28 січня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Машини та обладнання для проготування кормів на тваринницьких фермах

Практика свідчить, що тільки через порушення режиму годівлі та поїння відзначається зниження продуктивності дійних корів приблизно на 15%, а порушення режиму повітрообміну призводить до захворювання тварин і птиці, а також зниження прибавки у вазі худоби на 10–15%. В Україні поступово відроджуються тваринницькі ферми та збільшується поголів’я худоби господарств, на сучасний рівень виходять науково-дослідні інститути, державні племінні підприємства. Проте в тваринницькій галузі почало виникати багато проблем.

Однією з таких важливих проблем є підтримання фермських машин та обладнання постійно в роботоздатному стані. Вирішальну роль у цьому відіграє ремонтна служба господарств, ремонтні та сервісні підприємства різних рівнів АПК України.
Щодо технічного обслуговування, то для машин і обладнання тваринницьких ферм передбачено диференційований підхід під час встановлення періодичності проведення та трудомісткості робіт із ТО для різних видів машин.

Найперспективнішим для машинно-тракторного парку фермських господарств уважають агрегатно-вузловий метод ремонту, який передбачає заміну нероботоздатних агрегатів і складальних одиниць на нові або відремонтовані з обмінного фонду.
Велика різноманітність кормоприготувальних машин вказує на потребу у конкретному представленні кожного виду цих машин і водночас можливостей застосування типових, уніфікованих технологій їх ремонту.

Однією з умов надійного впровдовж року використання техніки та підтримання її у роботоздатному стані є потреба у дотриманні вимог технології ремонту й технічного обслуговування, забезпечення вчасного та кваліфікованого їх проведення. Так, для кормоприготувальних машин проводять щоденне технічне обслуговування, технічне обслуговування №1, технічне обслуговування №2 (для змішувачів та запарників кормів) і технічне обслуговування під час зберігання. Періодичність проведення ТО-1 — один раз на місяць (120 годин), ТО-2 — двічі на рік (720 годин).

Дробарки
Основним обладнанням для подрібнення зернових кормів є універсальні та спеціальні дробарки (КДУ-2,0; ДБ-5). Технічне обслуговування, усунення відмов і відновлення роботоздатності дробарок різних конструкцій, які нині на озброєнні господарств та агропідприємств, розглянемо в такій послідовності.
Під час проведення щоденного технічного обслуговування (ЩТО) перевіряють технічний стан кріплення робочих органів, запобіжних пристроїв, механізмів завантаження та вивантаження, проводів заземлення.
ТО-1 проводять на робочому місці використання кормоприготувальної машини, застосовуючи пересувні засоби діагностування, обслуговування та ремонту. Під час технічного обслуговування №1 виконують операції ЩТО, а також: огляд різьбових з’єднань; мащення вузлів тертя машини згідно зі схемою; загострюють різальні кромки ножів, переставляють або заміняють молотки; регулюють натяг у втулково-роликових ланцюгів і клинових пасів; здійснюють оцінку стану решіт і дек; оцінюють технічний стан деталей завантажувальних і вивантажувальних механізмів.

У процесі експлуатації дробарок інтенсивно спрацьовуються: ротор із молотками, підшипники, сита і деки, шнеки. Для ремонту та заміни окремих частин дробарку розбирають.

Досвід експлуатації дробарок свідчить, що найбільше нарікань буває на подрібнювальний ротор із молотками, які спрацьовуються швидше, ніж інші деталі. В разі спрацювання грані молотків до осі, їх повертають на 180°. Цю операцію можна повторити тричі, використовуючи всі чотири грані молотка, не порушуючи зрівноваженості ротора. Особливу увагу слід звернути на цю його властивість. Під час заміни або перестановки спрацьованих молотків ротор балансують. Для цього пакети молотків, що містяться на одному стержні зважують. Два найближчих за масою набори встановлюють на протилежних несучих осях ротора дробарки в одній площині. Різниця між масою пакетів, встановлених на протилежних осях, не повинна перевищувати 10 г.
Диски та несучі осі у разі великого спрацювання (до 0,8–1,2 мм) підлягають заміні. В окремих випадках спрацьовані осі можуть бути відновлені наплавлюванням у середовищі захисних газів із дальшою механічною і термічною обробкою. Твердість зовнішньої поверхні осі має бути 40–45 HRC.

Важливими елементами подрібнювальної камери є також решета і дека. Із збільшенням діаметра отвору на 0,3 мм решета заміняють. У разі пробивання решіт їх відновлюють приклепуванням або приварюванням латок.

Дека виготовляють із чавуну СЧ-18. Їх роботоздатність визначають висотою рифів. Деки замінюють, якщо рифи спрацьовані до 1,8–3,0 мм (залежно від вимог щодо модуля помелу подрібненого продукту). За бічного спрацювання рифів дека переставляють боком у напрямку обертання ротора. Пробиті ж дека можна відновити, приваривши до них окремо виготовлені та підігнані вставки, із дальшою слюсарною обробкою.
Встановлено, що основними дефектами вала ротора є спрацювання посадочних місць під підшипники і напівмуфту, а також спрацювання шпоночної канавки. Спрацьовану частину вала відновлюють електроконтактним приварюванням металевої стрічки із дальшим шліфуванням.

