. Хоча Україна має практично всі умови, щоб посісти перше місце серед виробників органічної продукції бджільництва в світі.

Проте важливе значення у вивчені проблем в цілому мають роботи таких науковців: Г.М. Чорний, В.І. Іртиш, В.Т. Дудар, Є.В. Милованов, Г.И. Таранов, А.П. Мизис, О. Шубравська [3, 4, 8, 9, 10].

Тому метою нашої роботи було проаналізувати стан розвитку нормативно-правових актів виробництва органічної продукції бджільництва у світі та в Україні. Для здійснення поставленої мети ми використовували сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання [5].

Нині в нашій державі розвиток органічної агропромислової продукції знаходиться на початковій стадії формування, оскільки існує ряд проблем, які йому перешкоджають:

- відсутність відповідної правової та національної системи сертифікації органічного виробництва;

- відсутність державної підтримки на період переходу від традиційного до органічного виробництва;

- недостатній рівень розповсюдження інформації серед населення й виробників щодо органічного виробництва продукції;

- відсутня законодавча база з врегулювання відносин на ринку органічної продукції.

Основу формування ринку органічної продукції бджільництва становить регулювання органічного виробництва, що базується на стандартах ЄС, які встановлюють систему виробництва, маркування та контролю пасічницької продукції. Це дає змогу підвищити довіру споживачів до високоякісної продукції та рівень конкуренції між виробниками [3, 10].

Для назви органічної продукції у світі використовують три найбільш поширених терміни: біо-, еко-, органічна. Терміном «органічна» зазвичай користуються в США, Великобританії, Японії. В Європейському законодавстві використовується подвійна назва «ökologische/biologische Produktion» [1, 8].

На сьогоднішній день виробництво органічної продукції в Україні сертифікується представниками іноземних компаній, які діють у відповідності до норм та стандартів, дійсних для країн ЄС, Канади та інших країнах. Іноземних сертифікуючих структур в Україні близько дванадцяти, такі як Контрол Юніон (Нідерланди), IMO (Швейцарія), а також представники Італії, Німеччини, Угорщини, Польщі тощо. З 2009 р. міжнародну акредитацію на право проводити й визнання органічної сертифікації отримала й українська структура "Органік Стандарт". Виробники органічної продукції мають право самостійно вибирати сертифікуючу установу.

В питаннях якості органічної продукції бджільництва, важливим є також використання досвіду інших зарубіжних країн, де присутнє поняття “органічна пасіка”. Так, наприклад, згідно законодавства Латвії для того, щоб пасіка набула статусу «органічної», необхідно виконати ряд умов, серед яких наявність органічної кормової бази (в радіусі 7 км не повинно бути господарств, що використовують хімікати) та невикористання хімічних препаратів при лікуванні бджіл. В разі необхідності лікування допускається лише рослинними препаратами та деякими кислотами. При цьому пасічник повинен подати заяву до спеціально створеної служби при Міністерстві землеробства та бути членом спілки виробників органічних продуктів і сплачувати членські внески. На ці внески утримується служба, яка контролює якість продукції, що виробляється на пасіках. При порушенні встановлених вимог щодо якості продукції пасічник виключається з членів спілки та фактично втрачає можливість туди повернутись [7].

Законодавство ж Європейського Союзу з питань безпеки та якості органічної продукції бджільництва регламентується Постановою Комісії (ЄС) №889/2008 ЄС від 5 вересня 2008 р. Відповідно до цієї Постанови на «органічних пасіках» слід сформулювати певні правила профілактики хвороб і ветеринарного лікування для бджіл. Окрім того враховуючи важливість запилення, слід забезпечити можливість винятків для сектора органічного бджільництва, дозволяючи паралельне утримання бджіл на органічних і традиційних засадах в межах одного господарства. Постановою Комісії (ЄС) №889/2008 ЄС передбачено при створенні органічних пасік, слід надавати перевагу використанню бджіл виду - Apis melifera та її місцеві екотипи. Стосовно оновлення пасік, дозволяється замінювати не органічними бджолиними матками та роями 10% на рік, за умови, що матки і робочі бджоли поміщаються у вулики з стільниками або вощиною, які мають органічне походження [2].

Окрім того передбачено, що розміщення пасік має бути таким, щоб у радіусі 3 км від пасіки джерела нектару та пилку складалися головним чином з органічно вирощуваних культур, до яких застосовуються методи незначного впливу на довкілля, еквівалентні описаним у Статті 36 Постанови Ради (ЄС) №1698/2005 або у Статті 22 Постанови Ради 1257/1999, які не можуть вплинути на органічний статус продукції бджільництва. Зазначені вище вимоги не стосуються місць, де відсутнє цвітіння або де бджоли знаходяться у стані спокою [2].

На відмінну від європейських нормативно-правових актів, регламент США, щодо органічної продукції бджільництва, передбачає більш «жорсткіші» вимоги до умов виробництва та якості даної продукції.

