21 вересня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Каталог тварин
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво та хутрове звірівництво
Рибництво
Шовківництво
Бджільництво
Годівля тварин
Корми та кормова база
Норми годівлі
Племінна справа
Племінні господарства
Корисна інформація
Ветеринарія
Хвороби тварин
Діагностика
База ветеринарних препаратів
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Тваринництво - Ветеринарія - Хвороби - Незаразні / Хірургія - Кастрація


Пищевая непереносимость гистамина

Кастрація

Загальна інформація
Кастрація — штучне припинення функції статевих залоз, якого здебільшого досягають хірургічним шляхом. Вона має важливе гос­подарське значення — сприяє підвищенню м'ясної та вовнової про­дуктивності, полегшує гуртове утримання й використання тварин, знижує рівень травматизму, запобігає небажаному схрещуванню. З ліку­вальною метою її застосовують при оперуванні інтравагінальних гриж у самців, пухлинах статевих залоз, розвитку в них запальних процесів, гідро- і гематоцеле. Вона протипоказана у разі спалаху гостроінфекційних захворювань, за два тижні до і після масових щеплень, для ослаблених у рості й розвитку тварин. Завчасне проведення ветеринар­но-санітарних заходів щодо очищення і дезінфекції приміщень, стійл та місць кастрації, ретельне дотримання правил асептики й антисеп­тики під час операції забезпечують сприятливий післяопераційний період.

 

Лікування
Методи кастрації самців. Основні методи хірургічної кастрації— кривавий і безкровний (перкутанний). Кривавий метод здійснюють відкритим або закритим способами, з повним чи частковим видален­ням елементів статевих залоз. При відкритому способі розрізають тканини мошонки, загальну піхвову оболонку та перехідну зв'язку, після чого на сім'яний канатик накладають лігатуру або кастраційні щипці, нижче від яких відокремлюють сім'яник. При закритому спо­собі загальну піхвову оболонку не розрізають. Часткового видалення елементів статевих залоз досягають видавлюванням через рану в мо­шонці паренхіми сім'яників (експресійна кастрація) при збереженні сполучнотканинної основи і придатків та резекцією хвостів придатків сім'яників (статева стерилізація).Безкровний метод полягає в черезшкірній механічній компресії сім'яних канатиків чи сім'яників спеціальними щипцями (Бурдіццо, Телятникова, Голенського — Глушко, Ханіна, Тинибекова, Мочалов-ського); накладанні на шийку мошонки гумового кільця (еластрація), лігатури (Борисевич), алюмінієвих скобок (Поваженко — Радчук); або ж підшкірному обриванні пальцями сім'яного канатика. Вибір спосо­бу кастрації залежить від виду, віку, породи, скороспілості тварин, господарської мети. Жеребців скороспілих порід каструють у 1,5—2-річному віці, пізньоспілих — не раніше 3—4-річного, ослів і мулів оперують у 3—4-річному віці. Відібраних на відгодівлю бугаїв, ба­ранів і цапів каструють у 4—6-місячному віці, кабанів —- за 2 тижні до відлучення, або у 4-, 8-, 12-тижневому, кролів і нутрій — у 1,5—3-місячному віці. Залежно від господарських умов чи лікувальних пока­зань кастрацію проводять і в інші строки.  