28 жовтня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Місце та роль товарних бірж як основних посередників в бізнесі - Суть брокерської діяльності на товарних біржах


Місце та роль товарних бірж як основних посередників в бізнесі

Суть брокерської діяльності на товарних біржах

Суть брокерской деятельности на товарных биржах
Суть і основні види брокерської діяльності

 

Всі біржові угоди і операції здійснюють брокерські контори, які є членами даної біржі. У відповідності до Закону "Про товарну біржу" членами ТБ є її засновники, а також прийняті в її склад у відповідності до Статуту біржі вітчизняні і іноземні юридичні особи. Вступний внесок члена біржі повинен дорівнювати вартості "біржового місця", яке визначають виходячи з попитуі пропозиції на нього. Член біржі має право сам або через свого посередника здійснювати всі види біржових угод і операцій, передбачених статутом бі ржі, одержуючи за це винагороду; приймати участь у вирішенні питань діяльності біржі, обирати і бути обраним в її керівні органи, користуватись всіма послугами, наданими даною біржею.
В складі біржових контор головна роль належить біржовим брокерам. Брокери - це фізичні особи, зареєстровані на біржі У відповідності з її статутом, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють в безпосередньому здійсненні біржових угод і їх реєстрації на біржі. Кількість брокерів кожної товарної біржі визначає її біржовий комітет.
Брокерські контори і перебуваючі в їх штаті брокери, які володіють "біржовим місцем" і працюють самостійно, представляють собою торгових посередників, що допомагають підприємствам в пошуку, просуванні і збуті товарів. Торгові посередники виступають необхідним елементом існування розвинутих ринкових відносин. Користування послугами торгових посредкиків на біржі створює для вступаючих з угоду продавців і покупців певні переваги, які полягають в тому, що:
а) спеціалісти брокерських контор володіють, як правило, високою кваліфікацією в своїй галузі, добре знають особливості біржових товарів і біржової кон'юктури, ознайомлені з конкретним попитом покупців і можливостями продавців. Ось чому використання біржових посередників підвищує оперативність закупки і збуту товарів, що сприяє збільшенню прибутку за рахунок прискорення обороту грошових і матеріальних ресурсів;
б) брокерські контори спеціалізуються на масовому придбанні і збуту товарів певної номенклатури, користуючись підприємствами торгововиробничої інфраструктури (складами, транспортом тощо). Обіг великих партій забезпечує зниження рівня витрат обігу на одиницю реалізованого товару;
в) знання поточної і прогнозної кон'юнктури біржового і за-гальнотоварного ринку спеціалістами брокерських контор допомагає їм надавати продавцям і покупцям необхідну інформацію і консультативні послуги про конкурентоспроможність їх товарів, умовах їх продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках;
г) брокерські контори підтримують регулярні зв'язки з іншими біржами, що допомагає їм здійснювати з найбільшим ефектом доручення продавців і покупців, розвивати міжрегіональні торгові зв'язки;
д) більшість брокерських контор має ділові стосунки з банками та іншими закладами, які зв'язані з рухами товарів. Це сприяє наданню їх клієнтам додаткових посередницьких послуг в галузі кредитування, ліцензування, вивезення товарів тощо.
Користування послугами посередників вимагає певної плати за посередницькі операції і багатьом здається, що це суттєво збільшує вартість товару. Проте якщо підприємство саме здійснює пошук контрагента по угоді купівлі-продажу, то витрати складають ще більшу суму, а вартість товару стає ще вищою.
Торгівельно-посередницька діяльність брокерів і брокерських контор має ряд різновидностей, які, на жаль, не відображені Законом України "Про товарні біржі". Проте для з'ясування суті брокерської діяльності у всіх сферах її прояву, слід чітко розрізняти окремі її функціональні види: агентські, брокерські і ділерські (схема 15).

