29 травня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Правове забезпечення

державне регулювання .:. змінити
галузеве .:. змінити
Про Статут Державної служби з карантину рослин України .:. змінити

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 жовтня 1993 р. N 892
                Київ

          Про Статут Державної служби
          з карантину рослин України


   На виконання постанови Верховної Ради України від 30 червня
1993 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про карантин
рослин"  ( 3349-12 )   Кабінет   Міністрів     України
п о с т а н о в л я є:

   Затвердити Статут Державної служби з карантину  рослин
України, що додається.


   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

      Міністр
   Кабінету Міністрів України         І. ДОЦЕНКО

   Інд.22


                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 жовтня 1993 р. N 892


               СТАТУТ
      Державної служби з карантину рослин України


           I. Загальні положення

   1. Відповідно до Закону України  "Про  карантин рослин"
( 3348-12 ) на території України Державною службою з карантину
рослин здійснюється система державних заходів, спрямованих на
захист рослин, продукції їх перероблення, сировини,  окремих
вантажів тощо від карантинних об'єктів.

   2. Державна служба з карантину рослин у своїй діяльності
керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, нормативними актами Міністерства сільського
господарства і продовольства України, а також цим Статутом.

   3. Державна служба з карантину рослин України складається із
центрального спеціально уповноваженого органу з карантину рослин -
Головної державної інспекції з карантину рослин з Центральною
науково-дослідною карантинною  лабораторією  та  Центральним
фумігаційним загоном Міністерства сільського господарства  і
продовольства України та інших спеціальних органів у галузі
карантину рослин, підпорядкованих Головній державній інспекції з
карантину рослин.

   Іншими спеціальними органами з карантину рослин є:
   прикордонна державна інспекція з карантину рослин Республіки
Крим;
   прикордонні державні обласні і державні обласні інспекції з
карантину рослин;
   державні міські інспекції з карантину рослин;
   міжрайонні і районні пункти з карантину рослин;
   прикордонні пункти з карантину рослин при морських і річкових
портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на
аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, автомобільних
дорогах (автовокзалах, автостанціях);
   пункти пропуску з карантину рослин на державному кордоні
України;
   обласні фумігаційні загони, карантинні лабораторії.
   У разі необхідності пункти з карантину рослин  можуть
створюватись і на інших об'єктах, діяльність яких пов'язана із
заготівлею, вивезенням, ввезенням, перевезенням і використанням
підкарантинних матеріалів та об'єктів.

   4. Основними завданнями Державної служби з карантину рослин
України є:
   охорона території країни від занесення або самостійного
проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних
об'єктів;
   своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних
об'єктів, а також запобігання проникненню їх в регіони країни, де
вони відсутні;
   здійснення державного контролю за додержанням особливого
карантинного режиму і проведенням заходів щодо карантину рослин
під час вирощування, заготівлі, вивезення, ввезення, перевезення,
зберігання,  перероблення,  реалізації  та   використання
підкарантинних матеріалів та об'єктів.

   5. Організаційна структура і штатна чисельність Державної
служби з карантину рослин затверджуються Міністерством сільського
господарства і продовольства України за  поданням  Головної
державної інспекції з карантину рослин.
   Головна державна інспекція з карантину рослин  України,
прикордонна державна інспекція з карантину рослин Республіки Крим,
прикордонні державні обласні, державні обласні та міські інспекції
з карантину рослин є юридичними особами, мають самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

        II. Компетенція Державної служби
            з карантину рослин

   6. До відання Головної державної інспекції з карантину рослин
України належить:
   керівництво роботою Центральної науково-дослідної карантинної
лабораторії та Центрального фумігаційного загону, прикордонної
державної інспекції з карантину  рослин  Республіки  Крим,
прикордонних державних обласних, державних обласних і державних
міських інспекцій з карантину рослин;
   визначення порядку завезення і використання насіння, рослин і
продукції рослинного походження з-за кордону, їх перевезення на
території України та за її межами за погодженням з карантинними
службами тих країн, з якими Україна має договори, на підставі
конвенції або угоди між державами про співробітництво;
   вивчення видового складу, біології та екології карантинних й
інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів, відсутніх
на території країни, розроблення прогнозу їх поширення з метою
запобігання завезенню туди, де вони можуть призвести до збитків;
   видання відповідних наказів, інструкцій, положень, правил та
інших нормативних документів з карантину рослин;
   ведення обліку і видання  інформації  щодо  поширення
карантинних об'єктів;
   проведення експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів;
   видача карантинних документів на імпорт насіння, рослин і
продукції рослинного походження;
   внесення подання до Кабінету  Міністрів  України  про
запровадження особливого карантинного режиму;
   координація спільно з Міністерством сільського господарства і
продовольства України, Українською академією  аграрних  наук
науково-дослідних робіт з карантину рослин;
   здійснення контролю за додержанням законодавства з карантину
рослин, у тому числі під час укладання договорів (контрактів) на
завезення з-за кордону продукції рослинного походження;
   пропаганда знань з карантину рослин;
   державний контроль за проведенням  карантинних  заходів
підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