Іншим способом відновлення є наплавлення в середовищі вуглекислого газу із застосуванням дроту 1,2 Св.-08Г2С або 1,6Нп-30ХГСА. Шпоночну канавку відновлюють наплавлюванням бічних стінок із дальшою механічною обробкою або ж виготовленням шпоночного паза ремонтного розміру. Після складання подрібнювальний ротор потрібно обов’язково статично і динамічно балансувати. Допустимий дисбаланс має становити 1,65·10-2Н·м.
Щодо різального апарата кормодробавок, то ножі та протирізальні пластини вибраковують за наявності тріщин, сколів та значного спрацювання. Товщина різальної кромки для ножів не повинна перевищувати 0,3 мм, кут загострення ножів має становити 22–24°, а для протирізальних пластин кут загострення становить 60–75°. Після збирання, різальний барабан слід балансувати. Для зрівноважування незбалансованих мас на болти кріплення встановлюють додаткові прокладки. Припустимий дисбаланс різального барабана має становити 5·10-2Н·м.


Після ремонту кормодробарок у них регулюють механізми та проводять мащення машини. Обробку дробарки здійснюють на холостому ходу; за номінальних обертів упродовж 30 хвилин і під навантаженням — 2 години. Дробарка має працювати без вібрацій і шумів.

Подрібнювачі грубих кормів
Для подрібнення грубих кормів розщепленням їх уздовж волокон на тваринницьких фермах використовують подрібнювачі ИГК-30, ИГК-30Б. Під час проведення ЩТО подрібнювач очищають від кормів і забруднень, перевіряють: кріплення вузлів і деталей; оцінюють технічний стан лопатей, ріжок, крилача і зубів подрібнювального апарата.

Під час проведення ТО-1, крім робіт із регламенту ЩТО, проводять: регулювання механізму ввімкнення живильника зміною довжини тяги; перевірку та регулюання натягу верхнього та нижнього ланцюгово-планчастих конвеєрів; встановлення натягу приводних ланцюгів. ТО-1 перестачає також перевірку люфту підшипників вихідного вала редуктора зміною кількості прокладок передньої кришки корпусу та вала ротора. Як під час ТО, так і під час ремонту слід звернути увагу на співвісність валів ротора та електродвигуна. Допускається відхилення від норми до 0,3 мм, а перекіс осей — 1°. Перш ніж проводити регулювання, слід зняти із напівмуфти вала ротора пальці з пружними втулками. Зазор у підшипниках вала ротора не допускається.

Механізм повороту дефлектора регулюють так, щоб зусилля під час його повороту не перевищувало 120 Н. Для забезпечення потрібного напрямку руху корму слід відрегулювати натяг тросу. За верхнього положення козирка трос не повинен провисати і мати згин. Важливими роботами, які проводять під час ТО-1, є мащення подрібнювача, яке здійснюють згідно із схемою мащення машини. Особливу увагу звертають на обслуговування апаратури пуску і захисту електродвигуна.
Під час використання подрібнювачів ИГК-30 можуть виникати різні відмови, які потребують проведення ремонтних робіт. Сторонній стукіт ротора може спричинити попадання якогось предмета і пошкодження зубів. У разі вібрації подрібнювача слід оцінити наявність і стан зубів, провести балансування ротора, перевірити розміщення машини відносно поверхні майданчика. Робочі грані зубів, спрацьовані до 3–4 мм, можуть бути відновлені усадкою. При цьому їх нагрівають у ковальському горні до температури 950°С та усадкою задають початкову форму, яку контролюють за шаблоном, після цього зуби нагрівають до 820–850°С і загартовують їх робочі грані на довжину 15–20 мм від вершини в нагрітій до 50°С воді. Зігнуті зуби можна правити спеціальним ключем у місцях встановлення в диски.

У подрібнювачів під час їх використання виникають тріщини у дисках, а також спрацьовуються отвори для встановлення зубів. Тріщини усувають електроприварюванням накладок (пластин завтовшки до 3 мм), які встановлюють із неробочого боку диска. Отвори в дисках, спацьовані до розміру понад 17,8 мм, підлягають заварюванню повністю. Після цього поверхню диска розмічають і свердлять отвори під зуби розміром 17–03 мм. Посадочні місця вала ротора під підшипники можуть бути відновлені проточуванням їх на токарному верстаті з дальшим наплавленням у середовищі вуглекислого газу. Номінальні розміри робочих поверхонь вала забезпечують реалізацією відповідних методів механічної обробки. За результатами статичного балансування допускається дисбаланс не більш, ніж 6·10-2Н·м.
Спрацьовані та деформовані конусні ріжки заміняють новими діаметром 42 мм і завдовжки 590-600 мм із сталі Ст.3. Деформовані лопатки крилача рихтують, а у разі потреби їх заміняють, виготовляючи із листової сталі завтовшки 4 мм. Для зварювальних робіт використовують електроди Э-42. Після ремонту крилач також балансують на призмах, дисбаланс не повинен перевищувати 1·10-2Н·м.
Варто також пам’ятати про технічні вимоги, які висувають до відремонтованих подрібнювачів грубих кормів. Так, допустиме биття вала не повинно перевищувати 0,05 мм, а дисків ротора і крилача — 1,5 мм. Осьове переміщення вала в підшипниках не повинно перевищувати 0,20–0,25 мм. Зуби подрібнювального апарата мають бути встановлені паралельно осі ротора, зазор між встановленими зубами рухомого і нерухомого дисків становить 2–3 мм. Під гайки кріплення зубів повинні бути встановлені пружинні шайби, момент затягування гайок має становити 100–120 н·м
Після ремонту і складання подрібнювач, обкатують впродовж 30 хвилин на холостому ходу. Завантаження машини доводять до номінального через 7–8 годин роботи.


