08 серпня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Переробка продукції
Якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 
Україна .:. змінити
перелік нормативно- правових актів з питань ветеринарно-санітарної експертизи .:. змінити

Загальні

1. Закон України "Про ветеринарну медицину" від 15.11.01 № 2775-ІІІ.

2. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.97 №771/97-ВР.

3. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 №1393-XIV.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції" від 24.01.01 №50.

5. Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.04.95 №68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.11.95 за №416/952. (до відома)

6. Лист від 04.04.89. №400-22/441 Державного агропромислового комітету СРСР "Об удостоверениях о качестве продукции".

7. Методические указания "Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды", 1990.

8. Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень. Постанова КМ України від 14.06.02р. №833.

9. Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 №16 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за №761/3201.

10. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 20.10.99 №39 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.11.99 за №777/4070.

11. Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.08.97 №27 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.08.97 за №326/2130.

12. Порядок пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України, затверджений наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27.12.99 №49 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2000 за №9/4230.

13. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, затверджені 01.08.89 №5061-89.

14. Санітарні норми і правила 42-123-41 17-86 "Умови, термін зберігання продуктів, які швидко псуються".

15. Наказ заступника Міністра оборони України по тилу - начальника тилу збройних сил України від 07.07.99 №74 "Про оголошення термінів зберігання продовольства, пайків і раціонів харчування" (до відома).

16. Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження, затверджене наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 01.09.00 №45 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 31.11.00 за №760/4981.

17. Державні гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді", затверджені Головним державним санітарним лікарем України 25 червня 1997р.

18. Директива ЄЕС (96/23/ЕС) от 29 апреля 1996 года, о мерах по контролю отдельных веществ и их остаточного содержания в не забитых животных и продуктах животного происхождения, принятая в отмену действия Директив 85/187/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Постановлений 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС

М'ясопереробні підприємства

1. Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і м'ясних продуктів, 2002.

2. Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, 1985.

3. Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности, 1977.

4. Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, 1985.

5. Інструкція по застосуванню та зберіганню нітриту натрію, затверджена Головою правління Національної асоціації "Укрм'ясо" 20.08.98.

6. Типовые нормы времени и нормативы численности специалистов отделов производственно-ветеринарного контроля предприятий мясной промышленности, 1987.

7. Інструкція по клеймуванню м'яса, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 12.06.97 №19 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 25.09.97 за №447/2251 та Зміни до Інструкції по клеймуванню м'яса, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №51 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 03.10.01 за №854/6045.

8. Інструкція з порядку ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №52 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 03.10.01 за №854/6046.

9. Директива ЕЭС (72/462/ЕЭС) от 12 декабря 1972 года, по проблемам санитарного и ветеринарного контроля при ввозе крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, свежего мяса и мясных продуктов из третьих стран.

Птахопереробні підприємства

1. Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 №70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 27.09.01 за №850/6041.

2. Ветеринарно-санітарні правила для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 №70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 27.09.01 за №849/6040.

3. Директива ЕЭС (71/118/ЕЕС) от 15 февраля 1971 года, о проблемах здоровья, связанных с розничной торговлей свежим мясом домашней птицы.

Рибопереробні підприємства

1. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 1989.

2. Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая), 1989. (Методическое пособие по паразитологическому инспектированию морских рыб, 1979).

3. Инструкция по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания), 1989.

4. Лист Начальника Головного управління ветеринарної медицини від 21.06.95 №15-1-1-8/242 "Про захворювання риби анізакідозом" та доповнення до нього від 19.06.96 №15-2/259.

5. Проект Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо розведення, вирощування, вилову, переробки, фасування, зберігання, транспортування, реалізації прісноводної і морської риби, інших гідробіонтів та продуктів їх переробки. (до відома)

6. Проект Ветеринарно-санітарних правил для підприємств і суден щодо виробництва продукції з риби та морепродуктів. (до відома)

7. Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и суднах, от 27.03.84 №2981-84.

8. Директива ЄЕС (91/493/ЄЕС) от 22 июля 1991 года, устанавливающая медицинские условия для продукции и ее распространения на рынке рыбопромысловых продуктов

Молокопереробні підприємства

1. ДСТУ 3662-97. Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі.

2. ГРУ 46.14.01-99. Сировина молочна, одержана від корів з господарств неблагополучних щодо інфекційних хвороб.

3. ГОСТ 13264-88. Молоко коровье. Требования при закупках.

4. ДСП 4.4.4 011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 11.09.98.

5. Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока, утвержденные заместителем Министра сельского хозяйства СССР 26.06.85.

6. Ветеринарно-санітарні правила для молочних ферм, які реалізують молоко за прямими зв'язками або у вільний продаж, затверджені Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 21.06.94.

7. Инструкция по санитарной обработке оборудования на предприятиях молочной промышленности, утвержденная заместителем Министра мясной и молочной промышленности СССР 28.04.78.

8. Инструкция по дезинфекции на предприятиях по производству молока на промышленной основе, 1980.

9. Інструкція з методів контролю І 10.10.1.7-067-2000. Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфамідних речовин у молоці та молочних продуктах за допомогою дельвотесту.

10. Інструкція про проведення закупівлі молочної сировини у сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарств населення (до відома).

11. Проект Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів.

12. Директива ЕЭС (92/46/ЕЕС) от 16 июня 1992 года, устанавливающая медико-санитарные правила по производству и размещению на рынке сырого молока, молока, подвергнутого тепловой обработке и продуктов на молочной основе.

Державні лабораторії ВСЕ на ринках

1. Ветеринарно-санітарні правила для ринків, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини 04.06.96 за №23 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.06.96 за №314/1339.

2. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках, 1977.
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.