26 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Аграрні новини та оперативна статистика

18.09.2014всі новини дня

Сучасні технології і техніка для збирання цукрових буряків

В.Д. Гречкосій, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту НУБіП України

Збирання цукрових буряків – завершальний, відповідальний і трудомісткий процес механізованої технології виробництва продукції. Затрати робочого часу (праці) на збирання цукрових буряків складають 20-25% від всіх загальних затрат.

Від чіткої організації цього процесу, раціонального використання збиральної техніки і транспортних засобів залежить своєчасність і якість виконання робіт з мінімальними втратами врожаю і затратами праці й коштів.

Слід мати на увазі, що в осінній період цукрові буряки продовжують інтенсивний приріст врожаю і накопичення цукру. За даними ННЦ «Інститут цукрових буряків» НААН України, приріст маси коренеплоду тільки за вересень склав 73,5 г, а цукристість збільшилась на 1,85%. З розрахунку на гектар додатковий приріст коренеплодів дорівнює 70-80 ц, а цукру – 12-15 ц.

Дослідження багатьох вчених свідчать про значний приріст урожайності і цукристості буряків у осінній період, особливо у вересні – першій половині жовтня     (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка урожайності і цукристості буряків у серпні-листопаді місяцях.

Практика свідчить, що для максимального отримання результату від осінніх приростів маси коренеплодів і накопичення в них цукру, масове збирання цукрових буряків у основній зоні бурякосіяння України (Лісостеп) доцільне з 20 вересня до 25 жовтня. За даними ННЦ «Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України при розрахунку потреби у бурякозбиральній техніці необхідно врахувати, що в цей період кількість робочих днів становить у середньому від 18 до 20.

Перед збиранням необхідно провести агротехнічну оцінку стану рослин, зокрема ширину основних і стикових міжрядь, відстань між рослинами в рядку, урожайність гички і коренеплодів, їх розміщення відносно поверхні поля і осьової лінії рядка. Ці відомості необхідно мати для правильної технологічної наладки збиральних машин.

Перед масовим збиранням цукрових буряків поле розбивають на загінки (рис. 2).

Готують перевалочні майданчики.  Їх розміщують на краю поля біля дороги. На майданчику повинна розміститись, як мінімум, добова кількість  коренеплодів, збираних перевалочно. При використанні навантажувачів-очищувачів цукрових буряків типу СПС-4,2 ширина майданчика має бути 6-8м, для машин країн дальнього зарубіжжя типу RL 350V, Terra Felis 2,
Euro-Maus 4 та ін. – 13-15м. Поверхню майданчика очищують від рослинних решток, вирівнюють бульдозером і розпушують верхній шар грунту на глибину, що не перевищує глибини ходу робочих органів живильника навантажувача (5-7 см), легкими дисковими боронами. Для орієнтування транспортних засобів при укладанні коренеплодів і забезпечення прямолінійності кагату посередині майданчика проводять маркерну лінію.

Рис. 2. Схема розбивки поля на загінки для 6-рядних збиральних машин:

         1, 2, 3 – номери загінок по 240 рядків; 6 – кількість збираних рядків з кожного боку загінки при розбивці поля;  H – кінцеві ділянки поворотних смуг, які збираються вручну; С – стикові міжряддя (межі загінок).

Розміри кагату за шириною не повинні перевищувати ширину робочого захвату живильника навантажувача типу СПС-4,2 – 3,0-3,5 м і за висотою 1,0-1,2 м, для машин країн дальнього зарубіжжя відповідно 8-10 м і 3-4 м. Це сприятиме ефективній роботі навантажувачів-очищувачів цукрових буряків. З перевалочних майданчиків коренеплоди доцільно вивезти на цукровий завод протягом доби. За добу у кагаті вони втрачають 0,8-1,4%, а залишені на полі за збиральними машинами – до 8% маси.

Цукрові буряки можна збирати трьома способами: потоковим, потоково-перевалочним і перевалочним. При потоковому способі коренеплоди навантажуються з-під збиральних машин в транспортні засоби і доставляються на завод. Гичка збирається також в транспортні засоби і відвозиться до місця силосування або згодовування. Останнім часом впроваджується техніка і технологія збирання гички з розкиданням по полю як органічне добриво.

При потоково-перевалочному способі частина коренеплодів з-під збиральних машин доставляється транспортними засобами на цукровий завод, а інша частина – на перевалочний майданчик.

При перевалочному способі всі коренеплоди з-під збиральних машин доставляються на перевалочний майданчик, а потім навантажуються в транспортні засоби і доставляються на завод.

Найбільш економічно вигідний потоковий спосіб збирання врожаю, бо будь-яка перевалка потребує додаткових витрат праці й коштів, а також спричиняє до додаткових втрат врожаю. Проте він потребує додаткової кількості транспортних засобів і суворої узгодженості їх роботи із збиральними машинами. Але навіть за цієї умови  можливі порушення потоковості процесу через вихід з ладу транспортного засобу, черги на цукровому заводі та ін.

Тому ННЦ «Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України» віддає перевагу потоковому способу збирання врожаю у поєднанні з перевалочним диференційовано залежно від віддалі перевезення коренеплодів: до 15 км – доля перевалки має становити до 30%, до
16-20 км –50%, більше 20 км – до 70% всього обсягу врожаю. Залежність транспортних засобів від роботи бурякозбиральних машин можна зменшити за наявності причіпних бункерів-накопичувачів-перевантажувачів коренеплодів типу Franz Kleine LS 18 11, агрегатованих з тракторами. Проте вони поки що випускаються лише за окремим замовленням.

Перевалочний спосіб збирання врожаю використовується, як виключення, при складних погодних умовах, зокрема високій вологості грунту. У цьому випадку коренеплоди дуже забруднені землею. Після підсихання в кагаті на перевалочному майданчику і додаткового очищення при навантажуванні в транспортні засоби їх можна доставляти на цукровий завод.

Збиральні машини повинні забезпечувати відповідну до агровимог якість роботи (табл. 1).

Сучасна техніка для збирання цукрових буряків задовольняє агротехнічні вимоги щодо якості робіт.

За конструктивними особливостями і технологічним процесом роботи сучасні машини можуть збирати цукрові буряки за одно,- дво- або трифазним способом. Найпоширенішим способом збирання в Західній Європі і Україні стає однофазний, тобто комбайновий спосіб.

