13 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Теорія і практика планування підприємництва і агробізнесу - Технологія складання бізнес-плану


Теорія і практика планування підприємництва і агробізнесу

Технологія складання бізнес-плану

Технология составления бизнес-плана
Структура бізнес-плану

Оскільки підприємствам доводиться вести справи в різних галузях агропромислового комплексу і сферах діяльності, то відповідно, і форми бізнес-плану будуть різними у кожному конкретному випадку.
Складовими будь-якого бізнес-плану є три М - Маnаgеmеnt, Маrkеtіng, Моnеу (управління, маркетинг, фінанси).
Розділи, пов'язані з управлінням, маркетингом і фінансуванням проекту, обов'язково притаманні будь-якому бізнес-плану, тому саме їм і приділяється більше уваги. Інші розділи плану можуть змінюватися залежно від специфіки діяльності і вашого проекту.
Нижче розглянемо основні розділи, які повинні бути відображеними в бізнес-плані.
1. Короткий огляд або резюме проекту
Цей розділ являє собою короткий (1-2 стор.) виклад плану з визначенням його привабливості для потенційних інвесторів. Ви повинні не просто перелічити питання, а підкреслити ключові проблеми, донести до читача виключно високу компетентність вашої фірми, вказати фактори, які забезпечують вам успіх на конкурентному ринку. Особлива увага в цьому розділі приділяється таким питанням:
1. Скільки вам необхідно грошей?
2. Як ви будете використовувати одержані гроші?
3. Де і як збираєтесь продавати вашу продукцію?
4. Як ви збираєтесь повернути гроші вашим інвесторам? Основні пункти даного розділу:
1. Короткий опис вашого бізнесу і ринку на який ви орієнтуєтесь. Потенційні можливості розвитку ринку.
2. Що робить ваш бізнес несхожим на бізнес ваших конкурентів? Обгрунтуйте за рахунок чого фірма досягне успіху.
3. Необхідний розмір інвестицій, очікувані доходи, перспективи для інвестора.
4. Якщо реалізація проекту дозволить вирішувати соціальні проблеми (використання праці інвалідів, молоді тощо), то покажіть їх.
Важливе зауваження: хоч даний розділ стоїть на початку бізнес-плану, писати його слід після завершення всієї роботи по складанню плану. Даний розділ покликаний викласти план в досить скороченій формі але разом з тим не позбавлений емоціональної форми. Він повинен викликати зацікавленість, надати відчуття значущості проекту.
2. Компанія і галузь в якій вона зайнята
Мета розділу - показати тенденції розвитку галузі і місце фірми в ній. Ви повинні показати своє розуміння даної галузі, вплив зовнішніх факторів на її розвиток. Робота над цим розділом є першим кроком у прагненні донести до читача суть вашого бізнесу, тому спробуйте коротко і ясно викласти саму суть справи.
2.1. Основні напрямки і цілі діяльності вашої фірми. Потреби ринку, які передбачається задовольнити.
2.2. Розміщення фірми, у яких географічних межах планується розвиток бізнесу (регіон, країна, світовий ринок).
2.3. Історія, минулі успіхи вашої фірми. На якій стадії розвитку перебуває ваша фірма.
2.4. Характеристика галузі, до якої належить ваш бізнес. Динаміка продажу товару за останні роки в Україні, у світі. Прогнози розвитку.
2.5. Доля вашої фірми в продукції галузі.
2.6. Що відрізняє вашу фірму від інших фірм галузі, ваші конкурентні переваги (персонал, місце розміщення, ефективна система збуту, облік потреб споживачів тощо)?
2.7. Які закони, податки та інші фактори зовнішнього середовища впливають на дану галузь в цілому і на вашу фірму, зокрема? (державне регулювання, спеціальні податки, підтримка тощо).
3. Продукція (послуги)
3.1. Простий, без технічних деталей опис продукції (фото, малюнки, рекламні проспекти можна навести в додатках).
3.2. Відомості про патенти, торговий знак, авторські права та інші об'єкти інтелектуальної власності.
3.3. Поточний стан (ідея, дослідне виробництво тощо).
3.4. Що робить вашу продукцію унікальною? В чому привабливість вашої продукції? (відгуки експертів або споживачів, які вже знайомі з вашою продукцією, можна навести в додатках).
3.5. Чим ваша продукція відрізняється від вітчизняних та імпортних аналогів?
3.6. Чи може ваш товар експортуватися? Чи необхідні ліцензії, квоти?
Важливе зауваження: Ви краще всіх знаєте свою продукцію або послуги, тепер постарайтеся в простій і ясній формі донести свої знання до інвесторів. Опишіть характеристики і привабливі риси вашої продукції.
4 Ринок і маркетинг
В цьому розділі слід визначити і оцінити ринкові можливості вашого бізнесу. Оцініть суттєві існуючі і потенційні потреби у вашій продукції. Дайте точну і реалістичну оцінку стану конкуренції, своїх сильних і слабких сторін порівняно з іншими фірмами. По можливості спирайтесь на дослідження ринку, а самі дослідження, якщо вони були проведені, винесіть в додатки.
Визначте:
1. Потенційних споживачів вашої продукції. Хто вони (фірми, індивідуальні споживачі)? Де територіальне розміщені? По можливості визначте різні групи клієнтів (сегменти ринку). Чисельність майбутніх клієнтів. Мотиви їх покупок тощо.
2. Особливості сегменту ринку, на який ви орієнтуєтесь (рівень задоволення потреб або рівень насиченості ринку, демографічні особливості, географічні межі, тенденції розвитку).
3. Розмір (ємність) ринку і перспективи його розвитку. Ваш відсоток на ринку. Можливий обсяг продажу, бажано по роках.