Подрібнювачі коренеплодів
Серед машин для подрібнення коренеплодів, які дістали застосування в кормоцехах ферм великої рогатої худоби та свиноферм, можна назвати ИКМ-5. Ці машини використовують для переробки картоплі та буряків і передбачають їх миття і подрібнення з відокремленням каменів і сторонніх предметів. Одна з вимог щодо ефективної роботи — оснащеність приміщення надійним водопостачанням і каналізацією. Під час ЩТО очищують подрібнювач від кормів і забруднень, підтягують різьбові з’єднання. Особливу увагу під час ЩТО звертають на кріплення ножевого диска та ножів, стан скребкового конвеєра та заземлення. Крім того, перевіряють і регулюють натяг пасових і ланцюгової передач. Прогин гілки ланцюга не повинен перевищувати 12–15 мм, а прогин паса — 15–20 мм за зусилля 30 Н. Під час ТО-1, крім робіт ЩТО, перевіряють стан транспортера — не допускається взаємодія скребків і бічних стінок. Також проводять мащення подрібнювача, контроль стану електроізоляції.
Можливі відмови різальних апаратів подрібнювачів найчастіше пов’язані із затупленням робочих органів. Під час відновлення слід проводити загострення ножів під кутом 27° за відхилення ±2°. Зупинку двигуна може спричинити забивання подрібнювача через перевантаження або забивання вивантажувальної горловини. Зупинка транспортера здебільшого пов’язана з потраплянням сторонніх предметів і, як наслідок, зрізання запобіжного штифта.


Змішувачі кормів
Серед машин для приготування повноцінних кормів, чільне місце посідають змішувачі. За принципом роботи їх розподіляють на змішувачі періодичної та безперервної дії. Аналіз технічних характеристик запарників-змішувачів періодичної дії (С-2, С-7, С-12 та ВК-1), які використовують для приготування кормових сумішей із запарюванням і без запарювання, вказує на високий рівень уніфікації цих машин, який сягає 60%. А це, своєю чергою, дає змогу розглянути характерні для цих машин правила технічного обслуговування, характерні відмови та способи їх усунення.

ЩТО запарників передбачає, крім робіт із регулювання стану кріплення робочих вузлів, перевірку стану затворів люків і вентилів, а також обов’язкову їх стерилізацію. Для стерилізації запарника-змішувача слід періодично, але не рідше двох разів на тиждень через котел пропускати пару під тиском 0,01…0,02 Мпа впродовж 30 хвилин.
Під час ТО-1 перевіряють і притирають робочі поверхні парових та водяних вентилів, регулюють запобіжну муфту, оцінюють і, за потреби, заміняють сальникові ущільнення механізмів передач. До того ж, рекомендується перевірити та відрегулювати натяг ланцюгів і приводних пасів. Так, прогин ланцюга допускається в межах 15–20 мм за зусилля 100 Н, а прогин паса — 15–20 мм за зусилля 50–70 Н. Крім того, слід провести мащення вузлів змішувача і за потреби додати, а через 6 місяців роботи замінити оливу редуктора.

Основними дефектами змішувачів можуть бути тріщини та пробоїни в корпусах, відривання витків спіралей шнеків, тріщини зварних швів лопатевих мішалок, порушення герметичності ущільнень, спрацювання посадочних місць валів і лопатей мішалок тощо. Тріщини, пробоїни та відривання елементів деталей можуть бути усунені електрозварюванням. Для відновлення посадочних поверхонь валів застосовують способи відновлення, розглянуті раніше. Щодо опрацювання лопатей мішалок, то зменшення товщини їх понад 2 мм, вказує на потребу в їх заміні або відновленні, яке полягає у виготовленні з листової сталі із Сталі 10 за шаблоном нового пера та приєднання його до спиці лопаті електродуговим зварюванням напівавтоматом А-547.
Після ремонту змішувачі складають, змащують їх тертьові поверхні, регулюють механізми та обкатують на холостому ходу впродовж 2 годин.
Проведені відповідно до вказаного регламенту, ремонтно-обслуговуючі роботи дають змогу підвищити довговічність і безвідмовність машин для приготування кормів.


А. Новицький, С. Карабиньош,
доценти,
В. Сиволапов,
інженер, НАУ
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.