08 грудня 2021р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Аграрні новини та оперативна статистика

14.05.2012всі новини дня

Сільське господарство України у 2011 році - Держстат України

Сільське господарство є однією з пріоритетних галузей національної економіки. Розвиток сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню матеріального добробуту населення, зміцненню економічної та продовольчої безпеки держави, зростанню її експортного потенціалу. Водночас, сільськогосподарський сектор виробництва - один з найбільш ризикових секторів економіки, оскільки на його розвиток великий вплив має дія природних факторів та біологічних чинників.

За попередніми розрахунками, у 2011р. частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному обсязі валової доданої вартості всіх галузей економіки склала 9,6% (у 2010р. - 8,7%).

У ринкових умовах господарювання для підприємств аграрного сектору економіки України одним із головних чинників розвитку виробництва є залучення інвестиційних і інноваційних ресурсів. У 2011р. суб'єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування у сільське господарство, мисливство, лісове господарство вкладено 18,2 млрд.грн. інвестицій в основний капітал, що на 32,0% більше, ніж у 2010р. Питома вага інвестицій у зазначені види економічної діяльності становить 7,7% від загальнодержавного обсягу інвестицій в основний капітал (у 2010р. - 7,2%). За рахунок коштів державного бюджету освоєно 317 млн.грн., що становить 1,7% інвестицій в основний капітал у цей вид діяльності. Слід зазначити, що вагому частку інвестицій у сільське господарство, мисливство, лісове господарство освоєно у рослинництві (71,0%).

У розвиток підприємств сільського господарства, мисливства, лісового господарства станом на 31 грудня 2011р. вкладено 813,4 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком з початку інвестування), що становить 1,6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну.

Одним із основних факторів розвитку аграрного сектору є земля. Площа сільськогосподарських угідь, які використовувались у сільськогосподарському виробництві, на початок 2012р. становила 37,1 млн.га (61% території України), з яких 31 млн.га - площа ріллі.

У 2011р. на території країни виробництвом сільськогосподарської продукції займалося 56 тис. аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, з яких 73,9% становлять фермерські господарства, 13,8% - господарські товариства, 7,4% - приватні підприємства, 1,6% - виробничі кооперативи, 0,6% - державні підприємства, 2,7% - підприємства інших форм господарювання. У цих підприємствах зосереджено 21,6 млн.га сільськогосподарських угідь. Господарськими товариствами використовувалося 49,6% цих угідь, фермерськими господарствами - 20,1%, приватними підприємствами - 15,8%, виробничими кооперативами - 4,1%, державними підприємствами - 2,5%, підприємствами інших форм господарювання - 7,9%. Із загальної кількості підприємств 48 тис. мають сільськогосподарські угіддя. З них 68,3% підприємств мають площу до 100 га, 14,9% - від 100 до 500 га, 5,4% - від 500 до 1000 га, 5,3% - від 1000 до 2000 га, 6,1% - понад 2000 га. Середній розмір підприємства з урахуванням фермерських господарств становить 384 га, без урахування фермерських господарств 1176 га сільськогосподарських угідь.

На 1 листопада 2011р. налічувалось майже 41 тис. фермерських господарств, у власності та користуванні яких знаходилося 4,3 млн.га сільгоспугідь, з них 4,2 млн.га ріллі. Середній розмір фермерських наділів у 2011р. проти 2010р. збільшився на 2,8 га і становив 106,1 га, у тому числі 103,1 га ріллі (на 1 січня 2011р. - 100,2 га). Площі земель фермерів розширяються як шляхом укрупнення самих господарств, так і оренди земельних часток (паїв). Орендовані землі фермерських господарств станом на 1 листопада 2011р. складали 80,8% загальної площі землі, яка є в їх користуванні.

У 2011р. середньооблікова кількість найманих працівників на підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, що займались сільським господарством та наданням пов'язаних з ним послуг, становила 560,8 тис. осіб.

Фонд оплати праці, нарахований за рік штатним працівникам сільського господарства становив 12116,3 млн.грн., або 3,6% загального фонду, що був нарахований в економіці країни.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств сільського господарства у 2011р. зросла проти 2010р. на 25,9%, але при цьому залишилась однією з найнижчих серед усіх видів економічної діяльності й становила 1801 грн.