Таблиця 1. Агротехнічні вимоги до якості збирання цукрових буряків

Показник

Вимоги і допуски

Збирання гички

Зрізування головок коренеплодів

Прямий – 90% (косий – до 10%)

Гладенький – 98% (+2%)

Без сколювання – 100% (-2%)

Знаходження площини зрізування

Не нижче рівня основи нижніх зелених черешків гички (не вище 2см від вершка головки коренеплоду)

Кількість коренеплодів зі зрізом вище 2см від вершини головки

До 5%

Відходи маси головок в гичку при обрізуванні

До 5% (-2%)

Загальні втрати зеленої маси гички при збиранні на корм

До 10% (-5%)

Кількість землі від маси вороху гички

До 0,5% (-0,3%)

Кількість коренеплодів, вибитих з грунту робочими органами

0(+0,1%)

Спосіб збирання

Потоковий або з розкиданням по полю

Збирання коренеплодів

Повнота викопування коренеплодів робочими органами

98,5% (+1,5%)

Втрати коренеплодів і їх частин в грунті і на поверхні поля

До 1,5% (-0,5%)

Пошкодження коренеплодів:

    - всього,

    - у тому числі значні

 

До 20% (±5%)

До 5% (± 2%)

Забрудненість вороху коренеплодів:

      - загальна,

      - у тому числі зеленою масою

 

 

До 10% (±2%)

3,0% (-1,5%)

Спосіб збирання

Потоковий (потоково-перевалочний)

Навантаження коренеплодів

Повнота підбирання вороху коренеплодів навантажувачем-очищувачем з кагату

До 99,5% (-0,5%)

Засміченість землею

До 1,0%

Кількість сильно пошкоджених коренеплодів

До 3,0% (±1,0%)

Так, на українських полях успішно використовується самохідний бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10 «Тернопіль» (див. табл. 2
та рис. 3), який замінює три окремі машини – гичкозбиральну БМ-6Б, доочисник коренеплодів ОГД-6А і коренезбиральну КС-6Б, які використовуються при двофазному збиранні, а також гичкозбиральну БМ-6Б, копач-валкоутворювач КВЦБ-1,2 чи АЗК-6-01 і підбирач-навантажувач коренеплодів ПНБВ-1,6 чи АЗК-6-02 для трифазного способу збирання.

Самохідний бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10 „Тернопіль” виконує за один прохід такі операції: зрізання і розкидання гички по полю, дообрізання залишків гички з головок коренеплодів, їх викопування, очищення від грунту і рослинних решток, накопичення в бункері з наступним вивантажуванням у польові кагати на перевалку або в кузов транспортних засобів. Коренеплоди з-під комбайна можуть також подаватись в транспортний засіб, що рухається поруч.

Основним типом викопувальних робочих органів комбайна є активні дискові копачі. За окремим замовленням комбайн може комплектуватись ротаційно-вилчастими, лемішно-віброколивальними або копачами типу „пасивний диск-леміш”.

Комбайн обладнано автоматизованою системою водіння по рядках буряків, а також системами автоматичного контролю технічних і технологічних параметрів. Він виготовлений в основному з вітчизняних комплектуючих, а двигун ЯМЗ-236ДК і комфортабельна кабіна „Дон‑Вектор” виробництва Росії. На новому бурякозбиральному комбайні КС‑6Б‑10 „Тернопіль” встановлено гідравліку італійської фірми Bondioli&Pavesi і німецької HANSA FLEX.

За даними досліджень НДІ „Украгропромпродуктивність” витрата палива на зібраний гектар цукрових буряків комбайном КС-6Б-10 менша на 50,4-54,5 %, а затрати праці в 2,56-2,74 рази менші, ніж комплексом машин у складі БМ-6Б + ОГД-6А + КС-6Б. Це свідчить про значні переваги однофазного способу збирання врожаю комбайном КС-6Б-10.За таким же (однофазним) способом працюють бурякозбиральні комбайни провідних європейських фірм – Franz Kleine і Holmer (Німеччина), Matrot і Moreau (Франція), ТІМ (Данія), Agrifac (Нідерланди) та ін.

Незважаючи на те, що бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10 «Тернопіль» у 3-4 рази дешевший від зарубіжних аналогів і позитивно зарекомендував себе у використанні, він більше не випускається. Натомість за сприяння нашої держави відбувається імпорт зарубіжної техніки. Буряківництво України вкрай потребує вітчизняного бурякозбирального комбайна.

Одними з найпоширеніших в Україні є збиральні машини фірмFranz Kleine, Holmer і Matrot, зокрема комбайни SF-10-2, SF 20, TERRA-DOS і M-41 (табл. 2).

Комбайн SF-10-2 має оригінальний подрібнювач гички, яким передбачено керувати і переналагоджувати в залежності від умов роботи безпосередньо з кабіни. Подрібнена гичка може укладатись між рядками буряків або розкидатись по шести суміжно викопаних рядках.

Таблиця 2. Технічна характеристика комбайнів для збирання цукрових буряків

Показники

Марка

КС-6Б-10 «Тернопіль»

SF10-2

SF 20

M-41

TERRA-DOS

Марка двигуна

ЯМЗ-236ДК

Wolvo Penta TWD 1240

Wolvo Penta TWD 1240 VE

Deutz BF6M1015C

MAN D 2866 LF 09

Номінальна потужність, кВт/к.с.

185/252

275/374

310/422

261/355

308/420

Робоча швидкість руху, км/год

5-10

6-12

0-12

6-12

0-12,4

Кількість збираних рядків

6

6

6

6

6

Ширина міжрядь, см

45

45 або 50

45 або 50

45; 48,5 або 50,8

VPV 45-50; 45-48

Продуктивність за годи-ну основного часу, га

1,35-2,70

1,62-3,24

1,62-3,24

1,60-3,20

1,7-3,3

Місткість бункера, (м3/т)

5/3,7

15/11

30/20,5

4,5

24/17,7

Тривалість виванта-ження бункера, хв.

1

1

1

1

1

Габаритні розміри, м:

 

 

 

 

 

- довжина

9,40

10,40

12,00

10,55

12,00

- ширина

3,50

4,00

3,30

3,50

3,30

- висота

3,95

3,38

3,90

4,00

3,98

Маса комбайна, кг

11800

16220

21000

15100

19000

Виготовлювач

ВАТ «ТКЗ»

(Україна)

Franz Kleine

(Німеччина)

Matrot

(Франція)

Holmer

(Німеччина)

Віброкопачі якісно забирають коренеплоди з грунту. Частота коливання і якість їх роботи контролюються з кабіни. Коренеплоди ретельно очищуються п’ятьма роторами і подаються в бункер комбайна місткістю 15 м3 або в спеціальний причіп (бункер) марки LS 18 11 місткістю 26,5 м3, агрегатований з трактором кл. 2. Причіпний бункер Franz Kleine LS 18 11 здатний накопичувати близько 18 т коренеплодів і перевантажувати в інші транспортні засоби або доставляти в бурти на край поля. Він реалізується за окремим замовленням.

Бурякозбиральний комбайн SF 10-2 відрізняється комфортабельністю і надійністю. Звукоізольована кабіна забезпечує механізатору оптимальні умови роботи, за замовленням оснащується кондиціонером. Бортовий комп’ютер, який встановлено на комбайні, видає інформацію про швидкість руху та продуктивність. В кабіні знаходиться також радіоприймач.