Кастрацію жеребців здійснюють відкритим способом,а при широких внутрішніх пахових кільцях, патології в ділянці операції (інтравагінальні грижі, хвороби сім'яників) — закритим, у лежачому чи стоячому положенні. Після повалення (російський спосіб чи за Решетняком) тварину фіксують на лівому або правому боці з підтягнутою до кільця повального ременя верхньою тазовою кінцівкою. На хвіст накладають бинто­ву пов'язку для запобігання забрудненню операційного поля. При кастрації у стоячому положенні жеребця фіксують у станку, підтягнув­ши одну із тазових кінцівок до стовпа. Знеболюють до повалу чи фіксації, застосовуючи засоби седативної премедикації або ж повер­хневий наркоз. Після підготовки операційного поля виконують міс­цеве знеболювання, ін'єктуючи 3%-й розчин новокаїну по 10 мл в одну з точок: а) інтратестикулярно; б) у хвіст придатка; в) головний кінець придатка; г) ділянку шийки мошонки. По лінії розрізу мошонки під­шкірно додатково вводять 0,5%-й розчин новокаїну.Сім'яники фіксують рукою чи за допомогою еластичного джгута, накладеного на шийку мошонки. При цьому шов мошонки повинен проходити поміж сім'яника. При відкритому способі паралельно до шва розрізають шкіру і загальну піхвову оболонку на всю довжину сім'яника. Оголений сім'яник витягують із рани і фіксують піхвову зв'язку пінцетом. Останню розрізають ножицями якомога ближче до загальної піхвової оболонки й рухом у бік піхвового каналу розри­вають мезорхіум на відстані до 10 см. На сім'яний канатик вище від сім'яника на 7—9 см накладають щипці Занда (скріпним гвинтом назовні), які закріплюють затвором на ручках. Затиснутий сім'яний канатик разом із сім'яником торгують до відриву, куксу обробляють антисептиком. Щипці обережно знімають, згустки крові з рани вида­ляють і в її порожнину вводять антисептичний лінімент. Замість щип­ців можна використовувати емаскулятор, бранші якого розміжчують і відсікають сім'яний канатик із сім'яником. Емаскулятор утримують на куксі канатика не менше 5—6 хв, а потім повільно знімають. Закритий спосіб кастрації жеребців. У цьому випадку використовують лещата, які накладають на сім'яний канатик із загальною піх­вовою оболонкою на 7 см вище від сім'яника, паралельно до тулуба тварини. Спеціальним гвинтом або щипцями кінці лещат зближують і - міцно зв'язують шпагатом. На 2—3,5 см нижчу від лещат перерізають сім'яний канатик. Лещата знімають через 8 днів або чекають, поки вони відпадуть самі. Замість лещат можна застосовувати лігатуру. Спочатку сім'яний канатик затискають щипцями Занда, повертають сім'яник на 180° і повторюють маніпуляцію на тому самому рівні. На це місце накладають лігатуру, на 5—6 см нижче якої сім'яний канатик пересікають. Кінці лігатури залишають довгими до відпа­дання кукси. Кастрація бугаїв. Тварин фіксують у лежачому чи стоячому положенні, інтратестикулярно ін'єктують місцевий анестетик. При безкровному методі сім'яні канатики відтягують латерально й каудально. Через шкіру канатика в межах судинного конуса накла­дають зазначені раніше щипці, стискають їхні бранші до відчуття хрусту, що свідчить про розрив сім'яного канатика. Для впевненості щипці можна накласти повторно: на 2 см вище чи нижче від попередн­ього місця. При правильно проведеній операції через 30—45 днів сім'яники істотно зменшуються. Кривавий метод кастрації проводять відкритим, рідко — закритим (інтравагінальні грижі, орхіти, гідроцеле тощо), способом. На стонше­ну частину сім'яного канатика накладають міцну прошивну лігатуру або ж зав'язують її кастраційним вузлом. Нижче на 2—2,5 см від лігатури сім'яний канатик перерізають. Кастрація баранів і ц а п і в. Тварин фіксують у крижово-. спинному положенні, попарно захоплюючи грудну й тазову кінцівки. Перкутанний метод здійснюють за допомогою щипців Бурдіццо, Ханіна — Тинибекова чи Телятникова (малі). Наступного дня з'яв­ляється набряк мошонки, який зникає через 7—10 днів, а.