   7. До відання прикордонної державної інспекції з карантину
рослин Республіки Крим, прикордонних державних або державних
обласних і державних міських інспекцій з карантину  рослин
належить:
   видача сертифікатів на насіння, рослини  і  продукцію
рослинного походження, що експортуються, а також, що вивозяться із
зон особливого карантинного режиму;
   проведення карантинної перевірки і лабораторної експертизи
завезених із-за кордону підкарантинних матеріалів та об'єктів (у
тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях  і
ручній поклажі пасажирів);
   організація оздоровлення і  знезараження  підкарантинних
матеріалів та об'єктів, транспортних засобів, що прибувають із-за
кордону;
   державний контроль за проведенням  карантинних  заходів
підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
   організація систематичних і проведення контрольних обстежень
сільськогосподарських і лісових угідь, місць  зберігання  і
перероблення насіння, рослин і продукції рослинного походження,
пунктів ввезення підкарантинних матеріалів та об'єктів, прилеглої
до них території;
   контроль за діяльністю інтродукційно-карантинних розсадників,
державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, що  проводять
карантинну перевірку насіння, рослин і садового  матеріалу,
завезених із-за кордону;
   здійснення державного контролю за виробництвом, заготівлею,
транспортуванням, зберіганням,  переробленням,  використанням,
реалізацією насіння, рослин і продукції рослинного походження, що
експортуються або імпортуються;
   вжиття відповідно до законодавства термінових заходів для
локалізації та ліквідації карантинних об'єктів, запобігання їх
поширенню;
   контроль за проведенням карантинних заходів відповідно до
міжнародних угод і конвенцій;
   пропаганда знань з карантину рослин;
   внесення до відповідних органів подання про запровадження
(зняття) особливого карантинного режиму;
   залучення для участі у своїй роботі громадських уповноважених
з карантину рослин із  числа  працівників  заготівельних,
транспортних, переробних та інших підприємств,  установ  і
організацій.

    III. Обов'язки і права посадових осіб Державної
       служби з карантину рослин та професійні вимоги 
       до спеціалістів в галузі карантину рослин


   8. Головним державним інспектором з карантину рослин України
є керівник Головної державної інспекції з карантину  рослин
України, який призначається і звільняється з посади Міністерством
сільського господарства і продовольства України.
   Головним державним інспектором з карантину рослин Республіки
Крим, області і міста є керівник відповідного органу з карантину
рослин, який призначається і звільняється з посади Головним
державним інспектором з карантину рослин України.

   9. Головні, провідні спеціалісти та  спеціалісти  всіх
категорій прикордонної державної інспекції з карантину рослин
Республіки Крим, прикордонних державних обласних,  державних
обласних, державних міських інспекцій з  карантину  рослин,
завідуючі прикордонними пунктами з карантину рослин у морських,
річкових портах (на пристанях), на відповідних  залізничних
станціях, в аеропортах, на підприємствах поштового  зв'язку,
автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях) за посадою є
одночасно державними інспекторами з карантину рослин відповідної
території або пункту.

