03 квітня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Каталог культур
Зернові
Зернобобові
Зернові круп"яні
Овочеві
Ефіро-олійні
Технічні
Кормові культури
Прядильні
Плодові зерняткові
Плодові кісточкові
Горіхоплідні
Ягідні
Виноград
Гриби
Спеції
Декоративні та лікарські
Хімічний захист рослин
Групи культур (культури)
Препарати
Бур'яни
Шкідники
Хвороби
Додаткова інформація
Лікарські рослини
Насінництво
Календар городника
No-Till
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Рослинництво - Технічні - Картопля - Корисна інформація - Хижий клоп Perillus bioculatus F. - ентомофаг колорадського жука


Картопля

Хижий клоп Perillus bioculatus F. - ентомофаг колорадського жука

Токар О.П. –  начальник Головної державної інспекції захисту рослин
Корецька О.О. – начальник відділу екологічно безпечних методів та токсикології Головдержзахисту
Сидорчук О.В. – головний спеціаліст відділу екологічно безпечних методів та токсикології Головдержзахисту
Головна державна інспекція захисту рослин 

 Картопля є провідною овочевою культурою, яка вирощується в Україні на площах понад 1,5 млн. га, і завдяки якій забезпечується загальний рівень виробництва овочів. Відчутні щорічні втрати врожаю цієї цінної культури від колорадського жука Leptinotarsa decemlineata Say складають 25-50%. Шкідливість колорадського жука посилюється у зв’язку з швидким виникненням резистентності до застосування будь-якого класу інсектицидів хімічного походження.

Для захисту сільськогосподарських культур від цього шкідника кожен рік витрачаються колосальні кошти. Тому своєчасними, особливо при захисті картоплі в господарствах які працюють на органічних засадах землеробства, являються дослідження, які пов’язані з використанням екологічно безпечних біологічних препаратів та ентомофагів. Для зниження чисельності  колорадського жука істотна роль належить його природним ворогам: ентомофагам –  паразитичним та хижим комахам.

Біологічні особливості колорадського жука сприяють доступу до нього ентомофагів. До цих особливостей відносяться:
- розтягнутість періоду виходу з ґрунту перезимувавших жуків;
- тривалість розвитку (до 30 днів) в ґрунті личинок перед заляльковуванням, лялечок до відродження молодих жуків;
- перебування у ґрунті окремих особин дорослих жуків до двох і більше років.

Тому вивчення біологічних особливостей ентомофагів та їх ефективність на різних етапах онтогенезу жука при різних станах агроценозу пасльонових культур набуває особливого значення і є однією із основних задач при розробці інтегрованого захисту від цього шкідника. (Дядечко Н. П., 1975 г).

В наш час до списку ентомофагів колорадського жука входять приблизно 290 видів членистоногих, більша кількість з них являються хижаками (91,4%) і тільки 8,6% - паразитичними комахами. (Ижевский С.С., 1990 г.). 
Одним із найбільш перспективних видів, який регулює чисельність колорадського жука та близьких до нього видів північноамериканських листоїдів є хижий клоп Perillus bioculatus F. (родина Pentatomidae, ряд Hemiptera).
Поширений периллюус у Північній Америці та в південній частині Канади.  На півночі ареалу, в Канаді, розвивається в трьох поколіннях, на півдні ареалу в чотирьох – п’яти поколіннях.

Масове поширення периллюуса свідчить про його значну екологічну пластичність.(Гусев Г.В.,1991 г.).

Розвиток ентомофага в природних умовах

Периллюус зимує в фазі імаго під рослинними рештками, в тріщинах кори дерев. Перезимувавши самці і самиці спочатку харчуються соком рослин картоплі потім  спаровуються. Самиці відкладають яйця на верхню сторону листя картоплі двома щільними рядами в середньому по 14 яєць. Свіжовідкладені яйця спочатку лимонно – жовтого кольору, через годину набувають чорного забарвлення.(Бондаренко Н.В.,1978 г.). Плодючість самок у значній мірі визначається температурними умовами, порядковим номером генерації після діапаузи, а також якістю корму. Перезимувавші самки периллюуса відкладають в середньому до 150 штук яєць. Самиці другого покоління займають проміжне положення. Самиці третього покоління, які розвиваються в кінці вегетаційного періоду, діапазують і в  природних умовах яєць не відкладають. Самиці живуть близько 10 місяців.

Строки розвитку личинок залежать від температури навколишнього середовища і в значній мірі від якості корму. Оптимальним температурним режимом для стадії яйця та личинкової стадії, слід вважати 25-30°С.

Строки розвитку преімагінальних фаз периллюуса в залежності від температури (Гусев Г.В.,1991 г.)