4. Характер попиту: постійний, сезонний, циклічний.
5. Характеристика ваших конкурентів. Ваша конкурентна стратегія: потіснити конкурентів, зайняти свою нішу.
6. Оцініть ваші конкретні переваги, відмітьте слабкі сторони і шляхи їх зміцнення.
7. Яких дій конкурентів слід боятися? Вкажіть основні елементи стратегії протидії.
8. Труднощі виходу на ринок (нестача інвестицій, часу, технологічні обмеження, виконавці, інерція попиту, велика собівартість, відсутність збутової мережі).
Важливе зауваження: даний розділ є одним із найважливішим у бізнес-плані, ви повинні показати, що на ринку існує потреба у вашому продукті і ви знаєте як її задовольнити і отримати при цьому прибуток. Ви повинні подати свій бізнес як товар, як привабливу можливість для інвестицій.
5. Стратегія маркетингу
В даному розділі описуються основні складові маркетингу: ціноутворення, збут, система просування товару на ринок, а також визначається стратегія ринкового росту. Особливо зверніть увагу на систему збуту продукції, тому що в сучасних умовах - це головна проблема для будь-якого виробника. Ваша мета - описати стратегію маркетингу, яка дозволить вам вийти на той рівень продажу і прибутку, які вказані у фінансовому плані.
1. Ваша система ціноутворення. Який підхід використовуєте. Запропонована система скидок. Порівняння з існуючим рівнем цін.