Схема 15. Характеристика основних видів торгово-посередницьких операцій брокерських контор на товарній біржі

Агентські операції на біржі полягають в дорученні підприємства брокерській конторі укладати від імені підприємства і за його рахунок угоди по закупівлі сировини, матеріалів, обладнання і товарів, а також по реалізації виробленої готової продукції. Агент, який працює в брокерській конторі підприємства, є його представником, діє від його імені і за його рахунок. Основними функціями агента на ТБ є :
а) ведення від імені свого підприємства переговорів з продавцями на біржі (брокерськими конторами, які їх представляють) про закупки сировини, матеріалів, обладнання і товарів;
б) пропозиції на біржі від імені свого підприємства готової продукції (товарів споживчого і виробничого призначення), яку випускає або має в надлишку;
в) укладання в процесі публічних торгів угод з реальним товаром (із здійсненням при необхідності страхування цінового ризику) їх документальне оформлення і реєстрація;
г) інформування керівництва комерційної служби підприємства, яке він представляє, про стан поточної біржової кон'юнктури, запропонованому до продажу (або покупці) асортименту товарів за профілем підприємства, котирування цін на біржі;
д) надання за вимогою підпривмства необхідної звітної документації про проведення на біржах операції та інші аспекти господарської діяльності.
Агент, як правило, є співробітником підприємства, яке він представляє, працює на основі трудової угоди (контракту) з ним або з відкритою брокерською конторою. Оплата праці агента базується, в основному, на погодинно-преміальній системі (встановленого йому окладу з преміюванням і доплатами за результати діяльності), а джерелом її виплат є засоби на оплату праці підприємства (які виділяються його брокерській конторі).
Брокерські операції на біржі полягають в посередництві між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги в здійсненні угод з реальним товаром і на строк. В укладених біржових угодах брокер не є стороною договору (біржового контракту), а лише забезпечує посередницькі функції. Основними функціями брокера є:
а) прийняття відповідних доручень від клієнтів біржі на посередництво при купівлі або продажу товарів;
б) забезпечення при необхідності попереднього контракту клієнта з контрагентом по майбутній біржовій угоді,
в) укладання в процесі публічних торгів угод з реальним товаром і на строк від імені своїх клієнтів і за їх рахунок, документальне їх оформлення і реєстрація;
г) надання клієнтам на їх прохання додаткових послуг, зв'язаних із здійсненням укладеної біржової угоди (якщо ці послуги входять в номенклатуру послуг, які надаються брокерською конторою на данній товарній біржі);
д) консультації клієнтам з питань якісної характеристики і конкурентоспроможності окремих товарів, поточної біржової кон'юктури і котирування цін на біржі;
є) надання, за вимогою клієнта, звіту про всі проведені від його імені біржові угоди і операції.
Брокер - це співробітник брокерської контори, який діє самостійно як член товарної біржі. Оплата праці брокера здійснюється, в основному, по відрядно-преміальній системі, а її джерелом є розмір комісійної винагороди ("процент","куртаж") за здійснену угоду. Ця винагорода носить разовий характер по кожній біржовій угоді, а її розмір на наших ТБ (по угодах з реальним товаром ) коливається в межах 2-6% від суми угоди. В загальній сумі комісійної винагороди брокерської контори, по угоді питома вага оплати брокера становить близько 8-12%.
В практиці діяльності ТБ розрізняють дві основні групи брокерів:
а) представляючий брокер, який приймає замовлення від клієнтів на укладання біржових угод і організовує їх виконання на біржі;
б) брокер в біржовому кільці ("в ямі", "на полу"), який укладає угоди в процесі торгів за дорученням представляючого брокера або присутнього на торгах клієнта, якщо це дозволено правилами роботи даної біржі).
Брокерські операції займають сьогодні основну питому вагу в загальному обсязі біржових операцій на ТБ України.
Ділерські операції на біржі полягають в укладанні угод з реальним товаром, угод на отрок і опціонних угод від свого імені і за свій рахунок в процесі здійснення біржових спекуляцій, основаних на різниці в цінах. Іншими словами, термін "ділерські операції на біржі виступають аналогом терміну "спекулятивні операції на біржі". Учасник таких операцій - ділер - сам виступає стороною договору (біржового контракту) з контрагентом по угодах (продавцем або покупцем товару).
Основними функціями ділера на ТБ є:
а) виявлення можливостей здійснення спекулятивних біржових операцій по результатах інформації, доданої до чергових торгів товарними біржами;
б) покупка і продаж товарів, ф'ючерсних і опціонних контрактів на біржі від свого імені і за свій рахунок з метою одержання прибутку від різниці в цінах; документальне оформлення угод і їх реєстрація;
в) здійснення операцій зберігання, транспортування, ліцензування вивозу та інших, зв'язаних з переміщенням товарів і забезпеченням їх цілості.
Оплата праці ділера базується на прямій відрядній системі а джерелом її виплат є прибуток, одержаний від спекулятивних операцій на біржі. Так як ділер - самостійний підприємець, то розмір оплати праці в загальній сумі одержаного прибутку він визначає сам (інша частина прибутку використовується ним на придбання додаткових основних фондів, збільшення суми оборотних засобів та на інші потреби)
Характер агентських, брокерських і ділерських операцій схематично зображений на схемі 16, а їх відмінні особливості наведені в табл. 37.
Разом з тим необхідно відмітити, що на практиці ці операції не сформувались ще в чітку спеціалізацію брокерських (агентських, ділерських) контор. Так, брокерська контора, відкрита підприємством для здійснення агентських операцій, може в дозволу останнього виконувати брокерські операції. Брокерська контора, відкрита для здійснення ділерських операцій на біржі (вірніш її було б назвати ділерська контора, але нашим законодавством про товарні біржі такий термін не передбачений) одночасно може здійснювати брокерські операції. Але при здійсненні біржових операцій ці відміни слід проводити, так як вони зв'язані з різними ставками оподаткування, з методами розрахунку ефективності.
а) агентські операції