Темпера-

тура,◦ С

Середня тривалість розвитку яєць, на добу

Відродження личинок, %

Середня тривалість розвитку личинок,на добу

Середня життєздатність личинок

20

14,0

81

39,5

26

25

6,5

95

19,1

72

30

4,2

91

13,5

91

35

3,5

78

10,2

65

В першому віці личинки живляться тільки водою або соком рослин. Із раціону харчування личинок першого віку повністю випадає тварина їжа. Тільки з другого віку вони стають м’ясоїдними. Із преімагінальних стадій найбільшу ненажерливість мають личинки 4- го та 5-го віків

Харчуючись тільки яйцями колорадського жука розвиток від личинки першого віку до імаго проходить в середньому за 19,6 діб, при харчуванні личинками жука – за 22,8 діб, при харчуванні дорослими жуками – за 26,1 добу. 

Нападаючи на личинок колорадського жука, клоп при цьому  висмоктує їх кров. Каротин який всмоктується  з кров'ю, проходить через кишкові клітини клопа доходить до гіподерми і накопичується в ньому у вигляді зерен, тим самим впливаючи на забарвлення комахи. Відкладен-ня відбуваються тільки в тих клітинах,  де  немає  меланіну  в кутикулі. Таким чином, пігмент, вироблений в рослинному організмі, переходить спочатку в тіло однієї комахи, потім у тіло іншої і в обох утилізується як матеріал, що додає їм характерного забарвлення.

На формування  діапаузи  периллюуса  впливає тривалість світового дня і зниження температури в період розвитку личинкової та імагінальної стадії.

Даному виду властива фотоперіодична реакція. Критичним періодом при температурі 22-25°С є тривалість освітлення 14,5г на добу.

Для дорослих клопів периллюуса характерний доволі низький поріг оціпініння і харчування, тому клопи ранньою весною, до появи перезимувавших особин колорадського жука, починають пересуватися  в пошуках їжі. Пересування клопа в товщині ґрунту  починається при температурі 8°С, вихід на поверхню розпочинається при температурі  ґрунту 14°С. (Бровдій В.М., Гулій В.В., Федоренко В.П.,2004 р.).

У межах сучасної зони масового поширення колорадського жука акліматизацію периллюуса можна забезпечити введенням в європейську фауну додаткових господарів ентомофага, які будуть безпечні в наших умовах. В даний час Краснодарський ВНИИБЗР проводить роботи з акліматизації одного з представників цієї триби, амброзієвого листоїда, призначеного для боротьби з амброзією (Исмаилов В.Я., Агасьева И.С. Хищный клоп Perillus bioculatus F. Новый взгляд на возможности акклиматизации и перспективы использования// Защита и карантин растений. 2010. № 2. С. 30-31).

Також потрібно враховувати, що великі можливості периллюуса як ентомофага, його ненажер-ливість і добрі пошукові здібності можуть бути реалізовані при застосуванні методу масового випуску личинок 2-3-го покоління в початковий період яйцекладки шкідника. 

Досвід застосування ентомофагів для   боротьби    зі     шкідниками    с/г    рослин свідчить про застосування високоефективних видів ентомофагів не лише шляхом їх акліматизації, але і шляхом щорічного випуску в періоди, які є найбільш вразливими для шкідників.

Для ефективного використання в біологічній боротьбі  перспективних видів природних ворогів необхідно поєднати появу в біоценозі вразливої стадії шкідника з найбільш активною стадією ентомофага.

Один із реальних шляхів досягнення цієї цілі є випуск в природу спеціально розведених  ентомофагів, які при своєчасному випуску забезпечують високу ефективність у боротьбі зі шкідниками, що дає змогу практично повністю зберегти врожай рослин.

Сучасний рівень знання біологічних особливостей шкідників та їх природніх ворогів, використання при цьому нових індустріальних методів розведення дозволяють отримувати набагато більше різних видів ентомофагів та акарифагів, що значно розширює  можливості їх практичного застосування у захисті рослин. (Ижевский С.С.,1990 г.).

Перспективи використання периллюуса в Україні

На території України польові дослідження з ціллю вивчення фенології периллюуса проводилися у Львівській, Закарпатській та Чернігівській областях. Результати свідчать про високу ефективність випуску личинок периллюусу 2-3-го покоління в боротьбі з першою генерацією колорадського жука. Випуск личинок 2-3-го покоління дає можливість не лише виявити в полі діяльність найбільш ненажерливих стадій - личинок 4-5-го покоління, але і спрощує розведення біоматеріалу, необхідного для випуску. Личинки 2-го покоління і початкової фази 3-го покоління потребують мінімальної кількості тваринної їжі і можуть бути виховані на штучному  середовищі.

