12 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади - Організація діяльності органів самоорганізації населення


Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади

Організація діяльності органів самоорганізації населення

Организация деятельности органов самоорганизации населения

Згідно зі ст.19 Закону України "Про органи самоорганізації населення" формою роботи органу самоорганізації населення є його засідання, на яких розглядаються та вирішуються питання, віднесені до відання органу самоорганізації населення. Засідання органу самоорганізації населення можуть бути черговими (проводяться в строки, визначені в Положенні) або позачерговими.

Порядок скликання та проведення засідання органу самоорганізації населення визначається в Положенні про нього. Орган самоорганізації населення може також затвердити регламент своїх засідань.

Чергові засідання скликаються керівником органу самоорганізації населення або його заступником не рідше одного разу на квартал. Положення може передбачити у необхідних випадках також і право секретаря скликати засідання органу самоорганізації населення. При цьому заступник керівника або секретар органу самоорганізації населення можуть скликати засідання у разі відсутності керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків або за дорученням керівника.

 

Підстави та порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення мають визначатися Положенням про цей орган. Так, на практиці підстави позачергового скликання засідання пов’язується з вимогою жителів села, селища або частини членів органу самоорганізації населення (наприклад, не менш як однієї третини від загального складу органу самоорганізації населення). Скликає позачергові засідання керівник органу самоорганізації населення, його заступник або секретар. При цьому, заступник керівника й секретар скликають позачергове засідання у таких випадках:

  • у разі відсутності керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків;

  • за дорученням керівника;

  • у разі, якщо чергове засідання не було скликане керівником у визначені в Положенні строки;

  • у разі відмови керівника скликати позачергове засідання за пропозицією сільської, селищної ради, сільського, селищного голови або на вимогу жителів села, селища, або членів органу самоорганізації населення.

 

Пропозиції щодо питань порядку денного засідання можуть вноситися керівником, його заступником, секретарем або групою жителів села, селища, якщо останнє передбачене Положенням. За результатами засідання орган самоорганізації населення з питань порядку денного приймає відповідні рішення, що заносяться в протокол. Протокол засідання підписується керівником, або іншою особою, яка головувала на засіданні (заступник керівника, секретар).

Орган самоорганізації населення приймає рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених до його повноважень. Рішення органу самоорганізації населення з питань, що не віднесені до його власних і делегованих повноважень не мають юридичної сили й не підлягають виконанню, проте висновок щодо перевищення органом самоорганізації населення своїх повноважень може зробити лише суд.

Рішення органу самоорганізації населення носять оперативно-розпорядчий характер. Тобто вони лише регламентують питання організації діяльності самого органу з метою забезпечення виконання наданих йому власних та делегованих повноважень. Наприклад, рішеннями органу самоорганізації населення може оформлятися його внутрішня структура та розподіл обов’язків між членами органу, затверджуватись кошторис органу, порядок використання коштів та майна.

Процедура обговорення проекту рішення органу самоорганізації населення та його прийняття визначається Положенням про нього або Регламентом засідань органу. Для прийняття рішення необхідно, щоб за нього проголосувалобільше половини загального складу органу самоорганізації населення. Таким чином, діє правило, за якого відсутні на засіданні органу самоорганізації населення його члени вважаються такими, які проголосували проти прийняття відповідного рішення органу або утрималися при голосуванні. В Законі України «Про органи самоорганізації населення» не визначено способу голосування при прийнятті рішення органу самоорганізації населення, що доцільно передбачити в Положенні про орган самоорганізації населення або в Регламенті засідань органу. На практиці застосовується, як правило, відкрите голосування, хоча в окремих випадках Положення та Регламент можуть передбачати і таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Рішення органу самоорганізації населення підписується керівником органу та його секретарем.

Відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 статті 23 Закону України "Про органи самоорганізації населення" своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення забезпечує секретар органу, на нього також покладені функції щодо організації контролю за їх виконанням.

Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються сільською, селищною радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення. Отже, сільська, селищна рада може зупинити виконання рішення, а не скасувати його.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.