2. Організація збуту продукції. Внутрішня служба збуту. Канали збуту. Оптовики і роздрібні торговельні фірми. Дати описання каналів збуту.
3. Система просування товару на ринок. Наближений обсяг затрат, організація реклами. Стимулюючі заходи. Пабліситі (процес некомерційного стимулювання попиту на товари (послуги) шляхом розповсюдження доброзичливої інформації про них в засобах масової інформації і серед громадськості).
4. Стратегія росту. Вихід на інші сегменти ринку, диференціація продукції, диверсифікація діяльності.
6. Виробнича діяльність
В цьому розділі необхідно вказати на потребу у приміщенні, обладнанні і трудових ресурсах, необхідних для досягнення ваших цілей, описати систему постачання. Ви повинні продемонструвати високий рівень продуманості технологічного процесу і механізми контролю якості продукції.
1. Розміщення приміщень. Це ваші приміщення, чи ви їх орендуєте? Чи потрібен ремонт і в яку суму він обійдеться?
2. Схема виробничого процесу.
3. Склад необхідного обладнання, його постачальники, умови поставок, вартість.
4. Сировина і матеріали: постачальники (назва і умови поставок), орієнтовані ціни, норми запасу.
5. Чи є альтернативні джерела постачання сировини і матеріалів?
6. Екологічна і технологічна безпека виробництва. Контроль якості.
7. Вимоги у відношенні трудових ресурсів.
8. Можливі зниження прямих і накладних витрат.
9. Система обслуговування і сервісу, в умовах виробництва технічно складної продукції.
Важливе зауваження: при складанні виробничого плану не забудьте розглянути вплив зміни обсягу виробництва на виробничі операції. Що буде "вузьким місцем" при розширенні бізнесу і чи не вимагатиме це додаткового фінансування?
7. Управління і права власності
Даний розділ представляє особливий інтерес, бо засоби здебільшого вкладаються у людей, а не в ідеї. Покажіть, що менеджери і персонал на вашому підприємстві відзначаються компетентністю і можуть успішно займатись бізнесом. Належним чином підкресліть їх досвідченість і кваліфікацію, поясніть, який вклад вони зможуть внести в успіх вашого бізнесу. Розкажіть про те, кому належить фірма в даний час.
1. Організаційно-правова форма бізнесі. По товариствах вказуються умови створення і партнерства: по акціонерних товариствах - основні пайовики і належні їм відсотки, кількість привілейованих і звичайних акцій. Вкажіть відсоток державної власності, якщо вона є в уставному фонді.
2. Для акціонерних товариств: склад ради директорів, короткі біографічні довідки, телефони, рівень залучення до діяльності фірми.
3. Для відкритих акціонерних товариств: скільки акцій вже розповсюджено, чи пропонується додаткова емісія?
4. Організаційна структура управління фірмою, команда керуючих, розподіл обов'язків між ними, форми і умови оплати.
5. Передбачувані зміни у структурі управління відповідно до вимог проекту, в тому числі планове поповнення команди менеджерів.
6. Відносини з місцевою адміністрацією. Наведіть аргументи, які засвідчують її зацікавленість у проекті.
7. Ваші консультанти, аудитори.
Важливе зауваження: перш за все складіть список людей, про які ви хочете дати відомості (власники, менеджери, активні інвестори), а потім визначіть, як краще подати про них інформацію.
8. Стратегія фінансування
Даний розділ містить фінансові показники, які підкріплюють всю інформацію, що відображена в інших розділах, тобто по суті наводиться обгрунтування всього бізнес-плану. Цей розділ є ключовим з точки зору ефективності проекту і строку повернення залучених коштів. Ви повинні чітко показати перспективи для інвестора і можливі "шляхи виходу", тобто заходи, які дають змогу інвесторам вилучити свої гроші.
До складу цього розділу входять такі питання:
1. Потреба у фінансових засобах. Вкажіть методи розрахунків потреби у коштах. Можливі джерела одержання коштів.
2. Використання фінансових засобів (капітальні вкладення, поповнення обігових засобів, виплати боргів, придбання інших фірм).
3. Довгострокова фінансова стратегія (можливі зміни організаційних форм бізнесу, зміна позицій замовників, схеми погашення боргів).
4. Фінансові дані на перспективу.
5. Фінансові дані за минулі періоди.
6. Дані про аудиторські фірми, з якими ви працюєте.
Важливі зауваження:
1. При складанні фінансового розділу обов'язково потрібні спеціальні знання. Якщо у вашій фірмі або у команді підприємця немає освіченої у питаннях фінансів людини, то слід звернутися до консультантів зі сторони.
2. Неможливо орієнтуватися лише на залучені кошти. Більшість інвесторів вимагає, щоб частина капіталу була створена за рахунок власних засобів. Покажіть, чим ви розпоряджаєтесь.
9. Ризики та їх облік
В бізнес-плані обов'язково слід відмітити наявність ризиків, проблем і складнощів. Ви повинні своїм планом продемонструвати впевненість в успіхові бізнесу, оптимізм, разом з тим нагадавши, що складність є і ви про неї знаєте.
1. Відверто і разом з тим витончено треба проаналізувати, за яких умов ви можете "прогоріти". Слід показати інвесторам, що ризики оцінені всебічно і об'єктивно.
2. Вкажіть шляхи подолання ризиків.

