12 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади - Можливості участі депутата сільської, селищної ради у формуванні матеріально-фінансової основи діяльності органів самоорганізації населення


Органи самоорганізації населення як важлива форма взаємодії депутата сільської, селищної ради з членами територіальної громади

Можливості участі депутата сільської, селищної ради у формуванні матеріально-фінансової основи діяльності органів самоорганізації населення

Возможности участия депутата сельского, поселкового совета в формировании материально финансовой основы деятельности органов самоорганизации населения

Джерелами формування коштів органу самоорганізації населення є бюджети місцевого самоврядування та позабюджетні джерела.

З бюджету місцевого самоврядування орган самоорганізації населення отримує кошти, які надаються йому сільською, селищною радою і, які мають цільове призначення й не можуть бути використані органом самоорганізації населення для фінансування діяльності, що не пов’язана з виконанням власних та делегованих повноважень. Порушення цієї вимоги може стати підставою для дострокового припинення діяльності органу самоорганізації населення або для припинення його повноважень.

При визначенні розміру коштів, що надаються органу самоорганізації населення з бюджету місцевого самоврядування, депутати сільської, селищної ради, особливо якщо вони є членами органу самоорганізації населення повинні контролювати їх достатність для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень органу самоорганізації населення.

У разі відсутності фінансового забезпечення повноважень органу самоорганізації населення, загальні збори жителів села, селища можуть прийняти рішення про виключення з переліку власних повноважень органу самоорганізації населення (шляхом внесення відповідних змін до Положення) або можуть ініціювати питання про виключення сільською, селищною радою цього повноваження з числа делегованих органу самоорганізації населення.

З позабюджетних джерел орган самоорганізації населення отримує кошти у вигляді добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та інших надходжень, не заборонених законодавством.

 

Добровільні внески фізичних і юридичних осіб, як один з видів фінансової основи діяльності органу самоорганізації населення, можуть здійснюватися у формі добровільного безкорисливого пожертвування фізичними та юридичними особами органам самоорганізації населення матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Така допомога може здійснюватися як:

  • добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці органів самоорганізації населення (меценатство);

  • добровільна безприбуткова участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності щодо органів самоорганізації населення з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки (спонсорство).

 

Згідно з Законом України “Про благодійництво та благодійні організації” добровільні внески фізичних та юридичних осіб на баланс органу самоорганізації населення можуть здійснюватися не забороненими законодавством способами, а саме у таких формах, як:

  • одноразова фінансова чи матеріальна допомога;

  • систематична фінансова чи матеріальна допомога;

  • фінансування конкретних цільових програм;

  • допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

  • дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

  • дозвіл на використання назви, емблеми, символів;

  • надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

  • прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або часткового утримання об’єктів благодійництва.

 

Кошти, отримані з позабюджетних джерел, орган самоорганізації населення використовує на потреби, які можуть бути як пов’язані, так і безпосередньо не пов’язані з виконанням наданих їм радою повноважень. Наприклад, утворення цільових фондів (зокрема, фонду соціального забезпечення жителів села, селища), навчання членів органу самоорганізації населення тощо.

Кошти органу самоорганізації населення, отримані з позабюджетних джерел, використовуються для виконання визначених в Положенні завдань органу самоорганізації населення на підставі його власних рішень.

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому сільською, селищною радою в оперативне управління. Слід зазначити, що майно, яке перебуває в оперативному управлінні органу самоорганізації населення, може бути використане лише за цільовим призначенням, яке визначається відповідною сільською, селищною радою. Цільове призначення цього майна закріплюється в Положенні про орган самоорганізації населення або в рішенні сільської, селищної ради про наділення органу самоорганізації населення делегованими повноваженнями.

Таким чином, органи самоорганізації населення  можуть тільки володіти та користуватися наданим йому сільською, селищною радою майном лише в межах та з метою, визначених цією радою. При цьому, власник переданого органу самоорганізації населення майна не змінюється, воно залишається у комунальній власності територіальної громади села, селища, а від її імені всі правомочності щодо володіння, користування та розпорядження, в тому числі й усі майнові операції, здійснюють органи місцевого самоврядування. Зокрема, відповідна сільська, селищна рада може вилучати майно, яке використовується органом самоорганізації населення не за цільовим призначенням або взагалі не використовується, та розпоряджатися ним на власний розсуд.

 


Свіжі обговорення на агро-форумі: Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.