сім'яники розсмоктуються протягом 5—7 міс. У баранів 2-тижневого віку мож­лива еластрація — на шийку мошонки накладають еластичне гумове кільце, а через 12—15 днів мошонка з вмістом некротизується і від­падає. Застосовуючи кривавий метод, у молодих тварин помірно відтя­гують мошонку і відсікають її дно. Сім'яні канатики, вкриті загальною піхвовою оболонкою, затискають артеріальним пінцетом, вище якого їх перев'язують лігатурою, а на 1 см нижче —відсікають. Старих баранів і козлів оперують під місцевим знеболюванням, у боковому положенні з піднятою верхньою тазовою кінцівкою. На 2 см нижче від рудиментарних сосків циркулярним розрізом роз'єднують шкіру до загальної піхвової оболонки. Стягують її до найнижчих ді­лянок сім'яників. На стоншену частину сім'яних канатиків накла­дають щипці Занда, нижче яких їх відсікають разом із сім'яниками і мошонкою. Щипці знімають через 2—3 хв. На краї рани з боків накла­дають по одному зближувальному вузловому шву. Кастрація кнурів. Молодих тварин оперують відкритим способом на відрив, на лігатуру або ж закритим — на лігатуру. У першому випадку важливим елементом операції є фіксований відрив сім'яного канатика — однією рукою його міцно фіксують пальцями або гемопінцетом; а іншою перекручують сім'яник кілька разів навколо осі і різким рухом вбік обривають сім'яний канатик. Дорослих кнурів каструють відкритим способом, на лігатуру, попередньо застосувавши нейролептики чи барбітуратовий наркоз та місцеву анестезію. Кастрацію псів(на лігатуру) виконують кривавим закритим способом. Застосовують нейролептики та місцеве знеболювання (ін-тратестикулярно чи інтравагінально). Оперативний доступ здійсню­ють попереду сім'яника над його канатиком. На рану шкіри накла­дають вузлуваті шви. Кастрацію котів здійснюють закритим або відкритим спо­собом із використанням нейролептанелгезії та інтратестикулярного введення анестетика. Шви не накладають.Кастрацію кролів виконують закритим чи відкрнто-закритим способом. В останньому випадку розрізають і загальну піхвову оболонку, але не роз'єднують перехідну зв'язку. На сім'яний канатик, покритий загальною піхвовою оболонкою, накладають лігатуру й від­сікають сім'яник. Таку операцію здійснюють швидше із збереженням позитиву закритого способу. Кастрацію нутрій проводять у 5—12-місячному віці закри­тим способом. Рекомендовані нейролептики та інтратестикулярно 2— 3%-й розчин новокаїну по 1—2 мл. Кастрацію норок виконують у 2-місячному віці відкритим способом на відрив із попередньою фіксацією сім'яного канатика гемостатичним пінцетом.Післякастрацінні ускладнення. Розрізняють ранні й пізні усклад­нення після кастрації. Останні (вагіналіт, фунікуліт, набряк і флегмона мошонки та препуція, перитоніт, актиномікоз і ботріомікоз сім'яного канатика, правець, сепсис) виникають внаслідок порушення правил асептики й антисептики з грубим проведенням оперативного втру­чання та зниження імунологічної реактивності організму тварин. Ранні ускладнення виникають безпосередньо під час кастрації або через кілька годин після її завершення, але до розвитку запального набряку. Кровотеча із судин мошонки найчастіше трапляється у жеребців і кнурів через склероз судин мошонки та варикозне розширення. Кров стікає частими краплями з внутрішнього боку мошонки. У випад­ку, коли кровотеча протягом 30 хв не припинилася сама по собі, кастраційну рану розкривають і судину торзують гемопінцетом. Коли джерело кровотечі не встановлене, у порожнину мошонки вкладають кілька стерильних тампонів на 3—4 год, а краї рани на цей час збли­жують 1—2 стібками вузлуватого шва. Кровотеча із артерій сім’япроводу виникає внаслідок роз'єднання перехідної зв'язки безпосередньо біля хвоста придатка. Протягом три­валого часу кров витікає частими краплями з внутрішньої поверхні загальної піхвової оболонки. Застосовують торзування судини чи вкладають тампони в порожнину загальної піхвової оболонки. На рану мошонки накладають тимчасові шви протягом 4—5 год.