Додатки.
Можуть готуватись окремо від бізнес-плану і надаватись читачам по мірі потреби. В додатках можуть бути:
1. Відомості про керуючих.
2. Результати дослідження ринку.
3. Відомості професійного характеру.
4. Ділові рекомендації, що мають відношення до справи.
5. Фотографії або малюнки продукції.
6. Патенти, технічні специфікації.
7. Найважливіші юридичні документи (оренда, товарні угоди, контракти, угоди про партнерство, страхові контракти, трудові угоди з персоналом).
8. Схема організаційної структури, план земельної ділянки, розміщення вмробничих приміщень та інші.

Рекомендації щодо оформлення бізнес-плану

1. Складаючії бізнес-план, передбачте в ньому деяку "ізюминку", яка зацікавить потенційного інвестора і примусить його уважно проглянути план до кінця, а не відхилити відразу, не дійшовши до цифрових викладок.
2. Бізнес-план - це рекламний документ, отже, він повинен бути оформлений без граматичних і орфографічних помилок. Ідеальна форма - елегантна брошура, проспект, буклет.
3. Не перенавантажуйте бізнес-план надмірними викладками і цифрами, при необхідності винесіть їх у додатки. Ідеальний розмір бізнес-плану для зовнішнього користувача - до 10 сторінок тексту, доповненого фінансовими розрахунками. Здебільшого проглядається пряміш зв'язок між необхідною сумою грошей і розміром бізнес-плану: чим більша сума грошей, тим більше сторінок у бізнес-плані.
4. Інформація плащ' повинна бути точною, добре поданою, вселяти почуття оптимізму. Не потрібно прагнути втиснути на одну сторінку максимум інформації (це не студентська шпаргалка), вона буде гірше сприйматися.
5. Планування - це процес інтеграції. Доки ви будете обдумувати можливість одержання грошей, пройде час і необхідно заново уточнювати цифри плану. Це буде легше зробити, якщо більшість розрахунків і обгрунтувань винесені в додатки.

Технологія складання фінансового плану

Фінансовий план є одним із головних розділів бізнес-плану. Саме на основі даних фінансового плану підприємець, а також його інвестори і кредитори, одержують відомості про дохідність запропонованих інвестицій, потребу у матеріальних і фінансових ресурсах, джерела їх надходження і витрат.
Під час складання фінансового плану необхідно вирішити дві основні проблеми:
1. Визначити, яка бажана динаміка (крива) показники норми прибутку - відношення прибутку до вкладеного капіталу.
2. Оптимізувати кожний із показників, які впливають на норму прибутку.
При складанні фінансового плану вашої майбутньої діяльності вам необхідно підготувати ті ж документи, що і під час аналізу поточного фінансового стану вашої фірми. Проте послідовність підготовки може бути різною.
Планування фінансового стану фірми в бізнес-плані розпочинаєтья зі складання прогнозних фінансових звітів. На основі прогнозу продажу складаються фінансові документи: баланси комерційної діяльності, звіт про доходи і звіт про зміни фінансового стану.
Прогнозні звіти складаються методом відсоткового відношення до продажу. Він грунтується на тому, що на рух активів фірми впливають зміни в обсязі реалізації.
Розглянемо приклад розрахунку прогнозування балансу, звітів про прибуток і зміни фінансового стану фірми (табл. 28). З цією метою нам необхідно проаналізувати баланс за попередній рік.
За прогнозом сума продажу у 1998 р. становитиме 750 млн. грн. Виходячи з цих даних складається прогнозний баланс (табл. 29).
Розрахунок статей в балансі, що прогнозується на 31 грудня 1998 р. здійснений такім чином. У першій частині обчислені відсоткові відношення статей балансу, які автоматично змінюються із збільшенням або скороченням продажу.

