22 листопада 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади - Порядок створення, легалізації та припинення діяльності органів самоорганізації населення в умовах села, селища


Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади

Порядок створення, легалізації та припинення діяльності органів самоорганізації населення в умовах села, селища

Порядок создания, легализации и прекращения деятельности органов самоорганизации населения, в условиях села, поселка

Порядок створення органу самоорганізації населення регулюється Законом України “Про органи самоорганізації населення”.

Передбачена цим Законом процедура створення органу самоорганізації населення передбачає шість послідовних стадій (схема 1).

 

Схема 1. Порядок створення органу самоорганізації населення


 


Перша стадія - це процедура ініціювання створення органу самоорганізації населення.

Ініціювання створення органу самоорганізації населення здійснюється жителями села, селища на загальних зборах, які скликає сільський, селищний голова за пропозицією не менш як третини від загальної кількості жителів, що проживають у селі, селищі (схема 2).Депутати сільської, селищної ради мають право звернутись до голови відповідної ради про внесення на розгляд загальних зборів жителів села, селища питання про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

 

Схема 2. Порядок скликання та проведення загальних зборів жителів села, селища з приводу ініціювання створення органу самоорганізації населення


 


Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома жителів села, селища не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення загальних зборів, питання щодо ініціювання створення органу самоорганізації населення, яке передбачається внести на їх обговорення.

Загальні збори відкриває й веде сільський, селищний голова або його заступник. Жителями села, селища обирається секретар загальних зборів для ведення протоколу загальних зборів, який підписується головою й секретарем загальних зборів. Також на загальних зборах, у разі необхідності, можуть обиратися президія й лічильна комісія загальних зборів.

На загальних зборах, жителі села, селища вправі прийняти рішення про ініціювання створення органу самоорганізації населення за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідного села, селища і, які мають право голосу.  Рішення загальних зборів приймається відкритим або таємним голосуванням. При цьому спосіб голосування визначається безпосередньо загальними зборами жителів села, селища. Прийняте рішення підписується головою й секретарем загальних зборів. Також, на загальних зборах обирається ініціативна група для представлення інтересів жителів села, селища у відповідній раді щодо створення та легалізації органу самоорганізації населення.

Друга стадія - подання до відповідної ради заяви про створення органу самоорганізації населення (схема 3).

 

Схема 3. Порядок подання до сільської, селищної ради заяви про створення органу самоорганізації населення

 

 


Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України “Про органи самоорганізації населення” ініціативна група подає до сільської, селищної ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол загальних зборів жителів села, селища про ініціювання створення органу самоорганізації населення, а також список учасників загальних зборів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника загальних зборів.

Третя стадія – отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною радою.

Закон передбачає, що питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення має бути розглянуте на найближчому засіданні сільської, селищної ради. Це, в свою чергу, забезпечує оперативну реалізацію волевиявлення жителів села, селища. При цьому, на засіданні сільської, селищної ради мають право бути присутніми члени ініціативної групи загальних зборів жителів села, селища, що надає можливість аргументувати доцільність і необхідність створення органу самоорганізації населення.

 

У рішенні сільської, селищної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов'язково мають бути зазначені:

  • назва органу самоорганізації населення;

  • основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;

  • повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;

  • територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

 

Ці положення доцільно враховувати при розробці Положення про органи самоорганізації населення.

Рішення сільської, селищної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у порядку, визначеному регламентом або іншим рішенням ради.

Сільська, селищна рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо були порушенні, передбачені законом, вимоги щодо процедури ініціювання створення органу самоорганізації населення. Будь-які інші підстави відмови у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення є незаконними.

Рішення сільської, селищної ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення на підставах, не передбачених Законом України “Про органи самоорганізації населення”, може бути оскаржене у порядку, визначеному Цивільно-процесуальним кодексом України.

Зокрема, звернутися до суду зі скаргою на рішення сільської, селищної ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може будь-який житель села, селища, який брав участь у загальних зборах, де розглядалося питання щодо ініціювання створення органу самоорганізації населення. На практиці зі скаргою до суду звертається, як правило, особа, уповноважена ініціативною групою.

Четверта стадія – обрання органу самоорганізації населення.

Після отримання дозволу на створення органу самоорганізації, сільським, селищним головою скликаються загальні збори жителів села, селища для обрання органу самоорганізації населення. Вибори органу самоорганізації населення здійснюється за принципом загального виборчого права, який означає, що у виборах мають право брати участь всі жителі (як громадяни України, так й іноземці та особи без громадянства), які на законних підставах проживають в селі, селищі, за виключенням осіб, що не досягли вісімнадцяти років та яких визнано судом недієздатними.

Законними підставами проживання жителів на відповідній території визнається їх реєстрація за адресою проживання в межах цієї території відповідно до Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11 грудня 2003 року. Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи, яка зобов'язана подати її протягом семи днів після прибуття в місце перебування.

