19 січня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Оподаткування - Фіксований сільськогосподарський податок - Порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку


Фіксований сільськогосподарський податок

Порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Порядок оплаты фиксированного сельскохозяйственного налога
Платникам фіксованого сільськогосподарського податку надано право вибору сплати податку в грошовій формі або у вигляді поставок с.-г. продукції протягом податкового періоду.

Фіксований сільськогсподарський податок сплачується у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

І квартал - 10%
ІІ квартал - 10%
ІІІ квартал - 50%
ІV квартал - 30%.

Сплата податку може проводитися і внатуральній формі у вигляді поставок сільськогосподарської продукції. [3] Визначення кількості сільськогосподарської продукції з 1 га сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого податку, здійснюється виходячи з еквівалента - 1т пшениці м'якої третього класу, що відповідає державному стандарту ДОСУ 9353-90, за договірною ціною (але не нижче біржової ціни за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукції) на продукцію, яка поставляється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати.

Кількість сільськогосподарської продукції, яка має поставлятися в рахунок фіксованого податку, визначається як співвідношення вартості 1 т пшениці м'якої третього класу до вартості 1 т відповідної продукції.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку здійснюють поставку зерна у визначені ним за погодженням райдержадміністрації терміни, але не пізніше ніж до 15 жовтня - з продукції ранніх зернових культур; до 1 грудня - з продукції пізніх зернових та технічних культур; а поставку продукції тваринництва - щомісячно, але не пізніше останнього дня поточного місяця.

Доставка товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних (переробних) підприємств (організацій) в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку покладаються на платників фіксованого сільськогосподарського податку з подальшим відшкодуванням зазначених витрат за рахунок одержаної виручки від реалізації продукції. Тарифи на транспортування погоджуються з відповідною районною державною адміністрацією і подаються заготівельному (переробному) підприємству (організації).

Платники фіксованого сільськогосподарського податку під час доставки продукції заготівельним (переробним) підприємствам і організаціям роблять у товарно-транспортній накладній запис "У рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку".

На продукцію, що надійшла у рахунок сплати цього податку, заготівельні (переробні) підприємства (організації) виписують прибуткову квитанцію виходячи із залікової ваги, але не вище фізичної, та встановлених на неї цін.

Щомісяця, до 5 числа наступного за звітним місяця, заготівельні (переробні) підприємства (організації) та платники фіксованого сільськогосподарського податку складають акти приймання-передачі продукції в рахунок фіксованого податку, які затверджуються державною податковою інспекцією до 20 числа наступного за звітним місяця. Реалізація сільськогосподарської продукції, що надійшла в рахунок погашення суми фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюється за цінами, погодженими з районними державними адміністраціями, які забезпечують надходження коштів на рахунок відділення Державного казначейства. Реалізація цієї продукції повинна здійснюватися не пізніше завершення звітного податкового року.

За розпорядженням районної державної адміністрації заготівельні (переробні) підприємства (організації) виписують покупцеві сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки рахунок на суму вартості реалізованої продукції, збільшену на суму витрат, пов'язаних з транспортуванням сільськогосподарської продукції до заготівельних (переробних) підприємств (організацій), та витрат, що пов'язані з прийманням, зберіганням і реалізацією такої продукції. Продукція реалізується покупцеві на умовах передоплати.

Покупець перераховує кошти на спеціальний рахунок заготівельного (переробного) підприємства (організації), на якому акумулюються тільки кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що надійшла в рахунок погашення фіксованого сільськогосподарського податку.

Заготівельне (переробне) підприємство (організація) зобов'язані перерахувати кошти, отримані за реалізовану сільськогосподарську продукцію, за вирахуванням витрат, що пов'язані з транспортуванням, прийманням, зберіганням і реалізацією такої продукції, на окремий рахунок відділення Державного казначейства в районі протягом трьох банківських днів від дня їх надходження.

Заготівельне (переробне) підприємство (організація) перераховують кошти на покриття витрат платників фіксованого сільськогосподарського податку з транспортування сільськогосподарської продукції на їх розрахункові рахунки один раз на місяць відповідно до їх частки в повному обсязі цих витрат.

Кошти на покриття своїх витрат заготівельне (переробне) підприємство (організація) перераховує із спеціального рахунка на власний розрахунковий рахунок.

Зарахування продукції, поставленої на заготівельні (переробні) підприємства і організації, в рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку проводиться за ціною 1 тонни пшениці м'якої третього класу без врахування податку на додану вартість (згідно з п. 11.21 та п. 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість") [10]

У разі сплати фіксованого сільськогосподарського податку в грошовій формі платники податку, а у разі сплати в натуральній формі - заготівельні (переробні) підприємства, організації перераховують кошти на окремий рахунок відділення Державного казначейства в районі, що відкритий на балансовому рахунку 2512 "Кошти державного бюджету цільового характеру" (код бюджетної класифікації 16040000 "Фіксований сільськогосподарський податок").

Відділення Державного казначейства у районах здійснюють розмежування та перерахування коштів, що надійшли у рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку, за нормативами, установлених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок".

Суми нарахованого (внесеного) фіксованого сільськогосподарського податку включаються до складу валових витрат платника фіксованого сільськогосподарського податку.

Свіжі обговорення на агро-форумі: Опята на даче Удобрения Ильгиз Валитов: инвестиции в реальный производственный сектор – стратегическая задача развития экономики России Выгодно ли разводить в домашнем хозяйстве мясной скот? Разведение и содержание перепелов
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.