Протягом 2011р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільського господарства скоротилася на 36,2% і станом на 1 січня 2012р. становила 25,6 млн.грн., що складає 2,6% загального боргу по країні. При цьому 13,8 млн.грн., або 53,9% заборгованої заробітної плати сконцентровано на підприємствах-банкрутах (суб'єктах господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом). На економічно активні підприємства припадало 41,0% загальної суми боргу, ще 5,1% - на економічно неактивні, які призупинили діяльність у попередніх роках.

У 2011р. у сільському господарстві отримано значний приріст загального обсягу продукції сільського господарства - 17,5%. Тенденція нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва відмічалася в усіх регіонах країни (від 6,0 до 41,6%). Значний внесок у загальний обсяг валової продукції зробили аграрні товаровиробники Черкаської (6,7% загального виробництва), Київської (6,6%), Дніпропетровської (6,2%) та Вінницької (6,1%) областей.

Загальні обсяги продукції збільшилися як у сільськогосподарських підприємствах (на 23,8%), так і в господарствах населення (на 12,3%). Значний приріст обсягів у підприємствах підвищив їх частку у загальному виробництві продукції сільського господарства до 47,3% у 2011р. (проти 44,9% у 2010р.). Хоча вклад господарств населення у загальне виробництво аграрної продукції проти 2010р. скоротився на 2,4 в.п. і склав 52,7%, все ж, вони і надалі залишаються основними виробниками сільськогосподарської продукції.

У ринкових умовах господарювання сільськогосподарські товаровиробники переорієнтувалися на виробництво продукції рослинництва, як більш рентабельної, це спонукало до змін у співвідношенні питомої ваги продукції рослинництва й тваринництва в загальному обсязі валової продукції сільського господарства. Частка продукції рослинництва в усіх категоріях господарств зросла з 45,6% у 1990р. до 63,7% у 2011р.

Саме досягнення значних приростів продукції у галузі рослинництва у 2011р. обумовило загальну позитивну тенденцію зростання обсягів виробництва у сільському господарстві. Проти 2010р. виробництво продукції рослинництва збільшилося на 28,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 36,2%, господарствах населення - на 21,5%. Частка останніх склала 52,1% загального обсягу продукції рослинництва. Рівень виробництва продукції рослинництва перевищено в усіх регіонах країни (від 11,4 до 72,8%).

Загальна посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2011р. порівняно з 2010р. збільшилась на 0,7 млн.га (на 2,7%) і становила 27,7 млн.га. В аграрних підприємствах посівні площі сільськогосподарських культур збільшилися на 2,6% (19,5 млн.га, або 70,4%), господарствах населення - збільшилися на 2,8% (8,2 млн.га, або 29,6%).

У 2011р. під зерновими культурами було зайнято 15,7 млн.га (56,7% загальної посівної площі), що на 4,2% більше проти 2010р. Частка озимих культур у зерновому клині склала 51,0% (8,0 млн.га), з яких під пшеницею було зайнято 6,5 млн.га (81% площ); ярих культур - 49,0% (7,7 млн.га). Серед ярих зернових культур найбільш поширеними були кукурудза (46,8% площ посівів, або 3,6 млн.га, що на третину більше, ніж у попередньому році), ячмінь (33,4%), на пшеницю яру припадало 3,6% площ.

Проти 2010р. розширення посівних площ зафіксовано під технічними культурами - на 2,0% (було відведено 7,4 млн.га), у т.ч. під олійними культурами - на 1,7% (6,9 млн.га), під цукровими буряками - на 6,3% (0,5 млн.га), під картоплею та овоче-баштанними культурами - на 3,1% (2,0 млн.га) і лише під кормовими культурами посіви скоротилися на 4,7% ( склали 2,5 млн.га).

У сільськогосподарських підприємствах переважну частку посівів займали зернові (60,2%) та технічні культури (32,8%), тоді як у господарствах населення під зерновими знаходилось 48,7% посівів, під картоплею та овоче-баштанними - 23,5%, під кормовими культурами - 15,0%.