28. Баланс фірми на 31 грудня 1997р. (млн. грн.)

Активи Пасиви і оплачений капітал
Статті балансу Млн. грн. Статті балансу Млн. грн.
Грошові кошти
Дебітори
Товарно-матеріальні запаси
10
85
100
Рахунки до оплати
Облігації до оплати
Нарахована заробітна плата і податки
40
10
25
Поточні активи, всього
Основній капітал за остаточною вартістю
195
150
Поточні пасиви, всього
Іпотечні цінні папери (під
забезпечення нерухомим майном)
Звичайні акції
Нерозподілений прибуток

75
72

150

48

Всього активів 345   345
Продаж - 500
Чистий доход - 20
Оплачені дивіденди - 8

29. Прогнозний баланс на 31 грудня 1998р.

Статті балансу
Статті балансу на 31 грудня 2001 р., % до обсягу продажу у 2000 р. (500 млн.грн.)
Прогнозній баланс на 31 грудня 2001 р. (прогнозований обсяг продажу 2001 р.x на дані гр.2), млн. грн. (750 млн. грн. .х на дані гр.2)
1
2
3
Грошові кошти (10:500)
Дебітори
Товарно-матеріальні запаси
2,0
17,0
20.0
15
128
150
Поточні активи,всього
Основні кошти
39,0
30.0
293
2.25
Всього активів
69.0
518
Рахунки до оплати
Облігації до оплати
Нарахована зарплата плюс податки
8,0
-
5,0
60
10
38
Поточних пасивів, всього
Іпотечна заборгованість
Звичайні акції
Нерозподілений прибуток
-
-
-
-
108
72
150
66
Всього фондів у розпорядженні фірми
Потреба у додаткових коштах
-
-
396
122
Пасиви і оплачений капітал, всього
 
518

Певна складність становить обчислення пасивів. Тільки дві статті - "Рахунок до оплати (кредитори)" і "Нараховані податки, і заробітна плата" можна визначити відсотковим методом. Облігації до оплати, іпотечна заборгованість і звичайні акції переносяться в тих самих сумах на 31 грудня 1997 р.
Стаття "Нерозподілений прибуток" обчислюється таким чином.
По-перше, знаходимо суму приросту цієї статті в 1997 р. Коефіцієнт прибутку до продажу у 1997 р. становить 4 % (20:500). Припускаємо, що коефіцієнт прибутку до продаж)" не змінюється, тоді сума прибутку становитиме 30 млн. грн. (750 * 4% : 100). Передбачимо також, що коефіцієнт оплати дивідендів залишається незмінним - 40% (8:20). У такому випадку сума оплачених у минулому році дивідендів становитиме 12 мли. грн. (30*40% : 100). Звідси випливає, що сума приросту нерозподіленого прибутку дорівнюватиме 18 млн. грн. (30 - 12).
При визначенні джерел фінансування менеджери фірми керуються структурною політикою в галузі працюючого капіталу.
Припустимо, що фірма уклала договір з власниками облігацій про підтримку відсоткового співвідношення заборгованості та активів на рівні 50%, тобто половина або близько цього активів фірми може бути покрита заборгованістю. Окрім цього, фірма зобов'язується підтримувати поточний коефіцієнт ліквідності на рівні 2,5 і вище. Таким чином, у нас існує два обмежники при визначенні додаткових джерел фінансування.

