12 квітня 2021р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Каталог культур
Зернові
Зернобобові
Зернові круп"яні
Овочеві
Ефіро-олійні
Технічні
Кормові культури
Прядильні
Плодові зерняткові
Плодові кісточкові
Горіхоплідні
Ягідні
Виноград
Гриби
Спеції
Декоративні та лікарські
Хімічний захист рослин
Групи культур (культури)
Препарати
Бур'яни
Шкідники
Хвороби
Додаткова інформація
Лікарські рослини
Насінництво
Календар городника
No-Till
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Рослинництво - Зернові - Тритикале - Корисна інформація - Біологічні особливості та технологія вирощування тритикале


Тритикале

Біологічні особливості та технологія вирощування тритикале

Біологічні особливості
Тритикале - штучно виведена рослина шляхом схрещування пшениці (м'якої і твердої) та жита. Тому багато морфологічних ознак і біологічних властивостей у нього є проміжними між пшеницею і житом.

В індивідуальному розвитку проходить такі ж етапи органегезу і фенологічні фази. Коренева система добре розвинена, проникає в грунт на 1,5-2 м. Вона краще, ніж у пшениці засвоює елементи живлення. Добре кущиться, часто краще від пшениці і жита. Форми, виведені за участю багаторічного жита, мають необмежений в часі період кущіння. Зерно містить на 1,5-2% більше білка, ніж зерно пшениці, але клейковина дуже липуча, розтяжна, має гірші хлібопекарські і технологічні якості. Рослина переважно самозапильна, але у різних сортів перехресне запилення може досягати від 5-10 до 40%. Зернівки крупніші, ніж у жита і пшениці. Маса 1000 зернівок - 40-60г. При повному бубнявінні поглинає 55-60% води від власної маси.

Мінімальна температура проростання насіння 1-2 0С. Морозостійкість загартованих рослин близька до морозостійкості жита. Посухостійкість обумовлюється добрим розвитком кореневої системи, товстим шаром воскового нальоту на листках і стеблах, високою водоутримуючою здатністю клітин. ТК - 360-450. Особливо шкідливий дефіцит вологи за 5-8 днів до виколошування та під час формування і наливу зерна. У першому випадку спостерігається череззерниця в колосі та стерильність верхівки колоса, у другому - зменшення розмірів та виповненості зерна.На час дозрівання у деяких сортів колос стає ламким.

Кращі грунти - структурні чорноземи, окультурені сірі лісові середнього механічного складу з рН 5,6-7,5. В цілому до грунтів менш вибагливе, ніж пшениця. Погано росте на засолених, запливаючих глинистих, а також легких піщаних, заболочуваних грунтах. На 1 ц зерна виносить з грунту азоту 3,3-4 кг, фосфору - 1,1-1,4 кг, калію - 2-2,7 кг. Коефіцієнти засвоєння елементів живлення із грунту, органічних і мінеральних добрив такі як і у пшениці.

Технологія вирощування
Добрими попередниками для тритикале є чисті і зайняті пари, багаторічні бобові трави, рання картопля, кукурудза на силос, горох і інші зернобобові, льон, гречка. На родючих грунтах урожайність тритикале вища, ніж жита, а на бідних і по гірших попередниках - навпаки - урожайність вища, ніж пшениці.

Обробіток грунту під тритикале після однакових попередників і в однакових грунтово-кліматичних умовах такий же, як і під озиму пшеницю. (див. "озиму пшеницю").

Удобрення
Тритикале добре відкликається на внесення органічних і мінеральних добрив. Пряма дія органічних добрив мало переважає післядію. Органічні добрива (в Поліссі 30-35 т/га, в Лісостепу 20-25 т/га) слід вносити під основний обробіток грунту або під попередню культуру. Середні дози мінеральних добрив в Лісостепу, N80P60K60 - в Поліссі. Але краще розрахувати дози мінеральних добрив за плановою урожайністю і запасами елементів живлення в грунті.

Можна скористатися такими формулами: , , де

D - доза елементів живлення, кг/га; Уn - планована для вирощування урожайність, ц/га; в - винос елемента живлення 1 ц зерна, кг/ц; Км - коефіцієнт використання елемента живлення з мінеральних добрив; Уо - урожайність, яку забезпечують запаси елемента живлення в грунті, ц/га; h - глибина розрахункового шару, 20 см; n - вміст елемента живлення в грунті за картограмою, мг/100 г грунту; Кгз - коефіцієнт використання елемента живлення з грунту. Якщо вносяться органічні добрива, або було внесено добрива під попередню культуру, тоді потрібно враховувати її післядію. Розраховану норму добрив використовують так. Фосфорно-калійні добрива вносять під основний обробіток грунту залишивши P10, - або NPK по 7,5-12,5 кг/га в рядки під час сівби. Якщо норма азоту не перевищує 60 кг/га то її вносять у першому ранньовесняному підживленні; якщо норма більша, тоді її ділять порівну для першого і другого підживлення, а якщо рослини добре розкущені, тоді на друге підживлення залишають більшу частину азоту.