Рис. 3. Загальний вигляд бурякозбирального комбайна КС-6Б-10 «Тернопіль»

Бурякозбиральні комбайни фірми Franz Kleine, зокрема SF 20, обладнано інтегральним подрібнювачем гички з розкиданням її між рядками цукрових буряків по площі шести попередньо викопаних рядків. Подрібнювач переналагоджується безпосередньо з кабіни механізатора. Подрібнювач гички обладнано поперечним шнековим транспортером з гідроприводом, безступінчастим регулюванням частоти обертання і реверсивним пристроєм.

Змінити ширину захвату віброкопачів у міжряддях з 45 на 50 см і навпаки, а також висоту зрізування головок коренеплодів можна безпосередньо з кабіни механізатора.

Комбайн SF 20 відзначається якісним тристадійним чищенням збираного врожаю. Після викопування коренеплоди попередньо очищуються на семи вальцях і поступають на правий бік комбайна. Далі вони звільняються від гички та грунтових домішок і подаються на секцію, яка складається з 14 зірчастих очисних вальців, і нарешті остаточно доочищуються на елеваторній стрічці при завантаженні в бункер.

З бункера місткістю 30 м3 коренеплоди можуть вивантажуватись в постійні кагати або транспортні засоби. Вивантажувальний транспортер має ширину 1,4 м і регулюється безступінчасто по висоті від 2,0 до 4,1м.

Бурякозбиральний комбайн SF 20 оснащено комфортабельною кабіною. Вона звуко- і шумоізольована, сидіння водія з повітряним амортизатором. Є також сидіння для помічника. Для зручності керування в кабіні знаходиться мультифункціональний важіль і бортовий комп’ютер.  За окремим замовленням встановлюється кондиціонер. Цим самим створено всі умови для ефективного використання комбайна.

Практика свідчить, що за комфортабельністю, надійністю і продуктивністю комбайн КС-6Б-10 „Тернопіль” дещо поступається зарубіжним аналогам типу SF 10-2, проте він втричі дешевший. До того ж витрата палива на зібраний гектар вітчизняним комбайном при урожайності коренеплодів до 30 т/га порівняно з іноземним менша близько 2 л, а прямі експлуатаційні витрати менші в 1,5 рази. Іноземні аналоги мають більш потужні двигуни і ефективніші при високій врожайності коренеплодів (50 т/га і більше).

Шестирядний самохідний бурякозбиральний комбайн М 41 французької фірми Matrot обладнано двома роторними гичкорізами діаметром 600 і 700 мм з гідроприводом і двома роторними розкидачами гички. Головки коренеплодів очищуються по рядках гумовими бичами.

Для викопування коренеплодів використовують комплект робочих органів VAL-DISC (диско-полозоподібні) або LIMA-SOC (лемішно-коливальні). Ширина міжрядь для обох типів робочих органів регулюється на 45; 48,5 або 50,8 см. Викопані коренеплоді спрямовуються спочатку до турбінних очищувачів, а далі роторами й прутковим транспортером до бункера. Коренеплоди очищаються від грунту, рослинних решток і залишків гички на 5 турбінах з гідроприводом і регульованою частотою обертання.

Технологічні регулювання і контроль роботи комбайна здійснюються з кабіни механізатора. Комбайн обладнано комфортабельною кабіною з гідравлічним і електронним керуванням. За окремим замовленням встановлюється радіоприймач, опалення і шторка від сонця.

Комбайн TERRA-DOS має оригінальний гичкорізальний пристрій, регульований з кабіни оператора: за висотою зрізування, збиранням гички в транспорт, що рухається поруч, або її розкиданням на різну ширину. За допомогою гідравліки розкидач гички розкладається і складається автоматично.

Комбайн може обладнуватись робочими органами для викопування коренів з двома різними регулюваннями міжрядь: KPV 5 – постійна відстань між рядками за вибором 45, 48, 50, 60 або 65 см; VPV 5 – змінна відстань 45…50 або 45…48 см. Викопувач коренів VPV 5 переналагоджується на відповідне міжряддя упродовж трьох хвилин.

Викопані коренеплоди добре очищуються від землі і рослинних решток на семи спіральних вальцях, сепаруючому елеваторі, трьох барабанах (грохотах) і елеваторній стрічці при проходженні загального шляху близько 11 м. Вони подаються в бункер місткістю 24 м3 або транспорт, який рухається поруч. За відсутності транспортних засобів корені вивантажуються в перевалочні бурти.

Комфортабельна кабіна оператора звукоізольована, має додаткове сидіння, опалення, бортовий комп’ютер і радіо. За окремим замовленням може бути встановлений кондиціонер. Система освітлення дає можливість працювати в нічний час.

Останнім часом у великих бурякосіючих господарствах України з’явилась техніка відомої голландської фірми Vervaet (табл. 3). Перший у світі однофазний бурякозбиральний комбайн був розроблений братами Франсом і Річардом Верватами у 1974 р. Він працює в Голландії до цих пір, що свідчить про його надійність і довговічність.

Таблиця 3. Технічна характеристика бурякозбиральних комбайнів фірми Vervaet (Голландія)

Показник

Модель

Vervaet Beet

Eater 617

Vervaet Beet

Eater 625

Vervaet Beet Eater 925

Потужність двигуна, кВт

338

442

442

Місткість бака для палива, л

1000

1100

1100

Кількість збираних рядків

6

6

9

Гичкорізальний апарат

Комбінований (інтегральний), частота обертання ножів 0-1400хв.-1

Копач

Рухомі копаючі ножі; до 650 рухів за хвилину

Регулювання глибини копання

Чотирикратне, пропорційне

Очищення коренеплодів

Вісім очисних турбін

Загальний шлях очищення коренеплодів, м

19

22,5

22,5

Місткість бункера, м3

25/17

40/25

40/25

Висота розвантаження коренеплодів, м

2,5-3,8

Тривалість вивантаження бункера, с

35

50

50

Транспортна швидкість руху, км/год.

До 30

Радіус повороту, м

8,90

7,80

7,80

Габаритні розміри, м:

 

 

 

     - довжина

12,5

14,0

14,0

      - ширина

3,0

3,0

3,5

     - висота

4,0

4,0

4,0

Маса комбайна, кг

21000

28000

31000

Бурякозбиральні комбайни Vervaet обладнано надійною гідравлічною системою Sauer-Danfoss і комфортабельною кабіною компанії Claas. Техніка фірми Vervaet успішно працює на бурякових плантаціях сільськогосподарських підприємств України.

Для збирання цукрових буряків можна скористатись напівначіпними гичкозбиральною і коренезбиральною машинами компанії Amity (США), (табл. 4).

Таблиця 4. Технічна характеристика бурякозбирального комплексу машин компанії Amity

Призначення машини

Гичкозбиральна

Коренезбиральна

Кількість збираних рядків

6

8

12

6

8

12

Ширина міжряддя, см

45-56

45-56

Тип дефоліантів і копачів

Тривальна система дефоліантів

Пасивні зубчасті диски

Робоча швидкість руху, км/год.