б) брокерські операції

в) ділерські операції

Схема 16. Характеристика агентських, брокерських, ділерських операцій на товарній біржі

37. Найважливіші відмінні особливості діяльності основних біржових посередників

Характеристика діяльності
Види біржових посередників
агенти
брокери
ділери
1. Основні види біржових операцій Покупка і продаж реальних товарів Покупка і продаж реальних товарів Біржові спекуляції, основані на різниці в цінах
2. Основні види біржових угод Угоди з реальним товаром Угоди з реальним товаром; угоди на строк Угоди з реальним товаром; угоди на строк; опціонні угоди
3. Від чийого імені укладаються Від імені підприємства, яке вони представляють Від імені клієнтів, яких вони представляють Від свого імені
4. Порядок проведення розрахунків по угодах Від імені підприємства, яке вони представляють Розрахунки здійснюють між собою клієнти, яких вони представляють Розрахунки з контрагентами по угоді здійснюють самі
5. Асортимент товарів, по яких ведуться біржові операції Жорстко зв'язаний зі спеціалізацією підприємства, яке вони представляють Самий широкий, у відповідності до профілю і правил роботи даної ТБ Обмежений можливостями ефективного здійснення біржових спекуляція
6. Номенклатура наданих додаткових послуг Додаткові послуги контрагентам по угодах практично не надаються Сама широка, визначаються профілем і правилами роботи даної біржі Обмежена рамками здійснення біржових спекуляцій
7. Переважаючі системи оплати праці Погодинно-преміальна за рахунок засобів на оплату праці підприємства, яке вони представляють
Відрядно-преміальна за рахунок сум комісійної винагороди, які перераховуються брокерській конторі
Пряма відрядна, яка визначається розміром прибутку, одержаного від біржових спекуляцій

