23 січня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Соняшник

Інтенсивна технологія виробництва соняшнику грунтується на комплексному використанні сучасних високопродуктивних машин і знарядь, ефективних гербіцидів та засобів захисту рослин від шкідників і хвороб, високоякісного насіння найпродуктивніших сортів та гібридів, суворому дотриманні технологічної дисципліни, а також впровадженні досконалих форм і методів організації праці.
Вибір способу і строків підготовки грунту під соняшник проводять диференційовано, в основному за двома технологіями, перша з яких передбачає оранку з обертанням скиби і заорюванням стерні, а друга (грунтозахисна) - розпушення грунту із зберіганням стерні та інших рослинних решток, що захищають грунт від вітрової та водної ерозії. Залежно від прийнятої технології підготовки грунту використовують відповідні машини і знаряддя.
За першою технологією відразу після збирання попередника (озимих або ярих зернових культур) поле обробляють дисковими лущильниками ЛДГ-20, ЛДГ-15А, ЛДГ-10А або боронами БДТ-10. БДС-8,4, БДТ-3. Якщо поле засмічене коренепаростковими бур'янами, то їх обприскують гербіцидом (у фазі розетки), а потім грунт обробляють лемішними лущильниками типу ППЛ-10-25. Орють на глибину 25-27 см плугами з передплужниками із загортанням пожнивних решток.
Грунтозахисна технологія передбачає обробіток грунту голчастими боронами БМШ-20, БМШ-15 або БИГ-3, культиваторами-плоскорізами КПШ-9, КПШ-5, КШН-6 "Галещина",ґрунтообробними агрегатами АКШ-5,6, АКШ-3,6 та плоскорізами-глибокорозпушувачами ПГ-3-5, КПГ-250А тощо.
Органічні добрива краще вносити під попередник машинами ПРТ-16, ПРТ-10, МТО-12, МТО-6, РПО-6, МТО-3 , а мінеральні - під зяблеву оранку, використовуючи розкидачі МВУ-16, МВУ-8 Б, МВУ-5А, МВД-900 та інші.
Весняний цикл польових робіт починають з вирівнювання зябу вирівнювачами ВП-8А, ВПН-5,6А тощо. За умови використання комбінованих агрегатів типу "Європак" вирівнювання грунту не проводять.Робочий розчин гербіцидів готують безпосередньо перед внесенням за допомогою агрегатів АПЖ-12, СТК-5, МПР-3200 та машини ЗЖВ-Ф-3,2, яка має мішалку. Робочий розчин пестицидів для сучасних обприскувачів готується за допомогою додаткової місткості безпосередньо на обприскувачі.
Препарат вносять безпосередньо перед сівбою соняшнику з негайним загортанням у грунт. Досвід передових господарств свідчить, що для цього раціонально використовувати комбіновані агрегати на базі тракторів К-701 або ХТЗ-17021, складових частин обприскувача ПОМ-630, важкої дискової борони БДТ-7А або культиватора типу КПС-4, обладнаного вирівнювальною дошкою і котками. Культиватор застосовують в посушливих умовах.
З метою зменшення витрати дорогих гербіцидів і забруднення навколишнього середовища рекомендується стрічкове їх внесення перед сівбою просапних культур або одночасно з нею.
