22 листопада 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Відповідальність депутата сільської, селищної ради - Відкликання депутата сільської, селищної ради виборцями


Відповідальність депутата сільської, селищної ради

Відкликання депутата сільської, селищної ради виборцями

Отозвание депутата сельского, поселкового совета избирателями

Депутат сільської, селищної ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому чинним законодавству порядку.

Підстави такого відкликання сформульовані в статті 37 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”. До них відносяться такі:

  1. порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України;

  2. пропуск депутатом сільської, селищної ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

  3. невідповідність практичної діяльності депутата сільської, селищної ради основним принципам і положенням його передвиборної програми;

  4. використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;

  5. систематичне порушення депутатом сільської, селищної ради норм депутатської етики.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата сільської, селищної ради також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

Процедура відкликання депутата виборцями досить складна і включає кілька послідовних стадій:

 

І стадія. Ініціювання відкликання депутата сільської, селищної ради виборцями.

Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям) об'єднань громадян, які відповідно до законодавства України про місцеві вибори мають право висувати кандидатів у депутати сільської, селищної ради і знаходяться на території відповідного виборчого округу.


ІІ стадія. Розгляд питання про відкликання депутата сільської, селищної ради територіальною виборчою комісією.

Територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян з пропозицією про відкликання депутата сільської, селищної ради розглядає це питання на своєму засіданні і приймає відповідне рішення.

Про надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до засідання повідомляє відповідного депутата місцевої ради, раду, до якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання депутата.

У разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна комісія може відмовити в прийомі протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян.


ІІІ стадія. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата сільської, селищної ради.

Збір підписів проводиться ініціативною групою протягом п’яти днів з моменту отримання підписних листів керівником ініціативної групи від територіальної виборчої комісії.

Територіальна виборча комісія на основі одержаних підписних листів комісія і не пізніш як у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата сільської, селищної ради, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії.

Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата сільської, селищної ради зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження.


ІV стадія. Призначення голосування про відкликання депутата сільської, селищної ради.

У десятиденний термін після одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу про результати збирання підписів територіальна виборча комісія приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, визначає день голосування. При цьому строк між днем прийняття комісією рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше двадцяти і більше тридцяти днів.

Рішення територіальної комісії про призначення голосування доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на третій день після його прийняття через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.


V стадія. Організація підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата сільської, селищної ради.

Підготовка і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради здійснюється дільничними виборчими комісіями При цьому окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія.

Дільниці для голосування і дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття територіальною комісією рішення про призначення голосування.


VІ стадія. Голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради і встановлення його результатів.

Під час голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.

Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні.

У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата місцевої ради, його повноваження зберігаються.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Гусеничная пара - кто что знает? Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев. Агро-выставка RAMAVA видео Яблоки
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.