22 листопада 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Форми роботи та повноваження депутата сільської, селищної ради - Робота депутата сільської, селищної раді у виборчому окрузі, його обов’язки та права


Форми роботи та повноваження депутата сільської, селищної ради

Робота депутата сільської, селищної раді у виборчому окрузі, його обов’язки та права

Работа депутата сельского, поселкового совета в избирательном округе, его обязанности и права

Права і обов’язки депутата сільської, селищної ради визначаються законом стосовно до напрямків його діяльності (форм роботи), до яких відносяться:

 • робота у виборчому окрузі;

 • робота в раді та її органах.

 

Робота у виборчому окрузі характеризує відносини депутата з виборцями, в основу яких покладені його обов’язки:

 • підтримувати зв’язки з виборцями та територіальною громадою;

 • інформувати виборців про роботу сільської, селищної ради та її органів, про хід виконання планів соціально-економічного та культурного розвитку території;

 • брати участь у виконанні рішень сільської, селищної ради;

 • вивчати потреби виборців, територіальної громади та інформувати про них раду, вести прийом виборців;

а також його права:

 • офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях;

 • брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

 • порушувати перед відповідними органами і організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

 • вносити на розгляд відповідних органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.


Працюючи у виборчому окрузі депутату сільської, селищної ради доцільно зосередитися на таких принципових моментах:

 1. Організації регулярного прийому виборців, розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до нього, вжитті заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивченні причин, які породжують скарги громадян, і внесенні своїх пропозицій щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян. При цьому слід мати на увазі, що:

 • особистий прийом виборців має бути організований депутатом з періодичністю не рідше одного разу в місяць;

 • записатися на прийом до депутата мають право як його виборці, так і інші громадяни, іноземці чи особи без громадянства, які проживають, тимчасово перебувають чи працюють в селі, селищі;

 • усі звернення громадян (як в усній, так і в письмовій формі) на особистому прийомі депутата реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення;

 • забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення;

 • якщо питання, порушені в одержаному депутатом зверненні, не входять до повноважень сільської, селищної ради та її виконавчих органів, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. При цьому. забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються;

 • письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 • про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.


 1. Ефективній реалізації своїх контрольних повноважень, зокрема, права на депутатське звернення, невідкладний прийом та права вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата сільської, селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції (приклад оформлення депутатського звернення наведено нижче).
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ таорганізацій незалежно від форми власності, розташованих натериторії відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевоїради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене нимпитання та надати йому відповідь, а в разі необхідностідодаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш яку місячний строк.

 

 1. Своєчасному звітуванні перед виборцями. Закон передбачає, що депутат сільської, селищної ради періодично, але не менш як один раз на рік, звітує про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу, об'єднаннями громадян.

Орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями визначає сільська, селищна рада, проте вони можуть бути проведені і в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у сільській, селищній раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої радидоручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, щовипливають з потреб відповідного виборчого округу читериторіальної громади в цілому. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.

Депутат місцевої ради бере участь в організації виконаннядоручень виборців як одноособово, так і в складі постійних ітимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метоюдепутатської групи, може залучати до їх виконання органисамоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчогоокругу.

Контроль за виконанням доручень виборців здійснюєтьсявідповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізаціюдоручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їхвиконання.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Гусеничная пара - кто что знает? Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев. Агро-выставка RAMAVA видео Яблоки
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.