Розрахунок додаткових джерел з урахуванням обмежників

По-перше, обмежник зростання заборгованості фірми дає змогу позичити у кредиторів додаткові суми розміром до 79 млн. грн. Ця сума обчислюється так: максимально допустима сума боргу 259 млн. грн. (50%х518:100); борг фірми на 31 грудня 1998 р. - 180 млн. грн. (108+72); отже, фірма може вдатися до нових позичок лише на суму, що не перевищує 79 млн. грн. (259 - 180).
По-друге, обмежник зростання поточних пасивів встановлює їх граничне збільшення - 9 млн. грн. Ця сума обчислюється таким чином: максимальна сума поточних пасивів -117 млн. ірн. (293:2,5); сума поточних пасивів, що прогнозується на 31 грудня 1998 р. -108 млн. грн. Отже, фірма може збільшити свої поточні пасиви лише на 9 млн. грн. (117 - 108).
По-третє, збільшення боргу фірми дало змогу вишукати 79 млн. грн., однак необхідно покрити ще 43 млн. грн. (122 - 79) активів. Фірма може на цю суму збільшити оплачений капітал. Допускаємо, що фірма використовує своє право збільшити поточні пасиви на 9 млн. грн.. Отже, вона знизить довгостроковий борг до 70 млн. грн. Тоді додаткові 122 млн. грн. покриваються: короткостроковим боргом на 9 млн. грн., довгостроковим на 70 млн. грн. і випуском нових звичайних акцій на 43 млн. грн.
Крім прогнозованого балансу в бізнес-плані містяться прогнозовані звіти про прибуток і про зміни фінансового стану, а також обчислюються ключові коефіцієнти, що передбачаються: ліквідності, боргу до активів, прибутковості оплачуваного капіталу (табл. 30 ).

30. Прогнозований звіт про підсумок фірми за 1998 р., млн. грн.

1
2
Продаж 750
Витрати 700
Нетто-прибуток до сплати податків 50
Податки (40%) 20
Нетто-прибуток 30
Дивіденди (40%) 12
Нерозподілений прибуток 18
Прогнозований звіт про зміни фінансового стану, млн. грн.  
Кошти, одержані в результаті поточної діяльності, та їх використання  
Джерела грошових коштів  
Приріст нетто-прибутку (50-20) 30
Збільшення кредиторської заборгованості (рахунків до оплати (60-40) 20
Збільшення нарахованої зарплати і податків (38-25) 13
Всього 63
Використання грошових коштів  
Приріст дебіторської заборгованості (128-85) 43
Приріст товарно-матеріальних запасів (150-100) 50
Приріст основного капіталу (225-150) 75
Всього 168
Чиста сума фондів по поточних операціях 105
Фінансові операції  
Приріст короткострокової заборгованості 9
Продаж облігацій 70
Продаж звичайних акцій 43
Чиста сума фондів, одержана в результаті фінансової діяльності 122
Виплачені дивіденди 12
Всього 110
Приріст грошових коштів (15-10) 5

На основі прогнозованих фінансових звітів обчислюються основні коефіцієнти. Поточний коефіцієнт ліквідності становить - 2,5; коефіцієнт "швидкого реагування" - 1,2; коефіцієнт боргу поділений на активи не змінився - 50%; коефіцієнт прибутку до оплаченого капіталу - 11,6%.
Важливим завданням фінансового планування є прогноз грошових потоків. Він дає змогу визначити майбутні грошові надходження фірми та її витрати.
Бюджет грошових коштів розробляється на рік, місяць тощо. -Як правило, складаються ' місячні бюджети, які мають можливість врахувати сезонні коливання у грошових надходженнях. Грошові надходження забезпечують ліквідність підприємства, тобто його здатність платити за придбані товарно-матеріальні ресурси, гасити позики, сплачувати відсотки та дивіденди.
Побудова "бюджету грошових потоків" починається з надходжень на реалізовану продукцію. Основна частіша продажу здійснюється в кредит, тому надходження грошей на рахунок фірми відкладається на певніш строк. Цей строк визначається умовами угоди між фірмою і споживачами її продукції.
Припустимо, що фірма надає своїм споживачам відстрочку платежів на 30 днів після виставлення рахунку; 90 % продажу здійснюється в кредит, 10 % - з негайною оплатою (табл. 31).