Характер взаємостосунків брокерів з клієнтами

Основу брокерськоі діяльності становлять посередницькі операції на біржі, зв'язані з обслуговуванням клієнтів. Ось чому формуванню стабільних стійких ділових взаємостосунків брокерів з клієнтами повинна приділятися особлива увага. Від характеру цих взаємостосунків значно залежать обсяги брокерської діяльності на біржі і її ефективність.
Для того, щоб придати взаємостосункам брокерів і клієнтів стійкий характер вони повинні формуватись на довгостроковій основі. З цією метою між брокером (брокерською конторою) і клієнтом укладається спеціальний договір на брокерське оболуговування, в якому клієнт доручає, а брокер приймає на себе зобов'язання представляти інтереси клієнта по здійсненню всіх видів біржових угод на торгах даної біржі, керуючись її правилами.
В договорі на брокерське обслуговування, перш за все, вказується, які види біржових угод цікавлять клієнта. В даний час на наших ТБ укладаються в основному угоди з реальним товаром в повному обсязі їх різновидностей (з негайною поставкою або з поставкою в майбутньому періоді; бартерні, в умовою, із закладом тощо). Клієнт, керуючись характером поточної економічної кон'юктури та іншими вихідними умовами, самостійно або з консультаціями брокера визначає всі види угод, які він хотів би здійснювати на біржі.
Кожний вид угод, доручених брокеру, супроводжується конкретними видами, обмежуючих або доповнюючих умов доручень клієнта. Ці доручення зв'язані з ціною угоди, часом її здійснення та іншими умовами (схема 17).