Передбачений Законом вісімнадцятирічний вік жителя має бути підтверджений відповідними документами: паспортом громадянина України, свідоцтвом про народження тощо.

Недієздатним визнається (за рішенням суду) житель, який внаслідок психічної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними.

 

До складу органу самоорганізації населення обираються:

  • керівник;

  • заступник керівника (заступники);

  • секретар;

  • інші члени, кількість яких визначається загальними зборами жителів села, селища.

 

Обраними до складу органу самоорганізації населення вважається особа, за яку проголосувало  більше половини  учасників загальних зборів.

Підрахунок голосів здійснює президія загальних зборів або, як правило, лічильна комісія, яка й встановлює результати виборів, а відповідний протокол лічильної комісії підлягає затвердженню загальними зборами.

Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів жителів села, селища, що утворили даний орган.

Порядок відкликання такий самий, як і порядок обрання, тобто відкликання здійснюється на загальних зборах жителів села, селища шляхом голосування.

Переобрання органу самоорганізації населення, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення також здійснюється загальними зборами жителів села, селища в такому ж порядку як і його обрання.

Члени органу самоорганізації населення, як правило, виконують свої обов’язки на громадських засадах, тобто без оплати праці, а їх права та обов’язки визначаються в Положенні про орган самоорганізації населення.

Керівник органу самоорганізації населення працює в ньому на громадських засадах або (за рішенням загальних зборів жителів села, селища) на постійній основі. В останньому випадку він отримує заробітну плату за рахунок коштів, переданих сільською, селищною радою з місцевого бюджету органу самоорганізації населення.

Початок та припинення повноважень керівника органу самоорганізації населення пов’язані зі строком повноважень органу. Так, повноваження керівника починаються одночасно з повноваженнями органу (тобто після його легалізації) і, відповідно, з припиненням повноважень органу самоорганізації населення припиняються і повноваження його керівника.


Керівник органу самоорганізації населення:

1) організовує роботу цього органу;

2) скликає і проводить його засідання;

3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;

4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

5) представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

6) виконує доручення органу самоорганізації населення;

7) здійснює інші повноваження, визначені законами України та Положенням про орган самоорганізації населення.

 

Секретар органу самоорганізації населення:

1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

2) забезпечує ведення діловодства;

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;

5) виконує інші, передбачені Положенням, обов'язки.

 

Закон України “Про органи самоорганізації населення” встановлює загальне правило, згідно з яким строк повноважень органу самоорганізації населення обмежується строком повноважень сільської, селищної  ради, що дала дозвіл на його створення.

Таке обмеження пов’язане з тим, що повноваження органу самоорганізації населення носять похідний від повноважень сільської, селищної ради характер, внаслідок чого закінчення строку повноважень ради тягне за собою закінчення строку повноважень і органу самоорганізації населення.

П’ята стадія – затвердження Положення про орган самоорганізації населення.

Положення про орган самоорганізації населення затверджується загальними зборами жителів села, селища. На практиці Положення про орган самоорганізації населення затверджується на тих самих зборах, на яких обирається орган самоорганізації населення, що цілком обґрунтовано, враховуючи організаційні труднощі, які виникають при скликанні загальних зборів жителів села, селища.

Крім того, на цих же зборах вирішується питання щодо визначення представників загальних зборів, які уповноважуються подати заяву до реєструючого органу для реєстрації органу самоорганізації населення (у разі, якщо орган самоорганізації населення згідно з Положенням про нього підлягає реєстрації).

Шоста стадія – легалізація органу самоорганізації населення.

Під легалізацією органу самоорганізації населення розуміють його офіційне визнання, узаконення діяльності органу.

Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і виступає необхідною передумовою набуття ним право- і дієздатності. Іншими словами, лише після легалізації орган самоорганізації населення може вступати у правовідносини з сільською, селищною радою та іншими суб’єктами правовідносин, починає здійснювати надані йому повноваження.

В Законі України “Про органи самоорганізації населення” визначаються два можливих способи легалізації органу самоорганізації населення: реєстрація та повідомлення про заснування, що відрізняються юридичними наслідками. Так, наслідком реєстрації є набуття органом самоорганізації населення статусу юридичної особи, внаслідок чого він наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у суді.

Реєстрацію органу самоорганізації населення Законом здійснюють виконавчі комітети тих сільських, селищних рад, що надали дозвіл на його створення (схема 4).

Заяву про реєстрацію органу самоорганізації населення до виконавчого комітету сільської, селищної ради подають представники жителів села, селища уповноважені загальними зборами. Як правило, це керівник та інші, визначені загальними зборами, члени органу самоорганізації населення.

