07 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Теорія і практика планування підприємництва і агробізнесу - Суть, завдання та основне призначення бізнес-плану


Теорія і практика планування підприємництва і агробізнесу

Суть, завдання та основне призначення бізнес-плану

Суть, задание и главное предназначение бизнес-плана
Сьогодні слово "бізнес-план" є одним із найпопулярніших як серед економістів, так і самих підприємців і бізнесменів. Що ж таке бізнес-план? Для кого він складається? Для чого він складається? Ось основні питання на які, в певній мірі, буде дана відповідь в цій роботі.

Визначень суті бізнес-плану нині стільки, скільки (або майже стільки) визначень самого розуміння бізнесу.

В американських виданнях по бізнес-плануванню бізнес-план розглядається в основному як інструмент управління, який містить плани керуючого господарством на майбутнє та шляхи їх реалізації. Так, координатор російсько-американського проекту приватизації фермерських господарств Бред Білер в книзі "Планирование в сельском хозяйстве: практическое руководство по бизнес-планированию". (Перев. с анг. К., 1997) відмічає, що "Бізнес-план - це документ, який складається нинішнім або майбутнім власником (керуючим підприємством), який детально обумовлює основи бізнесу, вид продукції або послуг, коло споживачів, конкуренцію, тип виробництва і систему збуту, а також менеджменту, фінансування та інших значущих аспектів існуючого або майбутнього підприємства". По суті, даним визначенням розкривається зміст бізнес-плану.
Проте найважливішим, на нашу думку, є визначення бізнес-плану за Марковою: "Бізнес-план - це детальний, чітко структурований і ретельно підготовлений документ, який описує, до чого прагне фірма, як вона збирається досягти поставленої мети, і який буде мати вигляд після її досягнення. Це зручна, загальноприйнята форма ознайомлення постійних інвесторів з проектом, в якому їм пропонується взяти участь".

На питання: "Для чого необхідно складати бізнес-план?" Можна відповісти так. Існує дві найважливіші причини для підготовки бізнес-плану:
1) щоб переконати сторонніх інвесторів у доцільності вкладати гроші у ваш бізнес або надання кредиту;
2) щоб допомагати зберігати вибраний курс і не дозволяти випадковим обставинам відхилити вас від вибраної мети.

У другому випадку план виступає у ролі "дороговказу" бізнесу.

В інших книжках знаходимо, що бізнес-план - це фінансовий план. Бізнес-план - це корпоративний план і т.п. .

В будь-якому випадку, роль планування і прогнозування в бізнесі країн ринкової економіки величезна. Планування майбутнього росту - це одне з питань: наскільки формалізованим повинно бути планування в бізнесі? В будь-якому бізнесі повинен бути певний план, навіть якщо це тільки абстрактна послідовність дій або просто, результат, який можна очікувати за прогнозами руху готівки, які складаються для банківського менеджера.

Тому в бізнесі існують різні типи планів і різні рівні процесів планування:
- бізнес-план, який, зокрема, регламентує залучення засобів зі сторони;
- внутріфірменний (корпоративний) план, в якому викладаються стратегія, плани і очікувані фінансові результати. Складається, як правило для внутрішнього користування;
- план маркетингу - для визначення потреб торгівлі і маркетингу;
- операційні плани і плани з підготовки кадрів для роботи на
підприємстві.

Бізнес-план покликаний відповісти на три ключових питання:
1. Де тепер знаходиться фірма?
2. Куди рухається фірма (бізнес)?
3. Як ми прийдемо туди?

Якщо перше питання покликане відповісти на поточний стан фірми, друге - на бажаний її стан, то третє - свідчить про найбільш ефективний шлях бізнесу.

Таким чином, бізнес-план повинен показати, як ефективно перейти із нинішнього стану до бажаного, відобразити як поточні завдання, так і завдання на середню та довгострокову перспективу.

Бізнес-план необхідний в таких ситуаціях:
1. Фірмі необхідний капітал для подальшого розвитку.
2. Створюється нова фірма або змінюється власник.
3. Під час значних змін: реконструкції, придбання обладнання, перехід на випуск нової продукції тощо.
4. Для аналізу діяльності при досить суттєвих змінах оточення.

Як свідчить практика зарубіжного бізнесу, три типи людей зацікавлені в бізнес-плані: менеджери, власники, кредитори. Менеджери - це по суті творці і виконавці бізнес-плану. Власники зацікавлені в складанні бізнес-плану з точки зору перспектив фірми. В малому бізнесі менеджер може бути одночасно і власником, тобто виступати в різних ролях: як творець бізнес-плану, його виконавець і контролюючий орган.

Кредитори розглядають бізнес-план як додаткове джерело інформації за умов прийняття рішення про виділення кредитів.

Для всіх трьох вказаних груп (менеджери, власники, кредитори) є спільні вигоди складання бізнес-плану:
- оцінка можливостей проекту або фірми;
- встановлення мети діяльності фірми;
- визначення необхідної суми грошей.

Вигоди, які одержують менеджери при складанні бізнес-плану:
вияснення ідей, створення команди, практика у проведенні аналізу і презентації, допомога в одержанні грошей.

Кредитори розглядають бізнес-план як джерело інформації, на основі якого вони можуть оцінити ступінь ліквідності і ризику проекту, якість управління.

Таким чином, бізнес-план - це підсумковий документ, який є результатом великої аналітичної роботи. Він дає змогу:
- усвідомити місце підприємства на ринку;
- проаналізувати перспективи розвитку галузі, ринку, товару (послуги);
- по-іншому подивитись на діяльність підприємства, його проблеми, перспективи. Разом з тим, слід розуміти і обмеження бізнес-плану:
- він не виступає панацеєю від всіх бід і невдач;
- план не може дати відповідь на всі питання і проблеми, що виникають перед підприємством;
- план залежить від кваліфікації людей, які його складають, і від того, хто буде його реалізовувати.

Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами Какая производительность у комбайна клаас тукано 580? Трапензунд, Керасунд (черенкование)
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.