4,8-6,5

6,5-7,8

Продуктивність за годину основного часу, га

1,3-1,7

1,7-2,3

2,6-3,5

1,7-2,1

2,3-2,8

3,5-4,2

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

1

1

Місткість бункера, т

-

3,0

3,5

4,5

Частота обертання ВВП трактора, хв.-1

1000

1000

Габаритні розміри, м:

 

 

 

 

 

 

       - довжина

4,57

6,25

9,30

       - ширина

3,96

4,78

7,10

4,60

5,98

7,47

       - висота

1,17

4,00

4,27

Маса конструктивна, кг

2300

3000

4590

7700

10215

16344

Необхідна потужність трактора, кВт

80

95

132

121

149

176

Комплекс машин компанії Amity використовується для двофазного способу збирання цукрових буряків у 6;8 і 12-рядній напівначіпній моделі. Гичкозбиральна машина WIC має ефективну тривальну систему збирання з розкиданням гички по полю. Перший вал обладнується стальними ножами (для дуже забур’янених посівів) або запатентованими гнучкими бичами з штифтами. Такі ж бичі мають другий і третій вали, які обертаються в різних напрямках, чим забезпечується якісне видалення і розкидання гички.

Коренезбиральна машина WIC якісно і надійно працює в різних грунтовокліматичних умовах. Порівняно з самохідними бурякозби-ральними комбайнами, енергетична частина яких використовується до
40 днів, комплекс машин WIC агрегатується з тракторами, які можуть працювати майже круглий рік.

Для збирання цукрових буряків за двофазною технологією використовують комплекс машин ВО «Гомсільмаш», який складається з комбайна КСН-6 «Палессе ВН60» і підбирача-навантажувача коренеплодів ППК-6 «Палессе ВС» (табл. 5).

Таблиця 5. Технічна характеристика комплексу збиральних машин ВО «Гомсільмаш» (Республіка Білорусь)

Показник

Марка

КСН-6 «Палессе ВН60»

ППК-6 «Палессе ВС»

Ширина захвату, м

2,7

1,0

Робоча швидкість руху, км/год.

6-8

7-9

Продуктивність за годину основного часу, га

5

1,5

Втрати коренеплодів, %, не більше

5

1,5

Габаритні розміри в робочому положенні, м:

 

 

         - довжина

4,30

6,20

         - ширина

3,35

4,20

         - висота

1,30

3,70

Маса конструктивна, кг

3000

2450

Агрегатується з енергозасобом

ПАЛЕССЕ 2U28ОА

55-74 кВт

Комбайн КСН-6 «Палессе ВН60» збирає і розкидає по полю або укладає у валок гичку чи навантажує її в транспортні засоби, викопує, очищує від вороху і укладає у валок коренеплоди. Він агрегатується з універсальним енергетичним засобом ПАЛЕССЕ 2U250А чи ПАЛЕССЕ 2U280А потужністю відповідно 184 і 206 кВт (250 і 280 к.с.).

Збирати цукрові буряки можна також 6-рядним самохідним комбайном СКС-624 «ПАЛЕССЕ BS624» виробництва ВО «Гомсільмаш» (табл. 6).

Таблиця 6. Технічна характеристика бурякозбирального самохідного комбайна СКС-624 «ПАЛЕССЕ BS624»

Показник

Значення показника

1

2

Потужність двигуна, кВт

290

Ширина захвату, м

2,7

Робоча швидкість руху, км/год.

6-10

1

2

Продуктивність за годину основного часу, га

1,6-2,7

Місткість бункера, м3

24

Висота вивантаження коренеплодів, м

1,7-4,0

Габаритні розміри в робочому/транспортному положенні, м:

 

        - довжина

14,30/13,70

      - ширина

4,20/3,80

      - висота

5,00/400

Маса конструктивна, кг

25000

Комбайн СКС-624 «ПАЛЕССЕ BS624» за один прохід по полю зрізає і розкидає гичку, викопує, очищує і збирає коренеплоди в бункер. У міру наповнення бункера коренеплоди вивантажуються в транспортні засоби.

Для трифазного збирання цукрових буряків в невеликих сільськогосподарських підприємствах можна скористатись комплексом машин ПАТ «Уманьферммаш» (табл. 7).

Таблиця 7. Технічна характеристика комплексу збиральних машин ПАТ «Уманьферммаш»

Показник

Марка

МГ-6

АЗК-6.01

АЗК-6.03

Призначення

Збирання гички

Викопування коренеплодів

Навантажування коренеплодів

Ширина захвату, м

2,7

2,7

-

Робоча швидкість руху, км/год.

4-6

4-6

5-10

Продуктивність за годину основного часу, га

1,1-1,6

1,1-1,6

До 1,6

Спосіб агрегатування з трактором

Напівначіп-ний

Начіпний

Напівначіпний

Габаритні розміри, м:

 

 

 

    - довжина

3,50

3,85

4,50

    - ширина

4,05

2,85

5,25

    - висота*

1,35

1,20

2,60

Маса конструктивна, кг

1320

1260

2300

Агрегатується з трактором, кл.

1,4

2

1,4

*Примітка: для АЗК-6.03 висота навантажування коренеплодів.

Цукрові буряки збираються комплексом машин ПАТ «Уманьферммаш» за три проходи агрегатів. Спочатку зрізується з шести рядків і укладається у валок гичка (машина МГ-6), потім викопуються і укладаються у валок коренеплоди (АЗК-6.01) і нарешті коренеплоди підбираються з валка і навантажуються в транспортні засоби (АЗК-6.03).

Для збирання цукрових буряків можна скористатись також технікою ТОВ «Торговий Дом Дніпропетровський комбайновий завод» (табл. 8).

Комплекс машин МБП-6 і РКМ-6-01 (МКК-6-02) призначений для двофазного способу збирання цукрових буряків: зрізання гички з наступним викопуванням коренеплодів і навантаженням у транспортні засоби, які рухаються синхронно поруч збиральних машин.

Бурякозбиральний комбайн КСП-2 в агрегаті з трактором кл. 1,4 чи 2 зрізає і розкидає гичку по полю, викопує коренеплоди з двох рядків і навантажує в транспорт, який рухається поруч. Комбайн КСП-2 успішно працює в фермерських господарствах, які мають посівну площу цукрових буряків до 50 га.