Депутат сільської, селищної ради може надати необхідну методичну допомогу щодо підготовки документів до реєстрації та лобіювання інтересів жителів села, селища в реєструючому органі.

 

Схема 4. Порядок реєстрації органу самоорганізації населення


 


Перелік документів, необхідних для реєстрації органу самоорганізації населенню, передбачений в ст. 13 Закону України „Про органи самоорганізації населення” включає:

1) заяву про реєстрацію;

2) копію рішення сільської, селищної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

3) протокол загальних зборів жителів села, селища з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

4) Положення, затверджене загальними зборами жителів села, селища – у двох примірниках;

5) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

 

Реєструючий орган не може відмовити у реєстрації органу самоорганізації населення на підставі відсутності документів, не передбачених в цьому переліку.

Водночас відсутність будь-якого документу із зазначеного переліку або їх неналежне оформлення можуть бути підставою для призначення необхідних перевірок. В останньому випадку реєструючий орган може вимагати необхідні для перевірки матеріали та документи.

Протягом одного місяця реєструючий орган має розглянути заяву про реєстрацію органу самоорганізації населення.

Якщо в окремих документах реєструючий орган виявив неточності або вони були неналежним чином оформлені, то місячний термін, необхідний для реєстрації органу самоорганізації населення, починається з того дня, коли в документи були внесені необхідні виправлення.

Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах. Закон не передбачає підстав, за наявності яких можуть бути проведені перевірки. На практиці це можуть бути, зокрема, неточності в протоколах загальних зборів  жителів села, селища, в рішеннях про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення, неналежне оформлення Положення про орган самоорганізації тощо.

В місячний строк після подання всіх необхідних для реєстрації органу самоорганізації населення документів реєструючий орган приймає одне з двох рішень: про його реєстрацію або про відмову в реєстрації.

Рєструючий орган може відмовити у реєстрації органу самоорганізації населення за наявності порушення Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення” та інших нормативно-правових актів.

Прийняття реєструючим органом рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення за іншими підставами (наприклад, відсутність всіх необхідних документів чи окремих відомостей в цих документах, неточності в документах тощо) є незаконним.

Реєструючий орган протягом десятиденного терміну після прийняття рішення про реєстрацію чи про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення повинен повідомити загальні збори жителів села, селища.

Рішення реєструючого органу про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення оскаржується в судовому порядку. Підставою звернення до суду в даному випадку може бути необґрунтована відмова у наданні дозволу на створення органу самоорганізації або відмова у наданні дозволу за підставами, не передбаченими Законом України “Про органи самоорганізації населення”.

Скаргу на рішення реєструючого органу уповноважені загальними зборами жителів села, селища їх представники подають до місцевого суду за місцезнаходженням реєструючого органу в двомісячний строк з дня отримання ними повідомлення щодо рішення реєструючого органу про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення.

Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування також шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету сільської, селищної ради.

Порядок легалізації органу самоорганізації населення у такий спосіб передбачає направлення письмового повідомлення до відповідного виконавчого комітету сільської, селищної ради.

Закон не визначає коло осіб, які подають такі повідомлення, та форму подання (поштою чи особисто). На практиці письмові повідомлення про заснування органу самоорганізації населення подає до виконавчого комітету його керівник (або інша особа, уповноважена загальними зборами) особисто.

Для уніфікації процедури здійснення легалізації органів самоорганізації населення виконавчий комітет сільської, селищної ради затверджує відповідні методичні рекомендації.

Діяльність органу самоорганізації населення припиняється разом із закінченням строку повноважень сільської, селищної ради, яка надала дозвіл на створення цього органу.

 

Підставами дострокового припинення діяльності органу самоорганізації населення є:

1) невиконання ним рішень сільської, селищної ради, її виконавчого комітету;

2) невиконання органом самоорганізації населення рішень загальних зборів жителів села, селища;

3) невиконання органом своїх повноважень;

4) порушення органом Конституції і законів України, інших актів законодавства.

 

При цьому, достроково припинити діяльність органу самоорганізації населення в першому випадку може  сільська, селищна рада, яка дала дозвіл на його створення; у другому та третьому – загальні збори жителів села, селища; в четвертому – суд.

Крім того, за рішенням загальних зборів жителів села, селища достроково припиняються повноваження органу самоорганізації населення у разі його саморозпуску.

Саморозпуском є фактична ліквідація органу самоорганізації населення на підставі рішення загальних зборів жителів села, селища.

Ініціатором дострокового припинення повноважень органу самоорганізації населення у зв’язку з порушенням Конституції, законів України, інших актів законодавства може бути відповідна сільська, селищна рада, сільський, селищний голова або будь-яка заінтересована особа (підприємство, організація чи житель села, селища).


Свіжі обговорення на агро-форумі: Гусеничная пара - кто что знает? Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев. Агро-выставка RAMAVA видео Яблоки
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.