Кровотеча з кукси сім'яного канатика буває через ослаблення лігатури, накладання її в межах судинного конуса, недостатнього розміжчення канатика щипцями чи різкого його перетискування (розрив), переродження судинної стінки, порушення зсідання крові. Відзнача­ють виділення крові цівкою чи часте випадання великих її згустків із порожнини загальної піхвової оболонки. При великій втраті крові встановлюють ознаки гострої анемії, що потребує боротьби з гіповолемією. Пальцями або корнцангом у піхвовому каналі знаходятьровоточиву куксу, витягають її до рівня кастраційної рани, повторно накладають кастраційні щипці, лігатуру чи гемопінцет. Випадання загальної піхвової оболонки спостерігається переважно у жеребців і кнурів при її недостатньому розрізі, що призводить до утворення кишені з нагромадженням у ній ексудату. Оболонка звисає з кастраційної рани, інфікується. Ту частину, що випала, підтягують і відрізають. Випадання кукси сім 'яного канатика є наслідком надмірного витя­гування сім'яного канатика або його низького відсікання. При зви­санні кукси з рани мошонки існує загроза її запалення (фунікуліт) з ускладненням перитонітом чи навіть сепсисом. Частину кукси, що випала, ампутують.Випадання сальника трапляється у жеребців. Із рани мошонки зви­сає біло-рожева складка, що може збільшуватися. Тварину фіксу­ють у лежачому положенні, наркотизують. Сальник обережно витя­гують на 4—5 см, перев'язують лігатурою із кетгуту і відсікають. Куксу сальника вправляють у черевну порожнину. Піхвовий канал закривають, накладаючи лещата на відпрепаровану загальну піхвову оболонку.Випадання кишкової петлі частіше спостерігається у кнурів і же­ребців. Терміново накладають суспензорій. Потім проводять наркоз та надплевральну новокаїнову блокаду. Кишку, що випала, зрошують розчином антисептика, вправляють у черевну порожнину, а піхвовий канал закривають так само, як при випаданні сальника. У кнурів опе­рують, як при пахвинно-мошонковій грижі. Кастрація самок. Найчастіше оваріоектомію проводять у сук, кі­шок та свинок із фіксацією тварин у спинному чи боковому положенні, застосовуючи нейролептанальгезію та місцеве знеболювання. Кастрацію сук і кішок здійснюють після медіанної чи парамедіанної лапаротомії, позаду пупка. Відпускають яєчник, спереду та позаду нього накладають лігатури, після чого статеву залозу відсікають. Черевну порожнину закривають триповерховим швом. Кастрацію свинок проводять у 4—6-місячному віці після лапаро­томії (між останніми парами сосків), у ділянці правої здухвини (нижче від маклака на 2—3, у свиноматок — на 5—7 см), рідше — по білій лінії черева. На зв'язку яєчника разом з бахромою накладають гемостатичний пінцет, а потім прошивну лігатуру і яєчник з бахромою відсікають.Яєчники видаляють також відкручуванням, або емаскулятором Нікіфорова. На очеревину накладають кілька стібків вузлового шва, м'язи не зашивають, а рану шкіри закривають вузловим швом.При кастрації самок можливі ускладнення: кровотеча, розрив чи защемлення кишкової петлі, перитоніт, які усувають відповідно до основних правил хірургічної техніки й лікування.
Групи тварин, що вражаються:
Свинарство
Скотарство
Вівчарство
Конярство
Дрібні домашні тварини
   Коти
   Собаки

Свіжі обговорення на агро-форумі: Очистка сельхоз культур Гусеничная пара - кто что знает? Кукуруза Поилки для КРС с нагревателем Вопрос по рекультивации
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.