Схема 17. Основні види обмежуючих умов доручень клієнта брокеру

По ціні угоди в біржовій практиці використовуються такі види доручень клієнта:
а) доручення "обмежені ціною" означають ціну купівлі або продажу товару (ф'ючерсного контракту), за якою повинне бути виконаним замовлення клієнта в більш вигідному для його варіанті. Наприклад, якщо клієнт обмежив ціну купівлі товару в межах 100 грн. за одиницю, то брокер не має права перевищити цю межу, як би не склалась біржова кон'юнктура на поточних торгах. Якщо купити товар за такою ціною на торгах не вдалось, замовлення клієнта залишається невиконаним.
б) доручення "за найкращою ціною" за "риночною ціною" означає необхідність негайного виконання замовлення на купівлю або продаж за найбільш вигідною ддя клієнта ціною, яка пропонується в даний момент на торгах. Так, якщо на торгах товар пропонується продавцями по ціні 100 грн. за одиницю, але в процесі торгів один з них знижує ціну до 90 грн., брокер, виходячи з доручення клієнта, повинен негайно укласти угоду;
в) доручення "за останньою ціною" означає необхідність виконання замовлення на купівлю або продажу товару за останньою ціною пропозиції або попиту на даний товар протягом даних торгів. Так як на біржі один і той же товар пропонується до продажу (або до купівлі) різними продавцями (покупцями), тобто вигідність того, що при низькій біржовій активності торгів останні об'явлені продавці (покупці) знизять ціни пропозиції (підвищать ціни попиту) на даний товар. В цьому випадку доручення клієнта буде виконане з вигодою для нього. Але воно повинне бути виконане брокером навіть у тому випадку, якщо останні ціни пропозиції або попиту залишається незмінними;
г) доручення "при досягненні певного біржового курсу цін" означає необхідність негайного виконання замовлення на попит. Цей рівень може бути визначеним в абсолютному розмірі (в грн.) або відносною величиною (наприклад при зниженні ціни пропозиції на 10%).
д) доручення "за поточною біржовою ціною" означає, що товар повинен бути купленим або проданий по тій реальній біржовій ціні, яка склалась на даних торгах. Таке доручення клієнта вимагає о6ов"язкового виконання замовлення клієнта;
е) доручення "на розсуд брокера" означає, що клієнт повністю довіряє визначення ціни пропозиції попиту обслуговуючому його брокеру. Якщо біржова кон'юнктура на торгах склалася несприятливою для виконання замовлення клієнта, то брокер може на свій розсуд перенести його виконання на слідуючі торги (якщо він очікує на них більш сприятливої біржової кон'юнктури).
За періодом виконання угоди в біржовій діяльності використовуються такі доручення клієнтів:
а) "відкрите доручення" діє до моменту виконання замовлення клієнта, на покупку або продажу товару або до його відміни. Таке доручення дається брокеру в тик випадках, коли товар, передбачений для покупки, досить рідко попадав на біржу і пропонується на торгах. Воно може бути виданим також клієнтом -продавцем товару, який хоче одержати за нього досить високу ціну і в очікуванні сприятливої біржової кон'юнктури не має фінансових ускладнень. Слід пам'ятати, що зберігання товару на біржі або на складі продавця вимагав додаткових витрат, а висока ціна в майбутньому періоді може склатиоя під впливом інфляції, а не сприятливої біржової кон'юнктури. В цьому випадку продавець не досягає реальної вигоди.
б) доручення "обмежене часом" вказує конкретний період часу, протягом якого замовлення клієнта на купівлю або продажу товару слід виконати. Різновидами такого виду доручення є більш конкретизоване по строках: "доручення на день" (діє лише протягом одних торгів); "доручення на тиждень"; "доручення на місяць" тощо. Якщо протягом означеного клієнтом часу замовлення брокером не виконане, воно анулюється;
в) доручення "виконати або анулювати" означає, що брокеру пропонується лише один раз запропонувати товар до продажу або купівлі за передбаченою клієнтом ціною. Якщо доручення не виконане брокером негайно, воно автоматично анулюється. Така ситуація виникає на торгах, коли товар попередньо не був повідомленим до продажу або купівлю з'явилась уже безпосередньо під час торгів (про це учасникам торгів повідомляється через інформаційне табло).
По інших умовах угоди доручення клієнтів носить різманітний характер: "забезпечення 100%-ої передоплати поставленого товару", "забезпечення застави по угоді" (з боку як покупця, так продавця); "забезпечення надання комерційного кредиту покупцю", "забезпечення часткової або повної оплати готівкою", "забезпечення розрахунків у вільно конвертованій валюті", "забезпечення самовивезення товару" тощо.
Слід відмітити, що не всі доручення клієнтів можуть бути виконаним брокером, виходячи з реально існуючої біржової кон'юнктури. Особливо це стосується угод а умовою, коли клієнт дає доручення продати реальний товар за умови одночасного або обмеженого часом періоду купівлі для нього другого реального товару. Як правило, угода з умовою повністю позбавляє брокера комісійної винагороди, якщо він виконав доручення на продаж, але не виконав доручення на покупку товару. Тому в договорі на брокерське обслуговування слід передбачати відмову брокера від виконання окремих видів доручень клієнтів, якщо вони не можуть бути виконаними в умовах поточної біржової кон'юнктури.
Ці послуги можуть носити інформаційний і консультативний характер, сприяти прискоренню руху товарів. Частина з них може вимагати додаткової оплати, а частина оплачується в складі загальної комісійної винагороди по укладених угодах.
В цьому розділі розглядаються розміри оплати окремих брокерських послуг, форми і отроки розрахунків, гарантії оплати (у вигляді завдатку, застави тощо), розмір взаємних штрафних санкцій за порушення передбачених договором зобов'язань та ряд інших положень.
Більшість товарних бірж розробила типові форми договорів на брокерське обслуговування, окремі положення яких можуть уточнюватись клієнтом і брокером в процесі погодження.
Договір на брокерське обслуговування є основним, але не єдиним документом, який регулює взаємовідносини брокерів з клієнтами. Зокрема, поточні економічні відносини між ними регулює договір-доручення, який регламентує вид угоди, найменування товару і його якісні характеристики, обмеження цін, період здійснення угоди, наявність ліцензії на вивезення товару за межі регіону, валюту платежу, умови і порядок розрахунків по угоді, конкретизацію оплати послуг брокера і ряд інших параметрів. На більшості товарних бірж є своя типова форма договору-доручення. На основі цього договору брокер подає замовлення клієнта біржі для внесення відповідної інформації до майбутніх торгів.
До числа інших документів, зумовлюючих регламентацію взаємовідносин брокера з клієнтом, можуть відноситись "повідомлення брокера, в якому повідомляється про результати здійснення угоди або зняття товару з торгів; "протокол про узгодження умов зв'язку", який визначає форми цього зв'язку і ті технічні засоби, які використовуються з цією метою та деякі інші.
Повне дотримання сторонами умов договорів і погоджень є важливим зміцненням ділового взаємовигідного співробітництва брокерів і клієнтів