   10. Під час здійснення карантинного контролю  головний
державний інспектор з карантину рослин України, головні державні
інспектори з карантину рослин Республіки Крим, областей та міст, а
також державні інспектори з карантину рослин мають право:
   затримувати на період проведення фітосанітарної експертизи
підкарантинні матеріали та об'єкти, що вивезені без карантинних
сертифікатів з території, де встановлено особливий карантинний
режим, або ввезені з-за кордону без карантинного дозволу;
   безперешкодно відвідувати відповідні  об'єкти  в  зоні
обслуговування, вимагати інформацію, необхідну для здійснення
своїх повноважень;
   відбирати зразки насіння, рослин, продукції  рослинного
походження та інших матеріалів для проведення  лабораторної
експертизи згідно із законодавством;
   накладати адміністративні стягнення на осіб, винних  у
порушенні законодавства з карантину рослин;
   безкоштовного проїзду міським і приміським  громадським
транспортом;
   носити формений одяг установленого зразка.

   11. Головний державний інспектор з карантину рослин України,
головні державні інспектори з карантину рослин Республіки Крим,
областей та міст керують службою з карантину рослин, здійснюють
державний контроль і несуть відповідальність за  проведення
карантинних заходів відповідно на території України, Республіки
Крим, областей та міст.
   У разі виявлення карантинних об'єктів головний державний
інспектор з карантину рослин України, головний державний інспектор
з карантину рослин Республіки Крим, державні інспектори  з
карантину рослин впродовж 24 годин вносять подання про введення
особливого карантинного режиму до відповідного органу місцевого чи
регіонального самоврядування, органу державної виконавчої влади
або Кабінету Міністрів України і мають право:
   давати обов'язкові для  виконання  розпорядження  щодо
здійснення карантинних заходів;
   затримувати транспортні засоби, які можуть сприяти поширенню
карантинних об'єктів;
   знезаражувати підкарантинні матеріали та об'єкти;
   вилучати, знищувати або направляти на технічне перероблення
підкарантинні матеріали;
   видавати відповідні висновки органам страхування.

   12. Рішення державного інспектора, прийняте в межах його
повноважень, щодо заборони вирощування, вивезення,  ввезення,
зберігання чи використання  підкарантинних  матеріалів,  є
обов'язковим для виконання всіма підприємствами, організаціями,
установами і громадянами.

   13. Частково повноваження державних інспекторів з карантину
рослин за погодженням з головним державним інспектором з карантину
рослин України, головними державними інспекторами з карантину
рослин Республіки Крим, області і міст  можуть  надаватися
громадським уповноваженим з карантину рослин із числа працівників
заготівельних, транспортних, переробних та інших підприємств,
установ і організацій, а також громадянам згідно з Положенням про
громадських уповноважених, затвердженим Міністерством сільського
господарства і продовольства України.

   14. Професійною діяльністю в галузі карантину рослин можуть
займатися громадяни України, які мають відповідно вищу або середню
спеціальну освіту.
   Спеціалісти в галузі карантину рослин працюють на умовах
трудового договору (контракту).
   Перепідготовка спеціалістів у галузі карантину рослин з
наступною атестацією здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету один раз на п'ять років.
   Порядок атестації спеціалістів у галузі карантину рослин
визначається головним державним інспектором з карантину рослин
України.
   Спеціалісти у галузі карантину рослин, які порушили службові
обов'язки, несуть відповідальність згідно  з  законодавством
України.

        IV. Фінансування карантинних заходів

   15. Заходи щодо запобігання поширенню, локалізації  та
ліквідації карантинних об'єктів, а також контрольні обстеження
сільськогосподарських угідь фінансуються з коштів  державного
бюджету.

     V. Фінансування та матеріально-технічне
      забезпечення Державної служби з карантину рослин

   16. Фінансування та  матеріально-технічне  забезпечення
органів Державної служби з карантину рослин здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, а також позабюджетних коштів.
   Фінансування наукового  забезпечення  карантину  рослин
здійснюється за рахунок коштів Української академії аграрних наук
та Міністерства сільського господарства і продовольства України.
   Позабюджетними джерелами фінансування Державної служби з
карантину рослин є:
   надходження від підприємств, установ, організацій та громадян
за інспектування підкарантинних матеріалів та об'єктів, а також
інших платних послуг згідно з договорами;
   частина коштів від сплати штрафів;
   інші джерела, що не заборонені законодавством.