30. Динаміка грошових надходжень та витрат фірми "Кристал" за 2000-2001рр. (тис. грн.)

Показники
Місяці року
Лист.
Груд.
Січ.
Лют.
Берез.
Квіт.
Трав.
Черв.
Надходження
Всього продав 300 350 250 200 250 300 350 350
Продаж у кредит 270 315 225 180 225 270 315 342
Строк оплати 1 місяць   243 283,5 202,5 162,5 202,5 243,5 283,5
Строк сплати 2 місяці     27.0 32.5 22,5 18,0 22,5 27,0
Всього з наступною оплатою     310,5 234,0 185,0 220,5 266,0 310,5
Продаж за готівку (10% обсягу продажу) ЗО 35 25 20 25 30 35 38
Всього надходжень від продажу     335,5 254,0 210,0 250,5 301,0 348,5
Витрати
Купівля (придбання)   100 80 100 120 140 150 150
Платежі за купівлю товару     100 80 100 120 140 150
Виплата зарплати   70 80 80 90 90 95 100
Решта виплат     50 50 50 50 50 50
Всього грошових витрат   70 230 210 240 260 285 300
Капітальні витрати       150 50      
Виплата дивідендів         20      
Сплата податків     30     30    
Всього грошових витрат   70 260 360 310 290 285 320
Чистий грошовий потік (+,-)     +75,5 -66,0 -100,0 -39,5 +15,5 +28,5
Грошовім потік на початок місяця     100,0 175,5 109,5 75,0 75,0 75,0
Зовнішнє надходження (кредит)         66,0 39,5 -15,5 -28,5
Грошовій потік на кінець місяця     175,5 109,5 75,0 75,0 75,0 75,0
Рух заборгованості         66,0 105,5 90,0 61,5

Рахунки на відвантажену продукцію виставляються покупцю через банк, якій при настанні вказаного строку знімає гроші з рахунку покупця і переказує їх на рахунок фірми. Строк між пред'явленням рахунку і його оплатою називається строком інкасації (Інкасо - пред'явлення будь-якого грошового документу до оплати; операція здійснюється банками). За умови угоди до 90% продажу у кредит оплачується через місяць і до 10 % -через два місяці після виставлення рахунку. У нашому випадку у листопаді було продано товарів на 300 тис.грн., з них 30 тис.грн. - з негайною оплатою. Із 270 тис.грн. за кредитною угодою 90%, або 243,0 тис. грн., що мають надійти в грудні і 10%, або 27 тис. грн., у січні. Таким же чином обчислюються грошові надходження в інші місяці.
Грошові кошти, що надходять від продажу продукції та послуг, витрачаються фірмою на фінансування капітальних вкладень, виплату дивідендів, податків і решти платежів.
Сальдо чистих грошових потоків на початку місяця (100 тис.грн. на кінець січня) збільшується на суму чистого грошового потоку, що одержана в даному місяці (75 тис.грн.). Таким чином виводиться залишок чистих грошових потоків на початок наступного місяця (100+75,5=175,5 тис.грн.). З таблиці 16 видно, що фірма матиме дефіцит чистих грошових потоків у лютому, березні та квітні у зв'язку з перевищенням витрат над надходженням. У сумі витрат плануються капітальні затрати у лютому і березні (200 тис.грн.), крім того, 20 тис.грн. мають бути витрачені на виплату дивідендів. Напружена ситуація з грошовими потоками очікується у квітні: сальдо на початок квітня становитиме 9 тис.грн. (109,5-100,5). Залишок грошових коштів 9 тис.грн. не забезпечує погашення дефіциту в чистих потоках грошових коштів. На початок березня може бути негативна грошова позиція у 30,5 тис.грн. (9+(-39,5)). Для того, щоб підтримати ліквідність, тобто безперервність в оплаті платежів, необхідно вишукати зовнішні джерела фінансування. В нашому прикладі фірма визначила мінімальну суму грошового потоку в 75 тис. грн. З цією метою фірма планує одержати короткостроковий кредит у банку. У березні сума кредиту становитиме 66 тис.грн. (75-9), у квітні передбачається додатково одержати 39,5 тис.грн., сума короткострокової заборгованості банку зросте до 105,5 тис.грн. З травня починається погашення боргу на 15,5 тис.грн. Заборгованість скорочується до 90 тис.грн.; у червні погашається 28,5 тис.грн., заборгованість на початок липня становитиме 61,5 тис.грн., за умови, що сума грошових коштів підтримуватиметься на рівні 75 тис.грн.