Таблиця 8. Технічна характеристика збиральних машин ТОВ «Торговий Дом Дніпропетровський комбайновий завод»

Показник

Марка

МБП-6

РКМ-6-01

МКК-6-02

КСП-2

Назва машини

Гичкозбиральна

Коренезбиральна

Комбайн

Спосіб агрегатування

Причіпна

Самохідна

Монтована

Причіпний

Енергетичний     засіб

До трактора кл. 3

Двигун СМД-24-02 або
ЯМЗ-236ДК

На тракторі МТЗ-80

До трактора кл. 1,4-2

Ширина захвату, м

2,7

0,9

Продуктивність за годину основного часу, га

1,13-2,16

1,62-2,70

1,35-1,95

0,45-0,72

Габаритні розміри*, м:

 

 

 

 

    - довжина

8,20

8,20

7,34

7,34

7,10

7,10

5,47

    - ширина

4,60

4,20

6,25

3,30

6,25

3,20

2,40

    - висота

3,50

3,00

3,80

3,80

3,60

3,40

3,62

Маса конструктивна, кг

3300

8750

7800**

2300

Примітка: *у чисельнику і знаменнику відповідно в робочому і транспортному положенні; ** разом з трактором МТЗ-80.

На жаль, слід відзначити, що недолуга державницька політика щодо сільськогосподарського машинобудування взагалі, бурякозбиральної техніки і буряківництва зокрема, призвела до припинення виробництва вітчизняних самохідних бурякозбиральних комбайнів. Наявна вітчизняна техніка для трифазного збирання цукрових буряків не конкурентоздатна на світовому ринку. Бурякозбиральні машини зарубіжного виробництва занадто дорогі, а тому їх зможуть придбати лише великі фінансово спроможні господарства.

Про техніко-економічні і якісні показники роботи бурякозбиральних комбайнів провідних фірм-виробників свідчать дані порівняльного тесту роботи під час «Beet Europe 2010». 14 жовтня 2010 р. в м. Лейлістаді (Голландія) відбувся міжнародний день поля, присвячений виробництву цукрових буряків. Під час даного заходу був проведений порівняльний тест 10 бурякозбиральних комбайнів таких марок: Agrifac Big Six,Agrifac Quatro Grimme, Maxtron 620, Grimme Rexor 620, Grimme Rootster 604, Holmer Terra Dos T3 Plus, Kleine Sf 10-2, Ropa euro-Tiger V8-3, Vervaet Beet Eater 617 і Vervaet Beet Eater 625. Під час тесту порівнювались такі параметри як якість обрізання гички, втрати цукристої маси через гичку, робоча швидкість руху, забруднення грунтом, втрати кінчиків корінців, втрати цілого коренеплоду (табл. 9).

Швидкість руху комбайнів у межах 4,2-5,4 км/год.обумовлена високою врожайністю коренеплодів (95 т/га).

Переможцем тесту стали бурякозбиральні комбайни голландської фірми Vervaet зокрема Vervaet Beet Eater 617 і Vervaet Beet Eater 625 (рис. 4) за комплексним оціночним показником якості роботи відповідно 247 і 220 €/га.

Таблиця 9. Результати порівняльного тесту бурякозбиральних комбайнів (Лейлістад, Голландія, жовтень 2010 р.)

Комбайн

Якість обрізання гички (%)

Втрати через гичку вище норми

Швид-кість руху

гичка

Значен-

ня

Гичка вище норми і надломлена

т/га

€/га

км/год

>2см

<2см

Agrifac Big Six

4,8

10,1

71,5

13,7

1,4

48

5,3

Agrifac Quatro

5,9

5,5

84,6

4,0

0,3

12

5,0

Grimme Maxtron 620

9,1

8,0

68,5

14,4

1,3

46

4,9

Grimme Rexor 620

16,7

6,6

69,6

7,0

0,6

23

5,1

Grimme Rootster 604

3,9

5,8

89,4

0,9

0,0

1

4,2

Holmer Terra Dos T3 Plus

5,6

6,4

77,9

10,1

0,6

22

4,7

Kleine SF 10-2

9,3

4,7

79,4

6,6

0,4

15

4,8

Ropa euro-Tiger V8-3

7,8

9,9

79,1

3,3

0,2

7

5,2

Vervaet Beet Eater 617

7,8

6,3

80,8

5,1

0,3

9

4,4

Vervaet Beet Eater 625

3,8

4,4

88,9

3,0

0,2

7

5,4

Комбайн

Забруднення грунтом

Втрати кінчиків корінців

Втрати цілого коренеплода

Разом*

%

€/га

т/га

€/га

т/га

€/га

€/га

Agrifac Big Six

12

150

2,7

93

0,4

14

306

Agrifac Quatro

18

218

2,5

88

0,4

13

330

Grimme Maxtron 620

12

146

1,5

52

0,1

5

249

Grimme Rexor 620

11

133

2,3

82

0,8

29

403**

Grimme Rootster 604

22

262

2,5

86

0,9

31

380

Holmer Terra Dos T3 Plus

13

162

2,0

72

0,4

14

270

Kleine SF 10-2

18

219

2,8

97

0,3

12

343

Ropa euro-Tiger V8-3

16

191

1,9

68

0,3

9

276

Vervaet Beet Eater 617

11

127

2,8

99

0,4

12

247

Vervaet Beet Eater 625

8

93

3,1

108

0,3

12

220

                           

Примітка: Розраховано «Betakwik Bietverliezen(www. irs.nl)» для потенційного виходу урожаю (чисті коренеплоди) 95 т/га, ціна коренеплодів 35 €/т і 12,70 €/т – знижка за забруднення грунтом.

*Разом: загальні втрати коренеплодів + втрати за забрудненням землею.

** Включаючи штрафні стягнення 137 €/га за те, що більше 15% коренеплодів мають кінці гички більше 2 см.

 

Рис. 4. Загальний вигляд бурякозбирального комбайна Vervaet Beet Eater 625.

При масовому збиранні цукрових буряків доцільно застосовувати групове використання комплексу машин у складі збирально-транспортного загону. Всі зібрані протягом доби буряки необхідно вивезти на приймальні пункти, бо інакше в буртах втрачається щодня 0,8…1,4 % маси.

Для навантаження коренів з польових кагатів використовують навантажувачі-очищувачі вітчизняного і зарубіжного виробництва
(табл. 10 і 11).

Таблиця 10. Технічна характеристика навантажувача-очищувача СПС-4,2А (СПС-4,2А-02)

Показники

Значення показників для навантажувачів-очищувачів

СПС-4,2А

СПС-4,2А-02

Марка енергозасобу

Трактор МТЗ-80 (МТЗ-80.1)

Потужність двигуна (кВт/к.с.)

59/80

Продуктивність за годину часу, т:

 

- основного

200

- експлуатаційного

80

90

Робоча ширина захвату, м

4,2

Швидкість, км/год:

 

- робоча

0,05

0,74

- транспортна

15

Тип очисника

восьмивальцьовий, зустрічного обертання малого діаметра

чотиривальцьовий, одностороннього обертання великого діаметра

Рекомендовані розміри буртів коренеплодів, м:

 

 

- ширина

3,8

3,8

- висота

1,0

1,6

Габаритні розміри в робочому положенні, м:

 

 

- довжина

7,60

- ширина

7,00

- висота

3,60

Конструктивна маса, кг:

 

- з трактором

9165

9430

- без трактора

6565

6830

Навантажувачі-очищувачі СПС-4,2А і СПС-4,2А-02 обладнано універсальною системою автоматичного контролю і сигналізації
УСАК-6ВМ для контролю роботоздатності складових частин. Керований міст забезпечено гальмами. Верхня рухома частина навантажувального транспортера регулюється за допомогою гідроциліндрів з кабіни трактора.