Сівба
В Україні зареєстровано більше 10 сортів зернового тритикале, це АДМ 5 (С), АДМ 4 (СЛП), АДМ 11 (Л), АДМ 8 (П), АДМ 2 (ЛП), Амфідиплоїд 15 (Л), Амфідиплоїд 3/5 (СЛП), Амфідиплоїд 42 (ЛП), Амфідиплоїд 52 (ЛП), Зеніт одеський (СЛП), Київське раннє (ЛП). Для товарних посівів слід використовувати насінні категорії РН-1-3, яка має лабораторну схожість не нижче 90% і чистоту насіння не нижче 98%. Насіння повинно бути ретельно відсортованим. Для сівби використовують крупну фракцію. Дрібне насіння тритикале має низьку силу росту і тому польова схожість його значно нижча лабораторної. Щоб запобігти розвитку сажкових хвороб, альтернаріозу, ріжок, захистити молоді рослини від ураження кореневими гнилями насіння слід протруїти за методом інкрустування фунгіцидними протруйниками, а при наявності грунтових шкідників - з доповненням інсектециду. Перед протруюванням насіння слід прогріти проти сонця 3-4 дні, періодично перелопачуючи. Щоб кожна насінина повністю була вкрита захисною плівкою, потрібно збільшити витрату робочого розчину до 12-13 л/т, бо насіння тритикале зморшкувате і має добре розвинений чубок.

Сіяти тритикале слід у ті строки, що й пшеницю у відповідних зонах. До припинення вегетації восени кожна рослина повинна мати 2-4 пагони. Основний спосіб сівби - звичайний рядковий, зерновими сівалками. Встановлюючи глибину сівби, потрібно враховувати, що із збільшенням глибини у тритикале більше, ніж пшениці, знижується схожість насіння. За достатнього зволоження грунту глибина сівби повинна на легких грунтах бути близько 4 см і за несприятливої погоди - 5-6 см. Посівне ложе повинно бути ущільненим.

При встановленні норми висіву слід враховувати те, що польова схожість насіння тритикале нижча, ніж у озимої пшениці і жита. Середніми нормами в Поліссі є 5,5-6,0 в Лісостепу - 5-5,5, в Степу - 4-5 млн лабораторно схожих насінин на 1 га. Норми слід диференціювати залежно від біологічних особливостей сорту, крупності насіння, зволоження, забур'яненості поля, родючості грунту (див. "озима пшениця").

Догляд за посівами
При сівбі за сухої погоди поле коткують кільчасто-шпоровими котками і боронують легкими боронами. На початку з'явлення сходів, щоб зменшити заселення прихованостебловими шкідниками на посівах, проведених у першій половині оптимальних строків, роблять крайові, а у фазі повних сходів (при потребі) - суцільне обприскування інсектицидами. В передзимовий період у нори розкладають отруєні принади. Взимку потрібно стежити за станом перезимівлі, відбираючи для відрощування моноліти. Рано весною провести підживлення азотними добривами розкидним або прикореневим способом. Потреба в застосуванні гербіцидів у тритикале менша, ніж у пшениці, але якщо забур'янення значне - посіви обробляють такими гербіцидами, як і посіви озимої пшениці. По мірі з'явлення ознак захворювання борошнистою росою, іржею, септоріозом, кореневими гнилями посіви обприскують розчином фунгіциду, а при масовому заселенні шкідниками (вони ті, що й на пшениці та житі) - розчином інсектициду. Препарати і їх дози такі, як і для пшениці, але слід враховувати, що листки і стебла у тритікале вкриті восковим нальотом, тому у розчин потрібно додавати поверхнево-активні речовини. Якщо прогнозується вилягання посівів, то на початку стеблування посіви слід обробити сумішшю кампозану М (0,75-1 кг/га) і туру або цикоцелю (2 кг/га).

Збирання врожаю
Тритикале стійке до осипання, але при перестої посилюється ламкість колоса тому збирання урожаю проводять зерновими комбайнами прямим комбайнуванням на початку повної стиглості. Можна збирати і роздільним способом, але це вимагає додаткових витрат. Солому при потребі подрібнюють і вивозять з поля, або розсівають по полю.Корисна інформація | дивіться також
Ботанічна характеристика тритикале
Біологічні особливості та технологія вирощування тритикале

Свіжі обговорення на агро-форумі: Борона для трактора - какую выбрать? Вопрос по рекультивации Помидоры: подвязывать или нет? Кукуруза Выгодно ли разводить в домашнем хозяйстве мясной скот?
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.