Помилки в бізнес-плануванні

Найбільш поширені помилки і вади, які є типовими для бізнес-планів і проектів:
1. ''Виробничий тип" - пропонується виробництво одного або декількох видів продукції у зв'язку з наявністю вільних робочих потужностей і робочої сили, без оцінки перспектив потенційного ринку збуту.
2. Відсутність інформації про можливих споживачів бізнес-плану, а також результатів проекту.
3. Чіткий поділ змісту проектів залежно від того, яке підприємство їх висуває -державне (в тому числі приватизоване, колишнє державне), або незалежне приватне.
4. Недоопрацювання питання збуту продукції.
5. Некоректність фінансових розрахунків:
- надмірна деталізація (ще раз нагадаємо, що тільки перший рік повинен бути розписаний детально, а дані наступних періодів проводяться у агрегатному вигляді, крім того цифри повинні бути грамотно округлені);
- необгрунтованість використаних пропозицій (наприклад, рівномірність витрат по запланованому періоду, незмінність витрат тощо);
- упущення важливих статей затрат (особливо часто забувають про місцеві податки, які включаються у собівартість продукції, випускають з уваги затрати на рекламу, транспорт тощо);
- при обчисленні чистого доходу занижується ставка податку на прибуток без зазначення обгрунтувань для податкових пільг, крім того, при розрахунках випускаються можливі платежі із прибутку;
- при розрахунках забувають про ПДВ, спеціальний податок та можливі акцизні збори.
7. Відсутність схеми повернення залучених засобів (одноразово, рівними частками тощо).
8. Особливо слід відмітити такий документ, як прогнозований баланс. Нагадаймо, що подавати його слід в укрупненому вигляді. Типові помилки: розрахунки ведуться у доларах, але засоби в балансі подані на розрахунковому, а не на валютному рахунку; відсутні розрахунки з бюджетом, по оплаті праці, залишаються незаповненими інші важливі для даного підприємства статті балансу. Тому коректніше подавати агрегатований баланс.
9. Досить важливіш розділ бізнес-плану з менеджменту. Рідко кому вдається добре подати управлінську команду, яка буде реалізовувати проект, її досвід, зрілість і кваліфікацію, а також описати механізм реалізації проекту.
10. Часто із міркувань конфеденціальності автори плану не бажають вказувати власників фірми, засоби, якими вони володіють та інші комерційні дані. Ці дані можуть бути винесені у додатки і надані лише під час проведення конкретних переговорів з кредиторами.
11. Досить часто в плані не розглядаються ризики, проблеми і труднощі, що можуть виникнути при його реалізації.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Инфракрасная сушилка (дегидратор) ФлексиХИТ для сушки овощей, фруктов и продуктов Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.