У першому випадку гербіцид вносять і заробляють у грунт комбінованим агрегатом, що складається з підживлювача-обприскувача ПОМ-630 і культиватора КРН-5,6А (КРН-4,2А). Після цього насіння висівають у зони стрічок, оброблених гербіцидом.
У другому випадку при стрічковому внесенні гербіцидів, які не потребують глибокого загортання в грунт ( типу трефлан, лассо тощо), складають комбінований агрегат на базі трактора класу 1,4, обприскувача та сівалки. У цьому випадку суміщають стрічкове внесення гербіциду з сівбою соняшнику та інших просапних культур.
Завчасно, але не пізніше як за 1-2 місяці до сівби, насіння протруюють на пересувних машинах ПС-10А, ПК-20, ПСШ-5 або "Мобітокс - С" .
Сіють соняшник слідом за передпосівною культивацією сівалками СУПН-12, СУПН-8А або СУПН-6А, використовуючи для цього висівні диски з отворами діаметром 3 мм, а також сівалки іноземного виробництва Джон Дір 1700, МФ-543-8, МФ-543-6 та ін.
Соняшник дає найвищі врожаї, коли перед збиранням густота насадження у південному Степу становить 30-35 тис./га, центральному - 40-45, північному - 45-50, Лісостепу - 50-55 тис./га рослин. Враховуючи польову схожість і пошкодження рослин, висівають насіння на 30-40 % більше рекомендованої густоти.
При суворому дотриманні технологічної дисципліни операції догляду за посівами соняшнику зводяться до мінімуму і виконуються лише при потребі. Так, при значному ущільненні грунту і наявності тріщин, а також при появі сходів бур'янів проводять міжрядний обробіток культиваторами КРН-8,4, ДД-886 (ДжонДір), КРН-5,6А, або КРН-4,2А, обладнаними комплектом прополювальних борін КЛТ-38. При появі шкідників та хвороб рослини обробляють пестицидами за допомогою обприскувачів ОПШ-2000-21,6, ОПШ-15-01, ПОМ-630, ОМ-630-2, Харди TZ, TWIN-LA тощо. При значному забур'яненні посіви боронують до і після сходів знаряддями БЗСС-1,0.
Через 40-45 днів після масового цвітіння при вологості насіння 25-30 % посіви обробляють розчином десиканту (хлоратом магнію або реглоном) за допомогою авіаційної техніки. Після десикації до початку збирання вологість насіння зменшується до 10-18 %. Десикація сприяє скороченню втрат насіння при збиранні на 1-1,5 ц/га.
У більшості господарств збирання розпочинають при вологості насіння 12-14 %. Проте при достатній наявності зерноочисно-сушильних машин його доцільно організувати на 4-5 днів раніше, коли вологість насіння становить 18-20 %. У цьому випадку додатково збирають 1,2-1,5 ц/га насіння.
ННЦ "ІМЕСГ" рекомендує для потокового збирання соняшнику використовувати зернозбиральні комбайни типу СК-5М "Нива" (ДОН-091) з пристроями ПСП-1,5М, подрібнювачами ПУН-5, автозчіпкою АН-2А і причепом 2ПТС-4-887Б місткістю 45 м3. Агрегат працюватиме високопродуктивно за умови дотримання рекомендованих швидкостей руху (табл.10). З метою зменшення пошкодження насіння молотильний апарат комбайна обладнують ланцюговим приводом заводського виготовлення 54-151.
Для збирання соняшнику доцільно використовувати також зернозбиральні комбайни ДОН-1500Б ( ДОН-161), КЗС-9 з 8-рядними приставками відповідно ПСП-10 і ПЗС-8.

