12 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади - Роль депутата сільської, селищної ради в ініціюванні створення та визначенні напрямів діяльності органів самоорганізації населення


Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади

Роль депутата сільської, селищної ради в ініціюванні створення та визначенні напрямів діяльності органів самоорганізації населення

Роль депутата сельского, поселкового совета в инициировании создания и определении направлений деятельности органов самоорганизации населения

Депутати сільської, селищної ради повинні сприяти жителям села, селища в ініціюванні створення та у визначенні основних напрямів діяльності органів самоорганізації населення, сприяти їх реалізації. Так, до таких напрямів доцільно віднести:

 • створення умов для участі жителів села, селища у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України;

 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів села, селища шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 • участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку села, селища.

 

Для досягненя основних напрямів діяльності орган самоорганізації населення наділяється сільською, селищною радою власними та делегованими повноваженнями.

До власних повноважень відносяться такі, що були надані сільською, селищною радою органу самоорганізації населення під час його утворення, а до делегованих – повноваження сільської, селищної ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення. Такий поділ повноважень на дві групи зроблено в Законі з метою забезпечити можливість оперативного наділення органу самоорганізації населення тими чи іншими повноваженнями без внесення відповідних змін до Положення про орган самоорганізації населення. Обсяг власних повноважень та умови їх здійснення визначаються в рішенні відповідної сільської, селищної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. Депутатам сільських, селищних рад доцільно звернути увагу на те, щоб власні та делеговані повноваження були б достатніми для реалізації основних напрямів діяльності органу самоорганізації населення.

Перелік власних повноважень досить значний, що обумовлює доцільність їх систематизації, яку можна буде здійснити таким чином:

 

1) повноваження з представництва та захисту інтересів жителів села, селища, зокрема орган самоорганізації населення може:

 • разом з депутатами сільської, селищної ради представляти інтереси жителів села, селища у відповідній сільській, селищній раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

 • вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів сільських, селищних програм соціально-економічного і культурного розвитку села, селища та проектів місцевих бюджетів

 

2) повноваження зі спияння органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, закладам освіти, культури тощо у виконанні функцій та повноважень, що спрямовані на задоволення потреб жителів села, селища:

 • сприяє дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України і органів виконавчої влади, рішень сільських, селищних рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

 • надає допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяє збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

 • надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовує вивчення населенням правил пожежної безпеки, бере участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки;

 • сприяє, відповідно до законодавства, правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

 • сприяє депутатам сільських, селищних рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах

 

3) повноваження щодо залучення жителів села, селища до участі у здійсненні завдань та функцій місцевого самоврядування.В цій сфері орган самоорганізації населення:

 • організовує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів тощо. Для цього можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення жителів села, селища;

 • організовує на добровільних засадах участь жителів села, селища у і заходах щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництва й ремонту шляхів, тротуарів, об'єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт

 

4) повноваження, пов’язанні з наданням органом самооргнізації населення громадських послуг жителям села, селища, а саме:

 • організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

 • розгляд звернень громадян, прийом громадян;

 • ведення обліку громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

 • інформування громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

 

З цього переліку видно, що власні повноваження органу самоорганізації населння носять допоміжний характер, тобто їх реалізація спрямована на сприяння депутатам сільських, селищних рад у виконанні завдань та функцій місцевого самоврядування.

Наділення органу самоорганізації населення власними повноваженнями має супроводжуватися одночасною передачею йому сільською, селищною радою коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх реалізації.

До делегованих Закон відносить повноваження сільської, селищної ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.

Додатково – це означає, що делегованими повноваженнями орган самоорганізації населення наділяється лише після надання дозволу на його створення та після того, як орган буде легалізований. Відповідно, делеговані повноваження не включаються до Положення про орган самоорганізації населення, а їх перелік визначається в окремому рішенні сільської, селищної ради.

Делегованими повноваженнями, які є частиною повноважень сільської, селищної ради, орган самоорганізації населення наділяється сільською, селищною радою лише за його згодою.

Орган самоорганізації населення наділяється сільською, селищною радою делегованими повноваженнями з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Контроль за виконанням органом самоорганізації населення делегованих повноважень здійснює та сільська, селищна рада, яка делегувала йому ці повноваженнями (тобто, яка дала згоду на створення органу самоорганізації населення).

Сільська, селищна рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції сільської, селищної ради, тобто, які передбачені в ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.