12 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Роль депутата сільської, селищної ради у розвитку форм прямої демократії громадян - Роль депутата сільської, селищної ради у розгляді петицій


Роль депутата сільської, селищної ради у розвитку форм прямої демократії громадян

Роль депутата сільської, селищної ради у розгляді петицій

Роль депутата сельского, поселкового совета в рассмотрении петиций

Депутат сільської, селищної ради: розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до сільської, селищної ради, її виконавчого органу, сільського, селищного голови, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

Звернення громадян (петиція)це форма безпосередньої демократії, яка передбачає колективні звернення громадян у письмовій та в усній формі до органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, до засобів масової інформації з конкретних питань за умови обов’язкового надання колективу відповіді у визначені законодавством терміни.

Пропозиція (зауваження) — це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів сільських, селищних рад, сільського, селищного голови, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання — це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

У випадках, якщо сільська, селищна рада, її виконавчий орган або сільський, селищний голова прийняли нормативний акт, який порушує права та законні інтереси громадян або взагалі не прийняли будь-якого рішення щодо вирішення питань місцевого значення, в такому разі громадяни вправі скористатись правом індивідуального чи колективного звернення (в залежності від кількості осіб), що гарантується статтею 40 Конституції України. Тобто, громадяни, іноземці, особи без громадянства мають право направляти письмові індивідуальні чи колективні звернення або особисто звертатись до сільської, селищної ради, її виконавчого органу, депутатів сільської, селищної ради, підприємств, установ чи організацій будь-якої форми власності.

Жителі села, селища можуть звернутися до депутатів сільської, селищної ради за допомогою у сприянні вирішенні питань зазначених у зверненні. Депутати сільської, селищної ради одержані ними пропозиції, заяви і скарги можуть направляти до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх компетенції, які зобов'язані розглянути звернення громадян відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата сільської, селищної рад.

 

Шляхом звернення до депутата сільської, селищної ради члени територіальної громади села, селища можуть:

1) звернутися з проханням про сприяння у реалізації їх конституційних прав та законних інтересів;

2) оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) сільської, селищної ради, її виконавчого органу, сільського, селищного голови, органів самоорганізації населення, якими були порушені їх конституційні права та законні інтереси, вимагати поновлення порушених прав та законних інтересів;

3) повідомити про порушення чинного законодавства сільським, селищним головою, органами самоорганізації населення, керівниками підприємств, установ, організацій тощо чи про недоліки в їх роботі;

4) висловити поради, рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;

5) вносити пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації питань соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади.

 

Закон країни “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. регулює питання практичної реалізації членами територіальної громади наданого їм Конституцією України права вносити в органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб місцевого самоврядування.

Механізм реалізації права членів територіальної громади села, селища щодо подання індивідуального чи колективного звернення включає чотири послідовних етапи:

 

І етап. Піготовка звернення

 Звернення жителів села, селища з будь-якого питання, що відноситься до місцевого значення, адресується сільському, селищному голові, сільській, селищній раді або її депутату.

Звернення може бути усним викладеним членом територіальної громади (кількома членами) села, селища на прийомі у сільського, селищного голови, депутата сільської, селищної ради або письмовим, надісланим поштою або переданим членом територіальної громади до сільської, селищної ради особисто або через уповноважену ним особу.

В письмовому зверненні обов’язково має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання жителя села, селища. Якщо звернення подається ініціативною групою доцільно в кінці самого звернення зазначити підписи, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання членів ініціативної групи. У зверненні порушене питання викладається у формі зауваження, пропозиції, заяви, скарги або клопотання й повинно бути чітко сформульовано, викладено письмово з дотриманням такої логіки викладу:

 • опис проблеми;

 • спроби вирішення проблеми й отриманні результати;

 • яким чином хотіли б вирішити проблему.

Якщо звернення оформлене без дотримання вимог відповідно до ст. 5 Закону України „Про звернення громадян”, воно повертається заявникові або ініціативній групі територіальної громади, але з обов’язковим роз’ясненням чому звернення не прийнято до розгляду не пізніше як через десять днів від дня його надходження. Але, в такому разі слід пам’ятати, що "забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернень, поданих у встановленому порядку та належним чином оформлених, а також з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання  мови звернення".

