29 травня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Конституційні засади взаємовідносин сільських та селищних рад з органами виконавчої влади - Державна підтримка розвитку місцевого самоврядування


Конституційні засади взаємовідносин сільських та селищних рад з органами виконавчої влади

Державна підтримка розвитку місцевого самоврядування

Государственная поддержка развития местного самоуправления

З метою дальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні як особливо важливого фактора становлення демократичної держави та громадянського суспільства, його державної підтримки, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальними громадами питань місцевого значення 30 серпня 2001 р. був виданий Указ Президента України № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні».

Цим Указом Президент України визначив основні пріоритети, завдання та принципи муніципальної державної політики, утворив робочу групи з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування та затвердив Програму державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.


При цьому була сформована робоча група, до складу якої ввійшли представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, провідні вчені, основними завданнями якої є:

 • аналіз проблемних питань розвитку місцевого самоврядування в Україні, підготовка і внесення пропозицій щодо їх вирішення;

 • комплексна підготовка та опрацювання проектів законів з питань удосконалення засад місцевого самоврядування в Україні, зокрема щодо чіткішого розмежування функцій, повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, визначення правового статусу комунальної власності, спільної власності територіальних громад, а також з питань володіння, використання та розпорядження землями та природними ресурсами місцевого значення;

 • залучення в установленому порядку до підготовки та опрацювання проектів законів з питань удосконалення основ місцевого самоврядування в Україні іноземних фахівців;

 • вивчення причин проблемних ситуацій, що склалися в окремих областях України у відносинах між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, внесення пропозицій щодо попередження виникнення таких ситуацій та поліпшення взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами державної влади;

 • підготовка та внесення пропозицій щодо посилення державного контролю за виконанням органами місцевого самоврядування, органами державної влади, юридичними особами та громадянами актів законодавства про місцеве самоврядування;

 • аналіз стану реалізації Україною міжнародних зобов'язань щодо розвитку місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо забезпечення безумовного їх виконання, створення чіткої системи інформування відповідних структур Ради Європи, міжнародних організацій про виконання Україною зазначених зобов'язань.


Метою затвердженої Указом Президента України Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування визначено:

 • зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії;

 • удосконалення правових засад місцевого самоврядування;

 • зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

 • поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні;

 • розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.


Основні завдання Програми:

 • сприяння формуванню економічно достатніх територіальних громад;

 • удосконалення механізмів управління об'єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громад;

 • надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування;

 • підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів;

 • проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в Україні та розв'язання проблем у цій сфері;

 • поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади;

 • проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування; створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

 • залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів сіл, селищ, міст до процесів розвитку місцевого самоврядування в Україні;

 • вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

 • підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні та розв'язанні актуальних проблем у цій сфері.


Виходячи з мети та основних завдань, в Програмі визначені також і конкретні заходи щодо нормативно-правової, фінансово-матеріальної, інформаційної, кадрової підтримки подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні, зокрема:

 • проведення аналізу чинного законодавства, розроблення програми законодавчого забезпечення місцевого самоврядування, спрямованої на зміцнення його організаційно-правових і фінансово-економічних основ;

 • розроблення методичних рекомендацій, які сприяли б оптимізації структури органів місцевого самоврядування, ефективному управлінню бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у цілому, комплексному соціально-економічному розвитку населених пунктів, належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • внесення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на дальше проведення в Україні адміністративної реформи на місцевому рівні, реалізацію державної регіональної політики, зміцнення економічної основи територіальних громад, удосконалення надання адміністративних і громадських послуг населенню;

 • вирішення питання про створення фонду підтримки перспективних ідей та ініціатив щодо місцевого та регіонального розвитку;

 • внесення пропозицій щодо створення організаційних та правових засад розроблення та впровадження проектів із проведення експериментів розвитку місцевого самоврядування;

 • внесення пропозицій щодо правового врегулювання статусу асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування;

 • розроблення програми виробництва в Україні техніки, устаткування та обладнання, що використовуються підприємствами комунального господарства тощо.


З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад сіл, селищ і міст згідно з Указом Президента України № 952/2002 від 28 жовтня 2002 р. був запроваджений починаючи з 2003 року, Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Положення про Конкурс [1] передбачає, що його метою є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

Переможцями Конкурсу в 2004 році, наприклад, стали 20 проектів (програм) сільських та селищних рад України.

В той же час слід підкреслити, що проблема державної підтримки розвитку місцевого самоврядування залишається не вирішеною. Особливої актуальності вона набуває з урахуванням реального соціально-економічного стану сільських та селищних територіальних громад, які практично не отримують будь-якої допомоги від держави, а проголошені старим політичним керівництвом країни заходи фактично залишилися простими деклараціями. Можна лише висловити сподівання, що новообраний Президент України не на словах, а на ділі перейметься проблемами місцевого самоврядування і здійснить реальні кроки на шляху зміцнення його матеріальної та фінансової основи.


[1] Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 64 від 18 січня 2003 р.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Мобильные зерносушилки АТМ (Воронеж) Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Гусеничная пара - кто что знает? Что за проблема???
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.