Живильник кулачкового типу у СПС-4,2А оснащено автоматичним регулятором завантаження. У СПС-4,2А-02 використано грабельний живильник і шнековий очисний пристрій з чотирьох вальців, чим забезпечується навантаження коренеплодів, сильно забруднених домішками. Модифікація навантажувача-очисника СПС-4,2А-02 має переваги порівняно з СПС-4,2А за продуктивністю і якістю роботи.

Буряконавантажувач-очищувач FRANZ KLEINE RL 200 SF „MOUSE” – самохідна машина, яка забезпечує високу продуктивність – до 250 тонн за годину основного часу. Автомобіль типу КамАЗ-5320 з причепом ГКБ-8350 завантажується за 5-6 хв. Одночасно з навантаженням відбувається очищення коренеплодів від землі і рослинних решток, чим значною мірою поліпшується якість продукції і зменшується відсоток забруднення при здаванні на цукровому заводі.

Таблиця 11. Технічна характеристика навантажувача-очищувача буряків RL 200 SF„MOUSE”

Показники

Значення (характеристика) показників

Марка двигуна

MAN DO 836 LF03

Потужність двигуна (кВт/к.с.)

206/280

Кількість циліндрів

6

Мости

Привід, що підключається механічно на всі колеса з блокуванням диференціалу

Шини

680/75 R 32 Michelin

Привід ходової частини

Гідравлічний з безступінчастим регулюванням від 0 до 3 км/год і від 5 до 20 км/год

Гідравліка

Роздавальна коробка з регульованим поршневим насосом для приймальних шнеків і транспортерів; запас масла 300л

Система забору буряків

Трихсекційна платформа шириною захвату 8 метрів, шнекові пальцеві вали, зірковий вал та 4 шнекових вали зліва і справа , 6 повздовжніх транспортних очищувальних валів в середній частині

Забір останніх коренеплодів

Вали, що обертаються у трьох напрямках

Транспортери

  • Стрічковий шириною 1,00 м
  • Стрічковий шириною 0,90 м, з’єднаний з поворотним конвеєром
  • Стрічковий шириною 0,80 м з гідравлічно регульованим кінцем

Перевантаження на відстані

Максимум 13,00 м

Висота перевантаження

Максимум 6,00 м

Продуктивність

250 т/год

Додаткове обладнання

Ваговий пристрій

Коренеплоди з перевалочних майданчиків навантажуються в транспортні засоби. Сучасні буряконавантажувачі мають бути високопродуктивними і надійними, а якість завантажених буряків повинна відповідати основним агротехнічним вимогам, а саме: засміченість землею – не більше 1,0%, а втрати в результаті пошкодження коренеплодів не повинні перевищувати 3-4%. Таким вимогам відповідають машини провідних європейських виробників, зокрема очищувачі-навантажувачі
RL 350V (Franz Kleine), Terra Felis 2 (Holmer), Euro-Maus 3 (рис. 5) і Euro-Maus 4 (ROPA).

Рис. 5. Навантаження цукрових буряків очищувачем-навантажувачем Euro-Maus3 (ROPA).

Основними робочими органами очищувачів-навантажувачів є приймальний стіл із транспортно-очисними вальцями, пристрій для підбирання залишків кагату, приймальний і перевантажувальний транспортери. У навантажувачах Terra Felis 2 і Euro-Maus 4 для захвату буряків із кагату використовують прямі приймальні столи з рухомою середньою та двома боковими частинами. Середня рухома частина приймального стола – потужний розподілювач кагату із ексцентриковим приводом – розподіляє потік буряків на дві частини і значно полегшує просування навантажувача у кагат, що призводить до зниження витрати палива.

Навантажувачі Euro-Maus 4 виробництва фірми ROPA у серійному виконанні обладнані відеокамерою для відстеження глибини роботи приймальних вальців, яка розташовується під рухомим розподільником кагату та передає кольоровий сигнал на дисплей у кабіні водія. Глибина ведення приймального стола регулюється безступінчасто із кабіни оператора. Потужна приймальна система навантажувачів Euro-Maus 4 має робочу ширину 10,2 м і складається із 18 транспортувальних і очищувальних вальців, що забезпечує ефективне відокремлення землі та рослинних решток. Для подовження строку служби робочі вальці у серійному варіанті покриті надтвердим вольфрам-карбідовим шаром.

У навантажувачах Terra Felis 2 і Еuro-Maus 4  використовується концепція подвійного шляху очищення буряків по приймальному столу. Приймальний валець, що працює на глибині до 7 см у землі, м’якими поліуретановими захватами піднімає коренеплоди і подає їх на транспортувальні вальці. Потім вони спочатку рухаються до зовнішніх стінок агрегату. Наступна група вальців обертаються у зворотному напрямку, транспортуючи корені до центрального приймального транспортера. Подвійний шлях, який проходять цукрові корені, дає можливість ефективно та якісно очищати від будь-якого ступеня їх забруднення та рівномірно розподіляти очищену землю по всій ширині захвату.

Кожна група вальців має окремий гідравлічний привід, що дає змогу індивідуально адаптувати швидкість та інтенсивність обертання робочих органів залежно від потреби.

Автоматичний реверс під час блокування вальців чужорідними предметами дає можливість уникнути серйозних пошкоджень. Система водного очищення робочих вальців також зменшує загрозу механічного зносу вальців. В конструкції цих очищувачів-навантажувачів передбачене в якості додаткової опції встановлення блоку доочищення із 8 вальців, наявність якого дає можливість оператору регулювати ступінь інтенсивності доочищення коренів. В умовах важких та клейких суглинкових чорноземів така опція стає просто незамінною.

На відміну від очищувачів-навантажувачів Terra Felis 2 і Еuro-Maus 4, в машинах RL 350 V виробництва Franz Kleine встановлено стіл V-подібної конструкції, який складається з трьох частин: нерухомого штовхального механізму, розміщеного посередині, та двох бокових столів. У процесі навантаження буряки під впливом сили тяжіння скочуються з насипного бурту до середини або до зовнішнього периметра кагату. При V-подібній формі конструкції значно зменшується опір при в’їзді в кагат, а захват буряків здійснюється не лише з торця, а й боків кагату в напрямку до приймальних столів. Для транспортування і очищення буряків в конструкції бокових столів застосовано 6 подавальних вальців:
1 пальцевий, 1 кільчасто-зубчастий, 2 транспортувальних, що обертаються в одному напрямку , та 2 вальці, що обертаються назустріч один одному.