 

ІІ етап. Подання звернення

Звернення, оформлені належним чином, може бути подано як окремою особою, так і ініціативною групою територіальної громади села, селища, яка обирається н загальних зборах жителів за місцем проживання через канцелярію, особисто при веденні прийому громадян депутатом сільської, селищної ради, сільським, селищним головою, надіслане поштою із повідомленням про вручення. При цьому, подавачу звернення рекомендується залишити собі копію звернення із зазначенням номера реєстрації в книзі звернень або квитанції про відправлення листа поштою, якщо ви користувалися поштовою розсипкою.

 

ІІІ етап. Розгляд звернення

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про звернення громадян” звернення членів територіальної громади розглядається безоплатно.

Депутат сільської, селищно ради, сільська, селищна рада, її виконавчий орган, сільський, селищних голова зобов’язані прийняти на розгляд подане звернення, перевірити викладені в ньому факти, забезпечити виконання рішень прийнятих з питань зазначених у зверненні та письмово повідомити заявника про наслідки розгляду звернення.

 

Жителі села, селища, які звернулись із скаргою чи заявою до депутата сільської, селищної ради, сільської, селищної ради, її виконавчого органу, сільського, селищного голови мають право:

 • особисто викласти аргументи посадовій особі, що перевіряє заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданого звернення;

 • знайомитися з матеріалами перевірки;

 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;

 • бути присутніми при розгляді звернення;

 • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

 • одержувати письмову відповідь про результати розгляду заяви або скарги;

 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

 

Депутати сільської, селищної ради при розгляді звернень членів територіальних громад зобов’язані:

 • об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви та скарги;

 • на прохання заявника запрошувати його на засідання;

 • скасовувати або змінювати оскаржувані ршення, якщо вони не відповідають чинному законодавству України, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

 • забезпечувати виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

 • письмово повідомляти заявника про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

 • вживати заходів щодо відшкодування у встановленому порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано заявникові в результаті порушення його прав та законних інтересів.

 

Звернення розглядається депутатом сільської, селищної ради, сільською, селищною радою, її виконавчим органом, сільським, селищним головою і вирішується у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а звернення, які потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти нів від дня їх отримання. Якщо в місячний строк посадова особа органу місцевого самоврядування не може вирішити питання зазначеного у зверненні, вона може встановити необхідний термін для його розгляду, про що обов’язково повідомляється заявник. При цьому загальний термін розгляду звернення не повинен перевищувати сорока п’яти днів. Депутати сільської, селищної ради повинні сприяти жителям села, селища у розгляді їх звернень.

Звернення, які були сформульовані членами територіальної громади на особистому прийомі у депутата сільської, селищної ради, сільського, селищного голови і, які неможливо вирішити безпосередньо на прийомі, розглядаються у такому ж порядку, що і письмові звернення.

 

Разом з тим, слід мати на увазі, що не розглядаються:

 • повторні звернення одним і тим же органом місцевого самоврядування від одного і того ж громадянина з одного і того ж  питання, якщо перше вирішене по суті;

 • звернення осіб, визнаних судом недієздатними;

 • звернення, передбачені законом терміни розгляду яких минули.

 

ІV етап. Оскарження результатів розгляду звернення

Рішення, дії чи бездіяльність сільського, селщного голови, сільської, селищної ради, її виконавчого органу може бути оскаржене до місцевого суду за місцем знаходження органу, внаслідок яких:

 • порушено права й законні інтереси чи свободи жителя (жителів) села, селища;

 • створено перешкоди для здійснення жителем села, селища його прав і законних інтересів;

 • незаконно покладено на громадяниа які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності (ст. 4 Закону України «Про звернення громадян»).

 

Досить часто виникає ситуація, коли виконавчий орган сільської, селищної ради чи сільський, селищний голова не реагують на заяви, клопотання, скарги жителів села, селища. У такому разі, депутати сільської, селищної ради повинні сприяти розгляду звернень жителів села, селища на засіданні сільської, селищної ради згідно з пунктом 15 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, оскільки до виключної компетенції сільських, селищних ад належить “скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень”.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.