11 грудня 2019р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Цукрові буряки

Інтенсивна механізована технологія вирощування та збирання цукрових буряків грунтується на високій культурі землеробства і застосуванні комплексів високопродуктивних машин, узгоджених з технологією механізованих робіт, шириною захвату (рядністю) і продуктивністю.
Так, на основі багаторічних досліджень для бурякосійних господарств науково-дослідний інститут цукрових буряків (НІЦ) рекомендує напівпаровий обробіток грунту.
Він передбачає дискове лущення стерні в два сліди, глибоку оранку в першій половині серпня ярусними плугами ПНЯ-6-42, ПНЯ-4-40, ПЯ-3-35 і поверхневий обробіток поля зубовими, дисковими боронами та культиваторами у міру ущільнення грунту й появи сходів бур'янів, безполицеве розпушування пізно восени на глибину 16-20 см впоперек оранки.
У кислі грунти вносять дефекат, вапнякове або доломітове борошно. Безпосередньо під цукрові буряки або під попередник вносять до 50 т/га органічних добрив розкидачами РУН-Ф-15М, ПРТ-16М, ПРТ-10, МТО-6 , РПО-6 та іншими.
Мінеральні добрива рекомендується вносити, як правило, в три строки: під глибоку оранку (близько 75-80 %), під час сівби (до 10-15%) і в період вегетації для підживлення рослин (решту). За умови недостатнього зволоження буряки не підживлюють. Добрива вносять лише восени під оранку та весною під час сівби. Для основного внесення мінеральних добрив використовують розкидачі МВУ-16, МВУ-8Б, МВУ-5А, 1РМГ-4Б, МВД-900.
Ранньовесняні роботи починають з розпушення грунту широкозахватними агрегатами на базі гусеничних тракторів, зчіпок, важких зубових борін 3БЗТС-1,0 (перший ряд) і легких борін ЗОР-0,7 або ЗБП-0,6А (другий ряд). Поверхню грунту також вирівнюють агрегатом із шлейф-борін ШБ-2,5А (перший ряд) і легких борін (другий ряд). Добру якість роботи забезпечують вирівнювачі грунту ВП-8Б і ВПН-5,6А в агрегаті з тракторами класу 5(4) і 3.
Передпосівний обробіток грунту виконують в єдиному технологічному процесі з сівбою. Добру якість на передпосівному обробітку можуть забезпечити просапні культиватори УСМК-5,4Б та широкозахватні беззчіпкові культиватори КШУ-18 і КШУ-12, обладнані вирівнювальними пристроями або комбіновані агрегати типу "Європак".
Для сівби і догляду за посівами буряків використовують комплекси 12-рядних (ССТ-12Б, ССТ-12В, СТВ-12, УПС-12, СУ-12, УСМК-5,4Б, УСМК-5.4В) і 18-рядних машин (ССТ-18Б, КОЗР-8,1-01, КРШ-8,1). Використовують також сівалки іноземного виробництва, зокрема ДжонДір1760, а також культиватори ДД-886. З метою зменшення витрати гербіцидів і поліпшення екології їх вносять стрічковим способом підживлювачем-обприскувачем ПОМ-630-1 одночасно з сівбою або міжрядним обробітком.
Господарства одержують насіння в посівних одиницях ( 100 тис. насінин), оброблене захисно-стимулюючими речовинами.
Сівалки ССТ-12Б і ССТ-12В обладнують слідоутворювачем та двома щілинорізами і колесами-копірами. Слідоутворювач кріплять між сьомою і восьмою посівними секціями. Місце встановлення щілинорізів залежить від того, з яким трактором агрегатують сівалку. При використанні колісного трактора класу 1,4 з колією 1,8 м їх кріплять між третьою і четвертою та дев'ятою і десятою посівними секціями. Якщо ж сівалку агрегатують з трактором Т-70С, то між третьою і четвертою та восьмою і дев'ятою посівними секціями.
Якщо насіння має лабораторну схожість не менше 90 %, сіють 12-15 шт. на 1 м рядка. У цьому випадку одержують 8-10 сходів і застосовують механізоване формування густоти рослин. При високій культурі землеробства сіють на кінцеву густоту (8-10 насінин на 1 м рядка).
Науково обгрунтованою системою догляду за посівами передбачено виконання таких механізованих операцій: суцільне розпушування грунту до появи сходів культиваторами, обладнаними ротаційними робочими органами і роторами без шлейфів; перше розпушування грунту в міжряддях і захисних зонах рядків (шаровку) з використанням захисних дисків, односторонніх плоскорізальних лап і ротаційних батарей; формування густоти посівів механічними (УСМП-5,4) і автоматичними (ПСА-2,7, ПСА-5,4) проріджувачами або просапними культиваторами (УСМК-5,4Б); підживлення рослин (у зоні достатнього зволоження) рідкими мінеральними добривами (УСМК-5,4+ПОМ-630-1) і сухими (УСМК-5,4Б); міжрядні обробітки посівів культиваторами, обладнаними спеціальними підгортачами для присипання бур'янів грунтом у захисних зонах і рядках; хімічний захист рослин підживлювачами-обприскувачами типу ПОМ-630-1 тощо.
Агрегати водять по борозенці слідоутворювача (до появи сходів) з використанням знятих з сівалки і встановлених на просапний культиватор щілинорізів і коліс-копірів. Це дає змогу своєчасно і якісно обробити посіви, зменшити захисні зони рядка до 5 см, частково або повністю усунути затрати ручної праці.
За рекомендаціями НІЦ на період збирання густота насаджень буряків повинна становити: у районах достатнього зволоження 115-120 тис./га, нестійкого 110-115, а в районах недостатнього зволоження 100-105 тис./га рівномірно розміщених рослин.
За 25-30 днів до початку збирання врожаю посіви доцільно обробити фізіологічне активними речовинами, які збільшують вихід цукру на 3-5 ц/га. Для цього використовують 1,5-2,5 кг/га гідразиду малеїнової кислоти (ГМК-натрій), розчиненої у 200-300 л води при наземному обприскуванні машинами типу ПОМ-630-1.
Цукрові буряки збирають в основному потоковим і потоково-перевалочним способом без ручного доочищення коренеплодів. Найпоширенішим е потоково-перевалочний спосіб. Якщо відстань перевезення коренеплодів до 15 км, дві третини збиральних машин працюють за потоковим способом, решта - за перевалочним; якщо ж відстань до 16-20 км - половина машин збирає потоковим, а половина - перевалочним; до 21-30 км і більше перевагу віддають перевалочному способу. При достатній кількості транспортних засобів і чіткій організації роботи урожай доцільно збирати потоковим способом.
Цукрові буряки можна збирати сучасними комплексами машин за такими технологічними схемами:
- гичка збирається у транспортні засоби, коренеплоди у бункер коренезбиральної машини з наступним навантаженням у транспортні засоби чи на краю поля або ж з подачею коренеплодів у транспорт, що рухається поруч ( машини БМ-6Б і КБ-6);
- гичка збирається у транспортні засоби, коренеплоди викопуються і укладаються у валок з наступним їх підбиранням, доочищенням і навантаженням у транспортні засоби ( машини БМ-6Б, КВЦБ-1,2 , ПНБВ-1,6);
- гичка збирається у транспортні засоби або розкидається по полю, коренеплоди викопуються машиною і укладаються у валок з наступним підбиранням їх, доочищенням і подачею в транспортні засоби ( машини КСН-6, ППК-6).
- гичка розкидається по полю, коренеплоди у бункер комбайна з наступним навантаженням у транспортні засоби чи укладанням у бурт на полі ( комбайн Лектра V-2 ,фірма Моро).
Вибір того чи іншого способу збирання цукрових буряків залежить від потреби в гичці, агрокліматичних умов, наявності транспорту та інших факторів.
Орієнтовний склад комплексів машин для вирощування та збирання цукрових буряків на площі 1000 га наведено в табл. 13.