Транспортувальні вальці, що обертаються в одному напрямку, не так ретельно очищають коренеплоди від грунту, але не пошкоджують їх і не забиваються землею, що важливо в умовах роботи на важких за механічним складом та вологих грунтах. Два вальці, що обертаються назустріч один одному, більш активно очищають коренеплоди, а землю після очищення укладають у валки. Завдяки такій конструкції вальців поліпшується розподіл коренеплодів по всій ширині приймального столу і на 60% здійснюється їх доочищення.

Потік буряків із бокових столів надходить на 6-вальцевий поздовжній очищувач, який приєднаний до штовхального механізму. Внаслідок обертання поздовжніх вальців відокремлюються рослинні рештки, що в свою чергу, полегшує відсіювання землі на конвеєрах і загалом підвищується якість очищення.

Сучасні очищувачі-навантажувачі забезпечують завантаження буряків з кагату шириною до 9,5 м, які знаходяться на відстані від краю кагату від
1 до 6 метрів. Максимальної довжини перевантаження до 15 м достатньо, щоб завантажувати коренеплоди, що знаходяться за рядами дерев уздовж кагату та іншими перешкодами висотою до 6 м, в тракторні засоби, які стоять на дорозі.

Сучасним інноваційним рішенням повною мірою відповідає очищувач-навантажувач компанії ROPA. Інтегровані у термінал управління в кабіні машини системи логістики RABS та зважування пов’язують у нерозривний ланцюжок бурякозбиральний комбайн, очищувач-навантажувач, транспортний засіб та приймальний пункт заводу. Ця інформація фіксується на центральному комп’ютері в кабіні машини. Діагностика усіх процесів, обробка даних по кожному полю, друк та експорт даних на USB-пам'ять – це найсучасніші функції та можливості техніки такого типу.

На збиранні цукрових буряків слід застосовувати прогресивні форми організації праці на базі збирально-транспортних загонів. Найбільш раціонально використовуються технічні засоби при потоково-перевалочному способі збирання врожаю. Створений на перевалочних майданчиках запас коренеплодів дозволяє більш раціонально і продуктивно використовувати автомобільний транспорт на їх вивезенні протягом доби. Групова робота техніки дає можливість оперативно маневрувати транспортними засобами при вимушених зупинках збиральних агрегатів чи буряконавантажувачів, а також організувати їх технічне обслуговування і усунення несправностей.

Доставку коренеплодів на завод здійснює товаровиробник (сільськогосподарське підприємство), а розвантажування транспортних засобів, зберігання і переробку сировини – заготовач (завод).

Доставляти коренеплоди на цукровий завод можна сучасними окремими великовантажними автомобілями і автопоїздами (табл. 12).

Відповідно до технічної характеристики автомобіля КрАЗ-6230С4 і причепа КрАЗ А261С3 автопоїзд може перевезти за рейс до 40 т коренеплодів цукрових буряків.

Таблиця 12. Технічна характеристика автопоїзда КрАЗ-6230С4-330+КрАЗ А261С3 виробництва ПАТ «АвтоКраз» (м. Кременчуг)

Показник

Значення показника

Двигун дизельний рядний з турбонаддувом

ЯМЗ-650.10(Euro 3)

Число циліндрів

6

Потужність двигуна при 1900хв.-1, кВт

266

Вантажопідйомність автомобіля, т

20

Вантажопідйомність автопоїзда, т

40

Повна маса автопоїзда, т

61,45

Місткість платформи автомобіля, м3

34

Розвантаження платформи автомобіля

бокове двостороннє

Шасі

КрАЗ Н23.2R

Колісна формула

6х4

Зчеплення сухе однодискове

MFZ 430

Коробка передач механічна 2-діапазонна
9-ступінчаста

9JS200TA

Рульовий механізм

інтегрального типу

Шини

12.00R20

Місткість паливного бака, л

250

Експлуатаційна маса причепа, т

8

Повна маса причепа (з вантажем), т

28

Розвантаження причепа

бокове двостороннє

Місткість причепа, м3

34

Максимальна швидкість руху, км/год.

70

За технічною характеристикою автопоїздами на базі автомобілів КамАЗ-45144 і МАЗ-650108 можна перевезти за рейс відповідно 24 і 40 тонн коренеплодів цукрових буряків (табл. 13).

За умови, якщо автопоїзд забирає коренеплоди з-під збиральних машин, доцільно запровадити комбітрейлерний спосіб перевезення вантажу. Коренеплоди завантажуються з-під збиральної машини в автомобільний причіп, агрегатований з трактором, і доставляються на край поля або дорогу. До завантаженого коренеплодами автомобіля під’єднують причіп і автопоїзд направляється за місцем призначення. Завдяки цьому значно зменшується навантаження на двигун і трансмісію автомобіля безпосередньо на полі, а отже, підвищується надійність роботи.

Зібрані у сільськогосподарських підприємствах коренеплоди доставляються автотранспортними засобами на бурякоприймальні пункти цукрових заводів. Пункти обладнані оглядовим майданчиком, де приймальник сировини згідно з діючими нормативними документами проводить реєстрацію автомобілів, які доставили коренеплоди, направляє їх у сировинну лабораторію та визначає місце вивантаження автомобілів залежно від якості буряків.

Таблиця 13.Технічна характеристика автопоїздів виробництва країн СНД

Показник

Значення показника для автопоїзда

КамАЗ-45144+
НЕФАЗ 8560

МАЗ-650108+
МАЗ-856103

Двигун:

 

 

  - марка

740.30 (Євро-2)

ЯМЗ 7511.10 (Євро-2)

  - потужність, кВт

191

294

Вантажопідйомність, т:

 

 

  - автомобіля

14

20

  - причепа

10

20

Повна маса автопоїзда, т

38,1

56,0

Місткість платформи, м3:

 

 

  - автомобіля

30

33

  - причепа

34

43

Розвантаження платформи

бокове двостороннє

Максимальна швидкість руху, км/год.

80

85

Виробник

Автоцентр КамАЗ

РУП МАЗ

Якісні показники коренеплодів визначаються у сировинній лабораторії, зокрема загальна забрудненість на механізованій лінії «РЮПРО», а цукристість – автоматичній лінії УЛС-2 та іншому обладнанні.

Коренеплоди цукрових буряків за якістю повинні відповідати вимогам державного стандарту 17421-82 (табл. 14).

Цукрові буряки з вмістом цвітушних, підв’ялених та сильно пошкоджених більше норми, а також підморожені відносять до некондиційних і оплачуються виробнику за ціною, на 20% меншою від закупівельної.

Автотранспортні засоби, які доставили на бурякоприймальний пункт некондиційні коренеплоди, вивантажуються на бурячні, сплавні майданчики або гідророзвантажувальну станцію для негайної переробки.

