04 червня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Місце та роль сільських і селищних рад у системі місцевого самоврядування - Виключні повноваження сільської, селищної ради


Місце та роль сільських і селищних рад у системі місцевого самоврядування

Виключні повноваження сільської, селищної ради

Исключительные полномочия сельского, поселкового совета

Повноваження органів місцевого самоврядування Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” закріплює згідно з принципом розподілу повноважень: окремо визначається компетенція представницьких органів місцевого самоврядування – сільських, селищних рад, окремо - їх виконавчих органів та сільського, селищного голови.

При цьому Закон виходить з принципу повноти компетенції сільської, селищної ради – вона правомочна розглядати і вирішувати всі питання, віднесені Конституцією та законами України до її відання.

 

Враховуючи пріоритетне становище представницьких органів по відношенню до всіх інших органів місцевого самоврядування Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 26), інші закони України також визначають виключну компетенцію сільських, селищних рад, яку становлять питання, що можуть бути вирішені виключно на пленарних засіданнях відповідної ради. До них, зокрема, відносяться питання щодо:

 

1. Самоорганізації ради та формування її органів:

 • затвердження регламенту ради; утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

 • утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

 • обрання за пропозицією сільського, селищного голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради; затвердження за пропозицією сільського, селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

 • утворення за поданням сільського, селищного голови інших виконавчих органів ради; визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

 • затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання.

 

2. Організації та забезпечення функціонування системи місцевого самоврядування:

 • прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

 • прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, органів місцевого самоврядування та сільського, селищного голови;

 • надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

 • прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом; затвердження статуту територіальної громади.

 

3. Економічного і соціального розвитку території, бюджету, управління комунальною власністю:

 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

 • затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;

 • затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

 • встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти;

 • затвердження звітів про використання зазначених коштів;

 • прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

 • прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

 • прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

 • встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

 • прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;

 • затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

 • прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

 • створення, в разі необхідності, органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

 • вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

 • вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

 • вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

 • прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

 • внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

 

4. Здійснення контрольних функцій:

 •  заслуховування звіту сільського, селищного голови про діяльність виконавчих органів ради;

 • прийняття рішення про недовіру сільському, селищному голові;

 • заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

 • заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

 • прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

 • скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

 • прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного голови у випадках, передбачених законом.

 

5. Інші питання:

 • заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 

 • прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

 • прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законом;

 • затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

 • встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 • прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 • затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади тощо.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Покупаю тыкву 1-го сорта Баттернат, Матильда и Плуто нового урожая Зерновая культура Рапс Желтеют листья озимого ячменя Универсальный трактор Чем кормить лошадь зимой?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.