Так перші досліди проведені у Закарпатській області з випуску личинок 2-3-го покоління дали прекрасні результати. На трьох ділянках картопляного поля площею 50-100 м² личинки периллюуса були випущені на початку яйцекладки жуків першої генерації в співвідношенні хижак-жертва від 1:7 до 1:17. Норма випуску на 1 га складала 40-50 тис. личинок. В результаті випуску ентомофага на ділянки, чисельність личинок колорадського жука старшого віку до кінця розвитку першої генерації  не перевищувала 1 особина на рослину. Урожай картоплі був повністю збережений. Контрольних ділянок через високу шкідливість жука в цьому досліді не залишали. (Заяц Ю.В.,1975 г.).

Аналогічні досліди, але з контрольними ділянками були проведені у Львові. В цих дослідах також на початку яйцекладки шкідника на ділянки площею 100 м² була випущена різна кількість личинок периллюуса 2-4-го покоління в залежності від початкової щільності шкідника. При щільності 0,2 жука на рослину було випущено 25 тис. личинок на 1 га. В обох випадках на контрольних ділянках врожай картоплі був у 2 рази нижчий, ніж у досліді. В майбутньому випуски личинок периллюуса багаторазово повторювали на невеликих дослідних ділянках картоплі, заселених колорадським жуком. У всіх випадках при нормі випуску личинок із розрахунку 40-67 тис. особин на 1 га було забезпечено повне зберігання врожаю. (Страдимова С.А. 1988г.).

 Висновки

Узагальнюючи матеріали з біології периллюуса, можна зробити наступні висновки:
-  периллюус - ефективний спеціалізований ентомофаг колорадського жука;
-  практичне використання його в більшості районів сучасного ареалу  можливе шляхом масових випусків на початку яйцекладки шкідника;
-  акліматизація периллюуса на території Європейського континенту перспективна в зонах, де кліматичні умови весняного періоду схожі з кліматичними умовами Північної Америки;
-  для широкого використання масових випусків периллюуса проти колорадського жука необхідна розробка промислової технології його масового розведення.

Список використаної літератури

1. Бровдій В.М., Гулий В.В., Федоренко В.П. Біологічний захист рослин: Навчальний посібник. – Київ. Світ. 2004 – С. 126.
2. Гусев Г.В. Энтомофаги колорадского жука. – М.: Агропромиздат, 1991, С. 173.
3. Дядечко Н.П. Враги колорадского жука// Защита растений, 1975, № 4, С. 51.
4. Ижевский С.С., Гулий В.В. Словарь по биологической защите растений. – М.: Россельхозиздат, 1986. – С. 222.
5. Ижевский С.С., Зискинд Л.А. Перспективы использования интродуцированных хищных клопов Perillus bioculatus F., Podisus maculiventris S.// в кн.: Биологическое подавление карантинных вредителей и сорняков, 1981, М.: Колос. С.20-37.
6. Исмаилов В.Я., Агасьева И.С. Хищный клоп Perillus bioculatus F. Новый взгляд на возможности акклиматизации и перспективы использования// Защита и карантин растений. 2010. № 2. С. 30-31.
7. Ковалев О.В., Вечернин В.В. Описание нового волнового процесса в популяциях на примере интродукции и расселения амброзиевого листоїда Zigogramma suturalis F.//Энтомологическое обозрение, 1986, т.65, вып. 1. – С. 21-37.
8. Применение хищных клопов Perillus bioculatus F. и Podisus maculiventris S. для защиты картофеля от колорадского жука. [Електрон. ресурс].–Доступний з: http://www.google.com.ua/search?q=Perillus+bioculatus&ie=utf-8&oe=utfКорисна інформація | дивіться також
Народногосподарське значення, використання та ботанічна характеристика картоплі
Технологія вирощування картоплі
Біологічні особливості картоплі
Рак картоплі
ГМО естественного происхождения (журнал "Зерно", 2008 г.)
Кто такая картофельная моль и как с ней бороться
Особливості фітосанітарного стану картоплі та овочевих культур цьогорічної вегетації - Головдержзахист
Чому гниє картопля та як запобігти цьому?
Хижий клоп Perillus bioculatus F. - ентомофаг колорадського жука

Свіжі обговорення на агро-форумі: Ищем надежный рулонный пресс-подборщик «Аграрка» - агро дошка оголошень України Инфракрасная сушилка (дегидратор) ФлексиХИТ для сушки овощей, фруктов и продуктов Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев. Вопрос по рекультивации
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.