Таблиця 10. Робочі швидкості комбайна СК-5М "Нива" з пристроєм ПСП-1,5 М

Урожайність насіння, ц/га
Збирання з розкиданням подрібнених кошиків при співвідношенні маси насіння і кошиків
Збирання подрібнених кошиків в причепи при співвідношенні маси насіння і кошиків
1 : 1
1 : 1.5
1 : 2
1 : 1
1 : 1.5
1 : 2
14
10,5
9,8
9,2
9
8,5
8
16
9,8
9,2
8,3
8,5
8
7,2
18
9,2
8,8
7,6
8
7,7
6,6
20
8,9
8,5
7
7,7
7,4
6
22
8,8
7,8
5,9
7,7
6,8
5,1
24
8,7
6,8
5,3
7,6
6
4,6
26
8,6
6,2
4,6
7,5
5,4
4
28
8,4
6
4,5
7,3
5,3
3,9
30
7,8
5,7
4,2
6,8
5
3,6
32
7,4
5,3
2
6,4
4,6
3,4
34
7,2
5
3,8
6,2
4,3
3,2

Інтенсивна технологія виробництва соняшнику передбачає потокове проведення обмолоту і післязбиральної обробки вороху збирально-транспортним комплексом. Основу його становить комбайно-транспортна ланка, в яку входить від 2 до 5 комбайнів і відповідна кількість транспортних засобів. Останні закріплюють не за окремими комбайнами, а за ланкою в цілому. Цим зменшується потреба в них на 15-20 %. Роботу організовують так, щоб кожний комбайн працював в окремій загінці, а насіння вивантажував у транспортні засоби знеособлено.
Післязбиральну обробку товарного насіння соняшнику раціональніше проводити на зерноочисно-сушильних комплексах типу КЗС або зерноочисних агрегатах типу ЗАВ. У тих господарствах, де соняшник займає відносно невеликі площі, використовують пересувні ворохоочисні машини ОВП-20А, ОВС-25, МС-4,5 висока продуктивність яких на очищенні соняшнику досягається за умови роботи в комплексі з ними пересувних зернонавантажувачів ЗПС-100 або ЗМ-60.
Схему безвідходного технологічного процесу збирання соняшнику показано на рисунку 3.

Рис.3. Схема безвідходного технологічного процесу збирання соняшнику:
1 - збирання врожаю; 2 - перевезення кошиків; 3 - силосна траншея; 4 - перевезення вороху на тік; 5 - зерноочисно-сушильний комплекс КЗС-25Ш; 6 - відвезення насіння на заготівельний пункт; 7 - відвезення насіння в сховище; 8 - зерносховище; 9 - відходи, 10 - кормороздавач; 11 - сушарка АМВ-0,65; 12 - дробарка; 13 - циклон; 14 - відвезення корму з відходів; 15 - сховище для корму

Раціональний склад комплексів машин для вирощування та збирання соняшнику на площі 1000 га наведено в табл.11.

Таблиця 11. Склад комплексів машин для вирощування та збирання соняшнику. Урожайність насіння 20 ц/га

Техніка
Кількість машин у комплексі, обгрунтованому за критерієм
Вид
марка
затрат робочого часу
приведених затрат
Трактори
К-701
13
-
ХТЗ-200 4 6
4
6
ДжонДір 8100
4
-
ЮМЗ-8080
7
11
ЮМЗ-6АКЛ
-
7
Автомобілі
КамАЗ-5320
6
-
КрАЗ-250
-
6
ЗИЛ-4502
5
-
САЗ-3507
-
7
УЗСА-40
1
1
Навантажувачі
ПЭ-Ф-1А
2
2
ПКУ-0,8А
1
1
Плуги
ППО-8-40
7
-
ППО-5-40
-
9
Дискові борони
БДТ-10
4
-
БДС-8,4
-
5
Коток
ЗКВГ-1,4
12
12
Вирівнювач грунту
ВП-8Б
4
4
Зчіпка
СП-16А
3
3
Машини для внесення добрив
МВУ-16
-
3
МВУ-5А
1
1
ПРТ-16
61
-
МТО-6
-
91
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
2
2
Харді TZ
3
-
ОМ-630-2
-
4
ПОМ-630
8
8
Сівалки
ДжонДір 1700
4
6
СУПН-8А
-
-
Культиватори
КШУ-18
3
-
КПСН-4
-
6
ДжонДір 886
5
-
КРН-5,6Б
-
8
Комбайни
ДжонДір 9500
5
-
КЗС-9
-
6
Пристрій для збирання соняшнику
ПЗС-8
5
6
Очисник вороху
ЗАВ-40
2
2

Примітки: 1. На 30 % площі.

Таблиця 12. Економічні показники використання комплексів
машин для вирощування та збирання соняшнику

Критерій обґрунтування комплексу машин
Показники
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Витрата палива, л/га
Щільність механізованих робіт, ум.га/га
Приведені витрати
1895,55
937,89
5,43
55,00
7,28
Затрати робочого часу
3826,42
1703,77
4,13
63,46
8,15
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.