У 2011р. виробництвом зернових і зернобобових культур займалося 36,5 тис. аграрних підприємств, соняшнику - 22,3 тис., цукрових буряків - 2,1 тис., сої - 6,6 тис., ріпаку озимого - 4,3 тис. підприємств. Цими господарствами вироблено 44,2 млн.т зернових і зернобобових культур, у середньому по 39,0 ц з 1 га зібраної площі, 7,3 млн.т соняшнику (по 19,0 ц з 1 га), 17,1 млн.т цукрових буряків (по 370,9 ц з 1 га), 2,2 млн.т сої (по 20,5 ц з 1 га), 1,3 млн.т ріпаку озимого (по 17,5 ц з 1 га). Слід зазначити, що продуктивність великотоварних підприємств значно вища за середній показник по цій категорії виробників. Так, 2,3 тис. виробників зернових і зернобобових культур з обсягом виробництва понад 5,0 тис.т кожний отримали з одного гектара на 10,5 ц збіжжя більше, ніж у середньому по аграрних підприємствах.

Слід зазначити, що у 2011р. отримано рекордний за роки незалежності врожай зернових і зернобобових культур (у 2008р. було 53,3 млн., у 1990р. - 51,0 млн.т) переважно за рахунок підвищення їхньої врожайності до середньосвітового рівня. Такий урожай зернових культур зумовлено, в першу чергу, значним зростанням виробництва зернової кукурудзи, питома вага якої досягла 40% у загальному валовому зборі зерна (при середньому показнику за десять років 21%).

Зерна продовольчих культур зібрано 23,7 млн.т (42% загального обсягу), що на 34% більше, ніж у 2010р. Слід відмітити і досить високий урожай пшениці, що є третім показником за роки незалежності. У 2011р. проти попереднього року більш, ніж у 2 рази, зросло виробництво такої соціально важливої культури як гречка, на 15% - рису (обсяг виробництва став найбільшим показником за роки незалежності), у 2,4 раза - проса.

У 2011р. зібрано найвищий за останні десять років урожай соняшнику; зафіксовано рекордний за всю історію урожай картоплі; переважно за рахунок зростання урожайності проти 2010р. збільшено в 1,4 раза виробництво цукрових буряків.

Отримані у 2011р. обсяги виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції зумовили найвищі за роки незалежності рівні виробництва на одну особу зернових культур (1242 кг), соняшнику (190 кг), цукрових буряків (410 кг), картоплі (531 кг), овочів (215 кг) та яєць від птиці всіх видів (409 штук).

Виробництво продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами залишилось прибутковим. За попередніми підсумками господарської діяльності сільгосппідприємств (крім малих) у 2011р. рентабельність виробництва продукції рослинництва становила 31,8%, проти 26,7% у 2010р.

Прибутковим було вирощування соняшника (57,9%), ріпаку (31,9%), зернових культур (25,4%), картоплі (19,7%). Суттєво зросла рентабельність виробництва цукрових буряків - з 16,7% у 2010р. до 36,5% у 2011р.

Населенням у 2011р. вироблено 97% картоплі, 91% баштанних культур, по 84% овочів, плодів і ягід, 22% зерна, 16% соняшнику та 9% цукрових буряків.

Одним із визначальних елементів у системі заходів щодо нарощування обсягів і підвищення врожайності сільськогосподарських культур є застосування добрив. Під урожай 2011р. сільськогосподарськими підприємствами, крім малих, на площі 14,2 млн.га (75,7% посівних площ) унесено 1,3 млн.т мінеральних добрив (у поживних речовинах), що на 19,1% більше рівня 2010р. У середньому на 1 га загальної посівної площі внесено по 68 кг добрив проти 58 кг у 2010р. Із загальної кількості мінеральних добрив 63,9% використано під зернові культури, 32,5% - під технічні, 1,3% - під картоплю й овочеві культури. У структурі внесених мінеральних добрив найбільшу питому вагу займали азотні добрива (71,2%), на фосфорні та калійні припадало відповідно 15,4% та 13,4% обсягу.

Органічні добрива (9,8 млн.т, або на 0,3% менше рівня 2010р.) внесено на площі 0,4 млн.га, що складає лише 2,0% загальної площі посівів. Органіка переважно (48,2%) вносилась під зернові культури (4,7 млн.т, або на 6,5% більше проти 2010р.) та під технічні культури - 27,1% (2,7 млн.т, або на 0,8% більше).

Для покращення якості ґрунтів аграрними підприємствами, крім малих, у 2011р. проведено вапнування ґрунтів на площі 78,3 тис.га, гіпсування ґрунтів - на 7,2 тис.га. У ґрунт унесено 340,0 тис.т вапняного борошна та інших вапнякових матеріалів, 19,9 тис.т гіпсу й інших гіпсовмісних порід. Площа, на якій застосовувалися засоби захисту сільськогосподарських рослин, становила 13,3 млн.га, у т.ч. пестициди - 12,0 млн.га, що відповідно на 8,8% і на 10,4% більше показників 2010р.