Таблиця 13. Склад комплексів машин для вирощування та збирання цукрових буряків . Урожайність коренеплодів - 500 ц/га, гички - 200 ц/га

Техніка
Кількість машин у комплексі, обгрунтованому за критерієм
Вид
Марка
Затрат робочого часу
Приведених затрат
Трактори
К-701
9
-
ХТЗ-200
5
7
ДжонДір 8100
5
-
ХТЗ-120
-
4
Дойтц 4,78
5
-
ЮМЗ-8080
11
-
ЮМЗ-6АКЛ
-
19
Автомобілі
КамАЗ-5320
-
21
КрАЗ-250
24
-
УЗСА-40
1
1
Причепи
2ПТС-6
4
-
2ПТС-4-887А
-
6
ГКБ-8350
21
-
Навантажувачі
ПЭ-Ф-1А
2
2
ПКУ-0,8А
1
1
Плуги
ПНЯ-6-42
6
-
ПНЯ-4-40
-
7
Борони
БЗТС-1,0
105
72
ЗБП-0,6А
48
35
Коток
СКГ-2
12
12
Вирівнювач грунту
ВП-8Б
5
5
Зчіпки
СГ-21Б
5
-
СП-16А
4
-
С-11У
-
5
СП-11А
-
8
Машини для внесення добрив
МВУ-16
2
-
МВУ-5А
-
3
ПРТ-16
31
-
МТО-6
-
41
ЗЖВ-Ф-3,2
2
2
Машини для захисту рослин
АПЖ-12
2
2
Харді TZ
4
-
ПОМ-630-1
4
9
Сівалки
ДжонДір 1760
5
-
УПС-12
-
8
Проріджувач сходів
УСМП-5,4
5
5
Культиватори
ДжонДір 856
5
-
УСМК-5,4Б
-
10
Збиральні машини
Лектра V2
2
-
КСН-4
-
4
ППК-4
-
4
Буряконавантажувач
СПС-4,2А
2
2
Буртовкривач
БН-100А
1
1

Примітки: 1. На 30 % площі. 2. Співвідношення між потоковим і перевалочним способами збирання 60 : 40%.

Таблиця 14. Економічні показники використання комплексів
машин для вирощування та збирання кукурудзи на зерно

Критерій обґрунтування комплексу машин
Показники
Капітальні вкладення, грн/га
Приведені витрати, грн/га
Затрати робочого часу, год/га
Витрата палива, л/га
Щільність механізованих робіт, ум.га/га
Приведені витрати
2297,37
1477,90
21,37
117,96
23,58
Затрати робочого часу
4991,01
2583,98
13,97
120,69
29,18
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.