       VI. Підкарантинні матеріали та об'єкти

   17. Карантинні заходи поширюються на підкарантинні матеріали
та об'єкти:
   насіння і посадковий матеріал, сільськогосподарські лісові і
декоративні культури, рослини та їх частини (живці, цибулини,
бульби, плоди і т. п.), а також інша  продукція  рослинного
походження, яка може переносити шкідників, хвороби рослин і
бур'яни;
   культури живих грибів, бактерії, віруси, а також нематоди,
кліщі і комахи;
   колекція комах, збудники хвороб рослин і зразки пошкоджень,
що наносяться ними, а також гербарії і колекції насіння;
   сільгоспмашини і знаряддя оброблення грунту, всі види тари,
окремі промислові товари, упаковка і вироби  із  рослинних
матеріалів, що можуть переносити шкідників, хвороби рослин і
бур'яни, моноліти і зразки грунтів, транспортні засоби, які
надходять із зарубіжних країн, а також з регіонів України, де
введено особливий карантинний режим;
   території і приміщення підприємств і організацій,  які
заготовляють, складують, переробляють і реалізують  продукцію
рослинного походження, а також землі всіх  категорій,  які
встановлені Земельним кодексом України ( 561-12 ).

    VII. Порядок проведення карантинних заходів при
       ввезенні в Україну та вивезенні з неї насіння, 
       рослин і продукції рослинного походження

   18. Ввезення в Україну із зарубіжних країн насіння, рослин і
продукції рослинного походження допускається у разі наявності:
   карантинного дозволу на імпорт, який видається Головною
державною інспекцією з карантину рослин України;
   фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами
з карантину рослин країні-експортеру.

   19. Митне оформлення вантажів проводиться  лише  після
проведення фітосанітарного контролю.

   20. Організації, які займаються імпортом насіння, рослин і
продукції рослинного походження, зобов'язані не пізніше ніж за 5
днів до можливого ввезення в країну вказаної продукції повідомити
Головну державну інспекцію з карантину рослин України.

   21. Підприємства, установи, організації, посадові особи та
громадяни під час імпортування рослинної продукції зобов'язані:
   включати в торговельні договори (контракти) на поставку в
Україну із зарубіжних країн чи перевезення через територію України
насіння, рослин і продукції рослинного походження вимоги  з
карантину рослин України,  які  забезпечують  попередження
проникнення на територію України карантинних та інших небезпечних
шкідників, хвороб рослин і бур'янів;
   під час закупівлі за кордоном великих партій насіння, рослин
і продукції рослинного походження направляти за свій рахунок
державних інспекторів з карантину рослин для фітосанітарного
контролю у місцях відвантаження підкарантинних матеріалів  в
Україні.

   22. Насіння, рослини і продукція рослинного походження, які
заводяться в Україну із зарубіжних країн, підлягають обов'язковій
перевірці у пунктах надходження їх до вантажоодержувача  на
території України.

   23. Прикордонні пункти, через які здійснюється ввезення
насіння, рослин і продукції рослинного походження, визначаються за
узгодженням з Головною державною інспекцією з карантину рослин
України.

   24. Вивезення імпортної продукції рослинного походження із
морських, річкових портів (пристаней), аеропортів, залізничних
станцій і підприємств поштового зв'язку в межі країни допускається
після карантинної перевірки у разі  наявності  карантинних
сертифікатів, що видаються на кожну партію вантажу, чи штампа
встановленого зразка, який проставляється на вантажних документах
державними інспекторами з карантину рослин.

   25. Забороняється ввезення в Україну із зарубіжних країн
насіння, рослин і продукції рослинного походження, в яких виявлено
карантинні та інші небезпечні шкідники, хвороби рослин і бур'яни,
всі види культур живих грибів, бактерій, вірусів-збудників хвороб
рослин, а також комах, кліщів і нематод, що пошкоджують рослини,
за винятком зразків, які завозяться для наукових цілей.
   У разі виявлення вказаних карантинних об'єктів у вантажах
після прибуття в український порт (на залізничну станцію) державна
інспекція з карантину рослин зобов'язана надати рекомендації
власнику вантажу про його подальше використання.

   26. Порядок пропуску окремих плодів свіжих фруктів  і
городини, не заражених карантинними об'єктами, із зарубіжних країн
встановлюється Головною державною інспекцією з карантину рослин
України.

   27. Насіння, рослини чи посадковий матеріал, які становлять
особливу цінність і направляються на адресу науково-дослідних
установ, повинні за висновком державного інспектора з карантину
рослин пройти перевірку в інтродукційно-карантинному розсаднику.