Для розвантаження коренеплодів і формування кагатів на майданчиках цукрових заводів використовують електропривідні буртоукладники Ш1-ПКФ, Ш1-ПСМ, «Комплекс-65Э2Б3-К», а також «Комплекс-65МБЗ-К» на базі гусеничного трактора ДТ-75М. Технічна продуктивність наведених вище буртоукладників становить відповідно 250 т/год., 180 і 120 т/год.

Таблиця 14.Вимоги до коренеплодів цукрових буряків

Показник

Норма

Фізичний стан

Які не втратили тургору*

Цвітушні, %, не більше

1,0

Підв’ялені, % не більше

5,0

З сильними механічними пошкодженнями, %, не більше

12,0

Засміченість зеленою масою, %, не більше

3,0

Підморожені зі скловидними тканинами, які відшаровуються, або почорнілими

Не допускається

Муміфіковані

Не допускається

Загнилі

Не допускається

*Примітка: які не втратили вологу (не прив’ялені).

Ще у 1990 році в Україні нараховувалось 192 цукрових заводи і перероблялось більше 44 млн. тонн буряків. У 2004 р. ще працювало 120 заводів, у 2013р. – 38. У 2014р. має працювати близько 45 цукрозаводів. Цього ж року цукрові буряки посіяно на площі 333,3 тис.га – на 40,7 тис.га більше, ніж у 2013р. До того ж очікується найвищий за всі роки бурякосіяння в Україні урожай – понад 45 т/га.  Зменшення кількості заводів пояснюється наявною в них застарілою технікою і технологією, бо 142 (74%) цукрові заводи були збудовані ще до 1914 року. Зменшення виробництва цукрової сировини обумовлене стрімким (у 1,7 рази) нарощуванням виробництва цукрової тростини в світі і дешевшого цукру з неї.

Останнім часом з кожним роком в сільськогосподарських підприємствах працює все більше сучасної енергонасиченої високопродуктивної техніки, що свідчить про поступове впровадження комплексної механізації виробництва продукції рослинництва, у тому числі й буряків.

Розрахунок потокової технологічної лінії збирання цукрових буряків

Для обґрунтування потреби в збиральній техніці, транспортних засобах і узгодження їх роботи в складі комбайно-транспортної ланки необхідно виконати відповідні розрахунки.

Вихідні дані для розрахунку:

  • площа збирання, га;
  • середньозважена довжина гону поля, м;
  • урожайність коренеплодів, т/га;
  • відстань перевезення коренеплодів на завод, км;
  • марка збиральних машин;
  • марка засобів для транспортування коренеплодів.

Розраховуємо продуктивність комбайна (коренезбиральної машини) за годину змінного часу:

                                               га/год,                              (1)

де   - робоча ширина захвату машини, м;

 - робоча швидкість руху, км/год;

  - коефіцієнт використання часу зміни роботи збиральної машини.

Робоча швидкість руху комбайна обумовлюється урожайністю коренеплодів. Для бурякозбиральних комбайнів виробництва провідних європейських фірм орієнтовно можна прийняти такі швидкості руху:

Урожайність коренеплодів, т/га

Робоча швидкість руху комбайна, км/год.

30-50

11-8

50-70

8-6

70-90

6-5

Швидкість руху вітчизняних збиральних машин на 20-30% менша.

Коефіцієнт використання часу зміни залежить від довжини гону поля і місткості бункера комбайна. Орієнтовно в розрахунках можна прийняти такі його значення (табл. 15).

Таблиця 15.Залежність коефіцієнта використання часу зміни роботи комбайна від довжини гону поля і місткості бункера

Довжина гону поля, м

Значення коефіцієнта використання зміни для комбайнів з бункером місткістю, м3

до 15

30

40

500-700

0,50

0,56

0,58

700-1000

0,58

0,62

0,64

1000 і більше

0,64

0,68

0,70

Розраховуємо склад комбайно-транспортної ланки.

Структурний склад ланки включає збиральні машини та автомобільний транспорт для доставки коренеплодів на цукровий завод. Необхідну кількість бурякозбиральних машин для виконання заданого обсягу робіт у встановлені агростроки знайдемо так:

                                                ,                                    (2)

 де      - збирана площа цукрових буряків, га;

 - тривалість зміни, год. Нормативна тривалість зміни дорівнює
7 год., проте її можна продовжити до 10 год.;

- коефіцієнт змінності. За наявності механізаторів ;

 - кількість робочих днів. Практика свідчить, що у період збиральних робіт з 20 вересня до 25 жовтня кількість робочих днів становить у середньому від 18 до 20.

 

Необхідну кількість транспортних засобів для відвезення коренеплодів від групи коренезбиральних машин визначаємо за формулою:

                                                ,                                   (3)

де   - тривалість циклу (рейсу) автотранспортного засобу, хв.;

 і - тривалість відповідно заповнення бункера комбайна коренеплодами і його розвантаження, хв.;

 - кількість бункерів коренеплодів, яка вміщується в кузові автотранспортного засобу (автомобіля з причепом).

Тривалість рейсу автотранспортного засобу визначаємо так:

                                   хв.,           (4)

де  - тривалість переїзду автотранспортного засобу від краю поля до комбайна або від одного комбайна до іншого, хв.;

 - відстань перевезення коренеплодів на цукровий завод, км;

 - середньотехнічна швидкість руху автотранспортного засобу, км/год. Швидкість руху значною мірою залежить від стану доріг. Орієнтовно для автомобіля її можна прийняти рівною
40-50 км/год., а для автопоїзда – 30-40 км/год.;

 і  - тривалість зважування, розвантажування і очікування навантаження та розвантаження транспортного засобу, хв.

Тривалість зважування і розвантаження автомобіля орієнтовно дорівнює 7-9 хв., автомобіля з причепом – 10-12 хв. Тривалість очікування навантаження і розвантаження транспортного засобу обумовлюється організацією збиральної компанії і особливо чергою на бурякоприймальному пункті цукрового заводу.

Час заповнення бункера комбайна коренеплодами дорівнює:

                                     хв.,                                (5)

де   - шлях заповнення бункера, м.

                                          м,                                    (6)

де   - місткість бункера комбайна, м3;

 - об’ємна маса коренеплодів, т/м3. Для коренеплодів цукрових буряків т/м3;

 - коефіцієнт заповнення – спорожнення бункера комбайна, .

Після підстановки значення в формулу (5) отримаємо:

                                            хв.                                     (7)

Після підстановки розрахункових значень величин у формулу (3) знайдемо необхідну кількість транспортних засобів для доставки коренеплодів на цукровий завод.

Таким чином, використання сучасних технологій і технічних засобів дозволить зібрати урожай цукрових буряків з мінімальними затратами праці і коштів.


джерело:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1   2   3   4   5   6 
  7   8   9  10  11  12  13 
 14  15  16  17  18  19  20 
 21  22  23  24  25  26  27 
 28  29  30             
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Переробка та якість продукції
Ціни
Екологія
Погода


  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.