12 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Конституційні засади взаємовідносин сільських та селищних рад з органами виконавчої влади - Організація партнерських відносин між органами виконавчої влади та сільськими, селищними радами


Конституційні засади взаємовідносин сільських та селищних рад з органами виконавчої влади

Організація партнерських відносин між органами виконавчої влади та сільськими, селищними радами

Организация партнерских отношений между органами исполнительной власти и сельскими, поселковыми советами

До останнього часу реальний стан справ у сфері взаємовідносин сільських, селищних рад та сільських селищних голів з державною владою свідчить про те, що вони досить часто виходили за рамки конституційних положень.

Зокрема, на практиці можна було спостерігати неправомірне втручання органів виконавчої влади на місцях, в першу чергу це стосується районних державних адміністрацій, та їх окремих посадових осіб у вирішення питань, віднесених законом до компетенції місцевого самоврядування. Таке втручання було результатом намагання підпорядкувати діяльність сільських, селищних органів місцевого самоврядування клановим інтересам можновладців, забезпечити їх визначальний вплив на зміст рішень сільських, селищних рад.

При цьому активно використовувалися різні незаконні засоби - брудні політичні технології при місцевих виборах, прямий адміністративний тиск на сільських, селищних голів, фальсифікації кримінальних справ, примушення депутатів ради до прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного голови за відсутності належних підстав, масовані замовні перевірки фінансової діяльності ради та її виконавчих органів тощо.

Зокрема, гострі конфлікти останніми роками виникали у відносинах з районними державними адміністраціями у Путивльської та Сокирянської селищних рад Чернівецької області, Козинської селищної ради Київської області, Лиманської селищної ради Одеської області, Нововодолазької селищної ради Харківської області.

В багатьох областях в практику діяльності районних державних адміністрацій ввійшли щотижневі наради з сільськими, селищними головами, що за своїм сценарієм нагадують відомі „партгоспактиви” радянських часів, а субвенції розподілялися по сільським, селищним бюджетам з урахуванням політичної орієнтації сільської, селищної ради та особистої відданості голови керівникові районної державної адміністрації.

Зрозуміло, що подібна практика суттєво спотворює саму ідею місцевого самоврядування і викликає невіру жителів сіл, селищ у цінності місцевої демократії. У зв’язку з цим особливого значення сьогодні набуває проблема зміцнення гарантій місцевого самоврядування, ефективного захисту прав та законних інтересів територіальних громад. І в цьому плані можна виділити такі пріоритетні завдання сільських, селищних рад, їх депутатів, сільських, селищних голів:

  • по-перше, слід добиватися встановлення рівноправних партнерських взаємовідносин між сільською, селищною радою та районною державною адміністрацією, маючи на увазі, що органи місцевого самоврядування не входять до державного апарату і не можуть бути підпорядковані по вертикалі будь-яким органам, а місцеві державні адміністрації забезпечують взаємодію з органами місцевого самоврядування. Необхідно рішуче присікати спроби будь якого адміністративного тиску і вживати законних заходів для їх припинення. При цьому слід мати на увазі, що і сільські, селищні ради і районні державні адміністрації згідно з законом наділені певними контрольними повноваження.


Зокрема, районні державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на території району державний контроль за:

1) збереженням і раціональним використанням державного майна;

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;

5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;

7) додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;

12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи [1].

Крім того, виконавчі органи сільських, селищних рад підконтрольні районній державній адміністрації з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади (стаття 51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

В свою чергу, сільська, селищна рада здійснює контроль за станом виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй радою;


  • по-друге, депутатам сільських селищних рад доцільно здійснити ряд невідкладних заходів, спрямованих на підвищення правової культури депутатського корпусу, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Це дозволить значно ефективніше використовувати правові форми захисту прав та законних інтересів територіальних громад. Насамперед, мова йде про здійснення відповідних просвітницьких акцій – семінарів, тренінгів тощо, методичне та організаційно-інформаційне забезпечення яких могли б взяти на себе асоціації органів місцевого самоврядування.


[1] Стаття 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.