Економічна стратегія брокера на товарній біржі і принципи її розробки

Діяльність брокера на ТБ вимагає розробки ефективної економічної стратегії з початку її здійснення. Як свідчить аналіз діяльності наших і закордонних брокерських (ділерських контор), банкрутства багатьох з них були зв'язані з тими чи іншими прорахунками, яких можна було б уникнути при своєчасній розробці економічної стратегії.
Основними економічними причинами банкрутства брокерських контор є:
1. Недостатнє обгрунтування потреби в сумі фінансових засобів на початковому етапі брокерської діяльності (визначення обсягу початкового капіталу).
2. Непродуманий вибір товарної біржі для брокерської діяльності а позицій форм її спеціалізації і перспектив розвитку.
3. Необгрунтований вибір асортименту товарів для брокерської і ділерської діяльності, його випадковий характер.
4. Недостатньо обгрунтоване визначення границь своєї "ринкової ніши" на біржі в межах вибраного асортименту товарів з врахуванням конкуренції.
5. Занадто оптимістичний прогноз обсягу біржої даному асортименту товарів.
6. Недоврахування при прогнозуванні рівня біржових цін в ході проведення ділерських операцій важливіших факторів, які впливають на, динаміку пропозиції і попиту на біржі, в цілому на регіональному товарному ринку.
7. Необгрунтоване заниження в прогнозних розрахунках ефективності брокерської діяльності і окремих видів біржових операцій суми поточних витрат, неповне охоплення в процесі цих розрахунків переліку основних видів цих витрат.
8. Недоврахування при плануванні поточних матеріальних витрат брокерської (ділерської) контори росту цін і тарифів на послуги сторонніх організацій в умовах зростаючої інфляції.
9. Недостатньо ефективна система матеріального стимулювання брокерів; неповне відображення при прогнозуванні всіх видів витрат, пов'язаних з утриманням персоналу брокерської контори; ігнорування темпів інфляції при плануванні витрат на оплату праці.
10. Перевищення допустимого рівня ризику при здійсненні ділерських операцій на біржі; відсутність страхування комерційного ризику.
11. Несвоєчасне повернення одержаних кредитних засобів у формі банківського і комерційного кредиту, лізингу тощо.
12. Недооблік діючої системи оподаткування різних видів доходів (прибутку) брокерських (ділерських) контор.
Як видно з наведеного огляду причин банкрутств, практично всі вони могли бути заздалегідь передбаченими в процесі розробки економічної стратегії. Проте слід підкреслити, що розробка такої економічної стратегії вимагає, певного комерційного досвіду, мінімального рівня економічних знань про функціонування підприємств в умовах ринкової економіки, а також відповідного методичного забезпечення розрахунків.
В цьому питанні ми розглянемо основні принципи і послідовність здійснення економічної стратегії брокера на ТБ, починаючи з перших її етапів. Все, що зв'язане з конкретними методами розрахунків окремих показників, які характеризують економічну стратегію, брокера на ТБ (у викладеній нижче послідовності здійснення окремих етапів цієї розробки) є схема 18.

1. Розрахунок потреби в початковому капіталі
2. Вибір ТБ для відкриття брокерської контори
3. Формування асортименту товарів для брокерської діяльності
4. Розрахунок можливого обсягу угод
5. Формування номенклатури додаткових послуг
6. Формування ефективності цінової політики
7. Аналіз і прогнозування біржової конюктури
8. Формування ефективних умов платежу і форм розрахунків
9. Вибір найбільш ефективних видів ділерських операцій
10. Оцінка основних видів ризику і його страхування
11. Встановлення критерію ефективності ділерської діяльності
12. Визначення цільової суми прибутку і управління її формування
13. Вибір найбільш ефективних форм і систем матеріального стимулювання персоналу
14. Управління ефективності окремих біржових угод і операцій з врахуванням системи оподаткування
15. Оптимізація розподілу прибутку на цілі споживання і нагромадження

Схема 18. Основні етапи розробки економічної стратеги брокера на ТБ


Свіжі обговорення на агро-форумі: детский коврик на пол купить Вопрос по рекультивации Универсальный трактор УВР-решета для зерноуборочных комбайнов. Отзывы. У какого комбайна лучший движок
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.