У вартісній структурі реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукція рослинництва займає майже 70%. У 2011р. порівняно з 2010р. її продано більше на 3%. Частка зернових культур у загальному обсязі реалізації продукції рослинництва склала 49,1%, олійних культур - 32,7%.

Продаж комерційним господарюючим суб'єктам є основним напрямом збуту продукції для сільськогосподарських підприємств, на який припадає 83,8% усієї реалізованогованої продукції рослинництва. У 2011р. сільськогосподарські підприємства за цим напрямом реалізували 82,7% зернових культур, 90,5% олійних культур, 87,5% картоплі, 75,9% баштанних культур, 48,8% винограду. На ринку і безпосередньо переробним підприємствам реалізовано 12,8% рослинницької продукції. За цими напрямами було продано 92,9% цукрових буряків, 52% овочів, 47,9% плодів та ягід.

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами продукції рослинництва, що склалися у 2011р., зросли проти 2010р. на 15,7%.

У загальній вартості експорту сільськогосподарської продукції і продовольства продукція рослинного походження становила 43,2%. При цьому, 65,4% загального обсягу експорту продукції рослинництва припадало на зернову групу, 25,9% - на насіння і плоди олійних рослин. Експорт зерна в натуральному вимірі за 2011р. склав 14,1 млн.т, що більше показника попереднього року на 1,8%. У вартісному вимірі експорт зернових культур збільшився на 46,6% за рахунок збільшення поставок кукурудзи та пшениці. Найбільші поставки кукурудзи здійснювалися до Єгипту, Іспанії, Ірану, Португалії, Нідерландів, пшениці - до Іспанії, Туреччини, Єгипту, Ізраїлю та Тунісу. Порівняно з 2010р. на 32,2% збільшився обсяг експорту насіння і плодів олійних рослин (основні поставки до Туреччини, Польщі, Італії, Франції та Нідерландів), на 4,1% - їстівних плодів та горіхів.

На продукцію рослинництва припадає 28,6% всього імпорту сільськогосподарської продукції та продовольства. В обсязі імпорту продукції рослинництва найбільшу частку займають їстівні плоди та горіхи - 37,6%, а також кава, чай - 16,9%.

У загальному обсязі валової продукції за 2011р. частка продукції тваринництва склала 36,3%. Проти 2010р. обсяг виробництва продукції тваринництва збільшився на 2,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах - на 6,2%, у господарствах населення - скоротився на 0,5%. Частка останніх у загальному обсязі тваринницької продукції скоротилась на 1,6 в.п. і склала 53,7%. Перевищення рівня виробництва 2010р. у тваринництві відбулося в усіх регіонах, крім Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської та Черкаської областей. Найбільший приріст продукції (8,7-6,0%) отримано в господарствах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

Протягом 2011р. зберігалась негативна тенденція скорочення загального поголів'я сільськогосподарських тварин. На 1 січня 2012р. в країні нараховувалось 4425,8 тис. голів великої рогатої худоби, що на 68,6 тис. голів, або на 1,5% менше порівняно з початком 2011р., у т.ч. у сільгосппідприємствах - 1510,6 тис. голів (на 15,8 тис. голів, або на 1% менше), у господарствах населення - 2915,2 тис. голів (на 52,8 тис. голів, або на 1,8% менше).

Поголів'я корів в аграрних підприємствах (583,7 тис. голів) зменшилось на 0,9%, у господарствах населення (1998,5 тис. голів) - на 2,1%, що зумовило загальне скорочення показника на 1,9%.

У 2011р. поголів'я свиней зменшилось на 7,4% і становило 7373,2 тис. голів, у т.ч. в аграрних підприємствах - на 8,4% (3319,2 тис. голів), у господарствах населення - на 6,5% (4054,0 тис. голів).

Уперше за останнє десятиріччя зафіксовано падіння загального поголів'я птиці всіх видів, яке порівняно з початком 2011р. скоротилося на 1,5%, або на 3,1 млн. голів (становило 200,8 млн. голів), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 4,4%, або на 4,8 млн. голів (105,7 млн. голів) при зростанні поголів'я птиці всіх видів

Деяке збільшення поголів'я у 2011 році зафіксоване лише по вівцях і козах - на 0,4% (становило 1739,4 тис. голів) за рахунок зростання стада у господарствах населення на 1,1% (1449,4 тис. голів). Водночас в аграрних підприємствах спостерігалось зменшення поголів'я овець і кіз на 2,8% (290 тис. голів).