В Україні споживачі та виробники вже давно очікують від держави прийняття ЗУ «Про органічне виробництво» і законодавче визначення багатьох термінів. Адже із досвіду європейських країн відомо, що саме органічне сільське господарство може допомогти виробнику покращити свої умови життя, зміцнити економічний стан.

Розробка нормативних-правових актів повинна охоплювати корективи санітарного законодавства щодо шляхів нагляду як за вітчизняним органічним виробництвом, так і за імпортом органічних продуктів. Також при виробництві та реалізації органічної продукції потрібно не допускати двозначного тлумачення таких важливих термінів: біо-продукція, еко-продукція, органічна продукція. Так наприклад, приставка «біо» підходить як до продукції органічної так і виробленої за умов традиційної технології або ж зібраної в у мовах «дикої природи» - не застосовуючи будь-яких технологій для її вирощування. Також часто виробники використовують в назві продукції такий термін як «Екологічно чистий продукт» проте не рідко виробник і споживач по різному трактують. Так це може бути продукт, отриманий на території екологічно чистого регіону. Або такий, що не містить шкідливих речовин чи знаходиться в гранично допустимих межах (MRL). В різних країнах ці вимоги щодо MRL різні тобто для одних це «Екологічно чистий продукт», а для інших ні. Саме тому визначення (тлумачення) цих термінів повинно бути прописане на законодавчому рівні.

Аналіз стану розвитку органічного виробництва продукції бджільництва у світі та в Україні дає можливість ствердно говорити, що на сьогоднішній день в нашій державі є всі умови для виробництва органічної продукції, проте, нажаль на законодавчому рівні не прийнятий Закон України “Про органічне виробництво”.

Згідно даних консалтингової компанії Appleton Mayer в Україні станом на початок 2010 року під виробництво органічної продукції використовується близько 270 193 га сільськогосподарських площ. Цей показник вдвічі більший, ніж 6-7 років тому. За цим показником Україна в 2009 році зайняла 20 місце в світі. [11]. Тобто з кожним роком в нашій країні спостерігається тенденція до збільшення сільськогосподарських площ які використовуються для ведення органічного землеробства, а це в свою чергу може позитивно впливати на збільшення чисельності «органічних пасік» адже спрощує самим пасічникам створення умов для виробництва органічної продукції бджільництва. Проте, велика частина сертифікованих органічних продуктів, вироблених на території Україні, сьогодні йде на експорт. Тому необхідно підвищити ефективність державного регулювання, суттєвої фінансової підтримки, у тому числі низьких кредитних ставок, своєчасних виплат дієвих дотацій, врегулювання зовнішньої торгівлі продуктами бджільництва.

Виробництво продукції бджільництва високої якості має стати складовою державної стратегії формування конкурентоспроможного аграрного сектору на якісно новому рівні, а також забезпечення продовольчої незалежності та безпеки України.

Список використаної літератури.

1. VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

2. Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів / ПОСТАНОВА КОМІСІЇ (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. –76 c.

3. Дудар В. особливості формування ринку аграрної продукції органічного походження в країнах ЄС // Вісник ТНЕУ. – 2007. - № 1. – С.94-101.

4.Милованов Є.Тенденції розвитку ринку української органічної продукції: матеріали науково-практичного семінару (Сучасні тенденції виробництва та маркетингу органічної продукції) – Львів, 2004. – С.37-42.

5. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c.

6. Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91.

7. Проект Закону України "Про органічне виробництво" [Електронний ресурс] // Федерація органічного руху: офіц. веб-сайт. – Режим доступу http://www.organic.com.ua/.

8. Таранов Г.И., Мизис А.П. Пчелы в правовом поле // Пчеловодный весник. – 2005. – № 6. – C. 6.

9. В.І Іртиш, Г.М. Чорний Перспективи формування ринку органічної продукції в Україні // Науковий вісник Національного Університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес» / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіПУ, 2010. Вип.. 154. – Частина 1. – 378 с.

10. Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні // Економіка України. – 2008. - № 1. – С. 58.

11. Исследование трендов: Готовы ли украинцы покупать экологически чистые товары? [Електронний ресурс] // Консалтінгова компанія Appleton Mayer: офіц. веб-сайт. – http: www.appletonmayer.com/data/research/2010/0912/


The summary

Development normatively of legal acts of production of organic goods of beekeeping status is analysed in the world and in Ukraine. This description of world tendencies, and also recommendations, in relation to development of beekeeping, as organic a sector in Ukraine.

Header words: ecological honey, ecological products, ecological manufacturing and beekeeping products, the offer, export, import.

Корисна інформація | дивіться також:
Свіжі обговорення на агро-форумі: Очистка сельхоз культур Гусеничная пара - кто что знает? Кукуруза Поилки для КРС с нагревателем Вопрос по рекультивации
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.