   28. Насіння, рослини і продукція рослинного походження,
завезені в Україну із зарубіжних країн, у разі виявлення в них
карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і
бур'янів підлягають обов'язковому знезараженню хімічними чи іншими
засобами, очищенню від бур'янів,  висіву  чи  висадці  в
інтродукційно-карантинних розсадниках і оранжереях  з  метою
виявлення прихованого зараження  і  оздоровлення  вказаного
рослинного матеріалу, технічному переробленню чи використанню в
районах, де немає небезпеки розповсюдження виявлених шкідників,
хвороб рослин і бур'янів. Виявлення прихованого зараження в
окремих випадках може бати здійснено шляхом лабораторного аналізу.

   29. Карантинна перевірка насіння і посадкового матеріалу
проводиться відповідно до Положення про порядок  карантинної
перевірки імпортного насіннєвого і посадкового матеріалів на
території України, що затверджується Міністерством сільського
господарства і продовольства України і Українською академією
аграрних наук.

   30. Хімічне знезараження насіння, рослин  і  продукції
рослинного походження від карантинних та інших  небезпечних
шкідників і хвороб рослин на прикордонних пунктах з карантину
рослин, через які завозиться цей вантаж, проводиться обласними
фумігаційними загонами Державної служби з карантину  рослин
України.

   31. Знезараження насіння, рослин і продукції рослинного
походження, тари, транспортних засобів від карантинних та інших
небезпечних шкідників і  хвороб  рослин  проводиться  за
розпорядженням і під контролем державних інспекторів з карантину
рослин відповідно до інструкцій, що затверджуються  Головною
державною інспекцією з карантину рослин України:
   обласними фумігаційними загонами державної служби з карантину
рослин України, коли за карантинним  станом  продукції  є
необхідність проведення хімічного знезараження, безпосередньо на
прикордонних пунктах з карантину рослин;
   вантажоодержувачами в місцях надходження, реалізації  чи
використання продукції, коли провести знезараження за технічними
умовами неможливо безпосередньо на прикордонних  пунктах  з
карантину рослин чи в місцях відвантаження;
   транспортними організаціями або вантажоодержувачами, коли
ними проводилось вивантаження продукції рослинного походження,
транспортних засобів, заражених карантинними та іншими шкідливими
об'єктами, у всіх випадках, незалежно від карантинного стану
продукції рослинного походження, що перевозиться.

   32. У разі виявлення карантинних та інших  небезпечних
шкідників, хвороб рослин і бур'янів у насінні, рослинах, продукції
рослинного походження та в інших вантажах, завезених в Україну із
зарубіжних країн, стосовно яких не можуть бути вжиті ефективні
заходи з знезараження і очищення, ця продукція і вантажі за
вказівкою Головної державної інспекції з карантину рослин України
за узгодженням з представниками замовників-імпортерів повертаються
експортеру або знищуються.

   33. Транзитні вантажі, що містять насіння, рослини  і
продукцію рослинного походження, які перевозяться через територію
України, підлягають обов'язковій перевірці з  боку  органів
Державної служби з карантину рослин України.
   У разі виявлення у вказаних вантажах карантинних та інших
небезпечних шкідників, хвороб рослин або бур'янів ці вантажі
повинні бути затримані, знезаражені (з дозволу відправника) або
повернуті країні-експортеру.

   34. Насіння, посадковий матеріал, рослини, штами (раси)
збудників хвороб, інші біологічні об'єкти і продукція рослинного
походження, які вивозяться із України в зарубіжні країни, повинні
відповідати умовам, передбаченим міжнародними  договорами  з
карантину і захисту рослин, а також торговельними договорами
(контрактами) і не входити в Перелік біологічних об'єктів, які не
підлягають вивезенню з України, що затверджується Міністерством
сільського господарства і продовольства України.

   35. Організації, які займаються експортом насіння, рослин і
продукції рослинного походження, зобов'язані не пізніше ніж за 30
днів до можливого відвантаження вказаної продукції за межі країни
довести до відома органи Державної служби з карантину рослин про
відвантаження, спільно з ними визначити місця, звідки доцільно
проводити відвантаження продукції, а за 15 днів до відвантаження
пред'явити продукцію, що призначена на експорт, для перевірки і
лабораторної експертизи.

Новини
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.