У господарствах населення зосереджена значна частина поголів'я худоби та птиці: на початок 2012р. вони утримували майже дві третини (65,9%) поголів'я великої рогатої худоби (у т.ч. корів - 77,4%); 55% свиней; 83,3% овець та кіз; 47,3% птиці всіх видів.

На початок 2012р. в аграрних підприємствах дві третини поголів'я великої рогатої худоби утримувалось товаровиробниками з чисельністю стада від 500 до 2999 голів (929 сільгосппідприємств, або 23,2% кількості підприємств, що вирощували велику рогату худобу); майже половина поголів'я свиней утримувалась на підприємствах із чисельністю стада понад 5 тис. голів (100 підприємств, або 2,4%); 98% птиці всіх видів - із чисельністю понад 50 тис. голів (174 підприємства, або 26,1%).

У 2011р. обсяг вирощування худоби та птиці (в живій вазі) перевищив рівень 2010р. на 1,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 5,0%, а в господарствах населення показник знизився на 3,1%. В аграрних підприємствах показник 2010р. перевищено за рахунок зростання обсягів вирощування свиней та птиці всіх видів, відповідно на 9,7% та 4,3%. Середньодобові прирости свиней на вирощуванні та відгодівлі збільшились на 8,9% (склали 414 г), великої рогатої худоби - на 4,3% (481 г), проте обсяги вирощування великої рогатої худоби із року в рік скорочуються (у 2011р. проти 2010р. на - 2,4%).

Якщо тваринництво аграрних підприємств характеризувалося інтенсивністю господарювання (загальні обсяги вирощування худоби та птиці перевищували обсяги реалізації тварин на забій на 4,9%), то у господарствах населення обсяги реалізації худоби та птиці на забій випереджали обсяги їх вирощування.

Загальне виробництво м'яса (у забійній вазі) у 2011р. становило 2,1 млн.т, що на 4,1% більше порівняно з 2010р. Зростання виробництва м'яса спостерігалось як в аграрних підприємствах (на 80,9 тис.т, або на 7,1%), так і в господарствах населення (на 3,9 тис.т, або на 0,4%). У структурі виробництва м'яса сільськогосподарськими підприємствами найбільшою була питома вага м'яса птиці всіх видів (66,7% загального обсягу), а господарства населення надавали перевагу виробництву яловичини та телятини (32,5%) і свинини (43,0%).

У 2011р. в аграрних підприємствах (без врахування дотацій та доплат) відчутно зменшилася збитковість вирощування на м'ясо великої рогатої худоби, яка становила мінус 25,1% проти мінус 35,9% у 2010р., свиней - мінус 3,9% проти мінус 7,8%, а також виробництво вовни - мінус 71,7% проти 82,2%. Поряд з цим, ще більш збитковим стало вирощування овець та кіз на м'ясо (мінус 41,1% проти мінус 29,5%).

Порівняно з 2010р. відбулося зростання (на 10,8%) середніх цін реалізації худоби та птиці: на 28,5% зросли ціни продажу великої рогатої худоби, на 9,5% - свиней, на 7,5% -птиці; на 3,5% - молока і молочних продуктів, на 10,8% - яєць. При цьому, середні ціни реалізації продукції тваринництва зросли на 9,2%.

У загальному обсязі реалізації худоби та птиці за 2011р. 68,2% займав продаж комерційним господарюючим суб'єктам, 24,2% - безпосередньо переробним підприємствам, 6,9% -на ринках, 0,7% - реалізовано населенню в рахунок оплати праці.

У загальному обсязі закупленої переробними підприємствами худоби та птиці 77,1% (343,5 тис.т) припадало на сільськогосподарські підприємства. Крім того, переробними підприємствами (в т.ч. птахофабриками) використано для переробки 1020,9 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 14% більше, ніж у 2010р.).

Сума виплати дотацій сільгосппідприємствам (крім малих) за реалізовану переробним підприємствам худобу та птицю (в живій вазі) склала 8,4 млн.грн., у т.ч. велику рогату худобу -1,4 млн.грн., свині -0,6 млн.грн., птицю -6,4 млн. грн.

За 2011р. експорт м'яса та їстівних субпродуктів з України у вартісному вимірі збільшився у порівнянні з попереднім роком у 2,2 раза і склав 197,9 млн.дол. США. Основні країни-експорти яловичини - Російська Федерація, Казахстан, домашньої птиці - Казахстан, Молдова та Російська Федерація.

Загальний обсяг імпорту м'яса та їстівних субпродуктів у 2011р. становив 292,1 млн.дол. США і скоротився проти 2010р. на 36,2%. У загальній вартості імпорту м'яса та їстівних субпродуктів 55% припадало на поставки свинини (160,6 млн.дол. США), 20,7% - м'яса та їстівних субпродуктів свійської птиці (60,4 млн.дол. США), 11,2% - субпродукти їстівні великої рогатої худоби (32,7 млн.дол. США), 8,3% - сала, свинячого жиру і жиру свійської птиці (24,2 млн.дол. США).

Через скорочення поголів'я корів, навіть за умови зростання продуктивності молочного стада, загальне виробництво молока у 2011р. скоротилось на 1,4% і склало 11,1 млн.т, у т.ч. у господарствах населення - на 2,1% (8,8 млн.т, або 79% загального обсягу); сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво молока на 1,3%. Середньорічний надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок року, в господарствах усіх категорій склав 4174 кг (на 92 кг, або на 2%, більше проти 2010р.), у

т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - 4109 кг (на 134 кг, або на 3%, більше), у господарствах населення - 4192 кг (на 82 кг, або на 2% більше).

Виробництво молока у 2011р. залишилося рентабельним, порівняно з 2010р. прибутковість його підвищилася - з 17,9% до 18,4%. Середня ціна реалізації молока проти 2010р. зросла на 3,5% і склала 3041,6 грн. за т. Переробні підприємства залишаються основними партнерами сільгосппідприємств, так як їх частка у загальному обсязі продажу молока склала 94,6%. Загальні обсяги реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) молока збільшилися на 2,9% і становили 2061,3 тис.т.

У 2011р. виплати дотацій за реалізацію молока та молочних продуктів на переробні підприємства становили 5,2 млн.грн.

У 2011р. експортовано молока і молочних продуктів на 593,3 млн.дол. США, що на 9,2% більше в порівнянні з 2010р. Основну частину (75%) вартості експорту молочних продуктів складали сири всіх видів (445 млн.дол. США, або 80,3 тис.т) та 16% - молоко і вершки згущені (95,1 млн.дол. США, або 36,9 тис.т).

Обсяг імпорту молока і молочної продукції у 2011р. зріс проти 2010р. на 20,1% і становив 133,4 млн.дол. США. Основними імпортними молочними продуктами залишаються сири, масло вершкове та інші жири, вироблені з молока. Так, за 2011р. сирів усіх видів імпортовано 12,2 тис.т на 68 млн.дол. США (51% вартісного обсягу), масла вершкового та інших жирів з молока - 5 тис.т на 25,8 млн.дол. США (відповідно 19,3%).

У 2011р. зафіксоване найвище за роки незалежності виробництво яєць у господарствах усіх категорій (18,7 млрд.шт.), що більше показника 2010р. на 9,6%. Це відбулося за рахунок зростання їхнього виробництва як в аграрних підприємствах на 14,5% (становило 11,7 млрд.шт. при зростанні несучості курей-несучок з 281 до 286 яєць, або на 1,8%), так і в господарствах населення - на 2,2% (7,0 млрд.шт.).

Аграрними підприємствами у 2011р. збільшено продаж яєць на 14,6% (10,8 млрд.шт.). У структурі реалізації яєць основним каналом збуту залишаються комерційні господарюючі суб'єкти, частка яких у 2011р. склала 80,8%, на ринку - 17,1%, населенню в рахунок оплати праці - 0,5%, переробним підприємствам - 1,6%. Середня ціна реалізації яєць проти 2010р. зросла на 10,8% і склала 521,5 грн. за тис.шт. Рівень рентабельності яєць значно підвищився і становив 37% проти 18,6% у 2010р.

У 2011р. обсяг експорту яєць птиці всіх видів і яйцепродуктів порівняно з 2010р. зменшився на 3,4% і склав 82,7 млн.дол. США, імпорт також зменшився на 30% і становив 16,9 млн.дол. США.

У виробництві окремих видів продукції тваринництва значну частку складають великотоварні підприємства. Так, у 2011р. підприємствами з обсягом виробництва понад 10 млн.т (0,3% загальної кількості) вироблено 56% м'яса (у живій вазі); підприємствами з обсягом виробництва понад 50 млн.шт. (9,1%) - 85% яєць від птиці усіх видів.

Співвідношення цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію та промислову продукцію, що споживалася в аграрному секторі, протягом дев'яти місяців 2011р. спостерігалося перевищення (від 1,5 до 6,5 в.п.) індексів цін реалізації продукції сільського господарства над індексами цін спожитої промислової продукції. Починаючи з січня-жовтня і до кінця року,

зокрема, через різке зниження цін на основні види продукції рослинництва, склалося перевищення індексів цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження над ціновими індексами реалізації продукції сільського господарства. У цілому за рік індекси становили, відповідно 118,6% та 113,6%.

Результати діяльності аграрного сектору, а саме наявність необхідної сировинної бази, мають значний вплив на роботу підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв. За підсумками 2011р. обсяги виробленої продукції у галузі залишились на рівні попереднього року. Отримано приріст продукції у м'ясній промисловості (5,2%), переробленні та консервуванні овочів та фруктів (10,4%), виробництві цукру (41,1%), олії та жирів (4,5%). Водночас зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві напоїв (на 9,2%), борошномельно-круп'яній, кондитерській та молочній промисловості (відповідно на 2,7%, 3,5% та 6,7%).

Динамічний розвиток харчової промисловості привертає увагу іноземних інвесторів до даної галузі економіки. Так, обсяг прямих іноземних інвестицій у підприємства харчової промисловості на 31 грудня 2011р. становив 2065,7 млн.дол. США, що складає 4,2% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну.

Продукція сільського господарства і харчової промисловості формує значну частину українського експорту. За 2011р. експортовано продукції сільського господарства і харчової промисловості на 12,8 млрд.дол.США (на 2,9 млрд.дол.США більше, ніж за 2010р.), що становить 18,7% вартості експорту України (проти 19,3% у 2010р.).

У 2011р. було імпортовано сільськогосподарської продукції і продовольства на 6,3 млрд.дол.США (на 0,6 млрд.дол.США більше, ніж у попередньому році). У вартісній структурі імпорту країни частка даної продукції склала 7,7% (у 2010р. - 9,5%).

У загальній вартості експортованої сільськогосподарської продукції та продовольства частка готових харчових продуктів складала 23%. У 2011р. експорт готових харчових продуктів з України у вартісному вимірі збільшився у порівнянні з попереднім роком на 14,3% і склав 2939 млн.дол. США, у тому числі за рахунок збільшення поставок цукру - на 17,1%, який найбільше експортувався до Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану та Грузії. На готові харчові продукти припадає 47.7% від загального обсягу імпорту продукції сільського господарства і харчової промисловості. Імпорт готових харчових продуктів збільшився на 20.8% і склав 3026,5 млн.дол. США.

У загальній вартості експортованої сільськогосподарської продукції та продовольства частка жирів та олій тваринного або рослинного походження складала 26,5%. За 2011р. експорт жирів та олій тваринного або рослинного походження збільшився у порівнянні з попереднім роком на 29,8% і склав 3396,4 млн.дол.США, у тому числі збільшилися поставки олії соняшникової - на 32,7%. Імпорт жирів та олій тваринного або рослинного походження також збільшився на 3,8% і склав 468,7 млн.дол.США.

Зміни в насиченні внутрішнього ринку сільськогосподарською продукцією та продовольством, а також купівельної спроможності населення вплинули на рівні споживання основних продуктів харчування населенням України. За попередніми розрахунками у 2011р. проти 2010р. збільшилося споживання яєць на 6,9% і становило 310 штук на одну особу, овочів та баштанних продовольчих культур - на 15,1% (165,2 кг), плодів, ягід та винограду - на 10,2% (52,9 кг), картоплі - на 5,5% (136,0 кг), цукру - на 1,1% (37,5 кг). Проте споживання м'яса та м'ясопродуктів зменшилося і становило 51,1 кг на рік, або 98,3% до попереднього року, молока і молочних продуктів - 204,9 кг (99,3%), хліба та хлібопродуктів - 109,9 кг (98,7%), риби - 13,2 кг (91%), олії - 13,5 кг (91,2%).


джерело: Держстат України

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1   2   3   4   5 
  6   7   8   9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30  31       
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Переробка та якість продукції
Ціни
Екологія
Погода


  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.